jeg må le!

Anonym
Lørdag 7. mars 2009 16:18

Eller kanskej gråte! Jeg var i et selskap nylig og kom i diskusjon med en herremann på 60+ so mente at kvinner fra 50 og utover ikke egnet seg som ledere i arbeidslivet pga hetetokter og humørsvigninger!
Hørt sånt tøys! Er det en gjengs oppfatning?? Jeg har aldri tenkt eller opplevd kvinner midt i livet fra den vinkelen??

Anonym
Søndag 22. mars 2009 12:07

Det trodde jeg virkelig var et tilbakelagt stadium i våre dager! Men det sier jo litt da om hva folk tenker og hvilke fordommer de sitter fast i!
Jeg har heldigvis ikke opplevd noe slikt, da skulle han fått hørt det!
Passer som god underholdning den historien der!

Anonym
Onsdag 25. mars 2009 11:47

Jeg er ikkke sikker på at det er et tilbakelagt stadium. Med overgangsalder tror jeg mange mener nedsatt energi og yteevne- satt på sidelinjen litt en periode kanskje. Det er liksom bare ungdom og tut og kjør som gjelder.
Dessuten tror jeg det er for lite kunnskap og fokus på denne perioden i kvinnelivet. Dette er en av de siste tabuområder!

Anonym
Søndag 29. april 2018 13:20

Helt enig. Jeg har lederjobb og dette er tabu. Jeg har også pms plager og begynnende overgangsplager. Arbeidslivet er grunnlagt av menn og det er viktig at vi kvinner ikke opprettholder den ukulturen menn har etablert. Nå som så mange kvinner jobber og er ledere så kan vi vise solidaritet med hverandre, omtanke i den livsfase man er i. Noen menn vil gremmes over at det skal tas hensyn til helse og særlig kvinnehelse. Men det sier mer om dem og hvilke holdninger de har til kvinner. I et arbeidsliv skal vi alle vise hensyn og omtanke og med mange kvinner i arbeidslivet så tror jeg dette vil bli mer og mer etablert.