Du er her: Artikler

Moden for morsrollen?

gravid3
Den som vil bli mor etter å ha passert 40, men ikke får det til, har liten tid. Det finnes hjelp å få, men prosessen er tidkrevende, dyr og uten garanti.

Du bør rask oppsøke en spesialist i gynekologi og få en vurdering av egen fertilitet, hormonproduksjon og eggkvalitet. Veien videre er avhengig av utfallet. - Man kan få til svar at man ikke finner noe problem, eller at det er liten sannsynlighet for at man blir gravid. Valgmulighetene videre er styrt av hva undersøkelsen viser hos den enkelte.

Les også: Barn i siste liten

Still spørsmål til jordmor hver dag:  Altformamma.no

Hvis det er aktuelt, bør en raskt ta stilling til om man vil forsøke assistert befruktning. Etter å ha passert 40 vil en ikke få assistert befruktning i regi av det offentlige, og må i så fall vurdere om en ønsker privat klinikk i Norge eller benytte et alternativ utenlands, det sier Ingvild Brunborg Morton, leder i Ønskebarn – Norsk forening for fertilitet og barnløshet.

Kun egne egg i Norge


Bioteknologiloven regulerer hvilke tilbud man skal ha innen assistert befruktning i Norge, og har strengere grenser enn det som finnes i de fleste andre land. I utlandet kan man for eksempel sette tilbake både donerte egg og sæd fra anonym donor. Mange land tillater også å bruke en surrogat til å bære frem egne egg (for de som har egen egg men ikke livmor), eller egg fra en tredje kvinne. Å bruke surrogat er ikke lov i Norge, og barnet må da av juridiske grunner fødes i et land der dette er tillatt. Dersom barna ikke har noe genetisk som er ditt vil det ikke automatisk få norskt statsborgerskap eller oppholdstillatelse her, noe de som nå i 2010 sitter i India og venter, smertelig har fått erfare.

I Norge er det kun tillatt å bruke kvinnens egne egg i assistert befruktning (IVF). - Dersom egglagrene er for dårlig, velger derfor mange å reise til utlandet for å få donert egg. Eggdonasjon er tillatt i alle de andre nordiske landene, men vi har fått tilbakemelding fra våre medlemmer om at mange nordmenn på grunn av kortere ventetid, velger for eksempel Finland og Spania, forteller Brunborg Morton.

Grenser for alder og antall forsøk

De fleste Ønskebarn er i kontakt med, er par innen det man kaller befruktningsdyktig alder som ikke klarer å bli gravid på egen hånd. Årsaken kan skyldes hans sædkvalitet, forhold ved hennes eggleder, eggproduksjon eller livmor, eller det finnes ingen forklaring. De fleste tar kontakt tidlig i 30 årene.

Aldersgrense for å få assistert befruktning innenfor offentlige sykehus i Norge, er 39 år. Ved norske privatklinikker er aldersgrensen 45 år. I utlandet vil dette variere.

- For noen kvinner er det for sent når de er 38 på grunn av tidlig overgangsalder, mens andre er fruktbare når de er 43. Det er svært individuelle forskjeller på hvordan eggkvaliteten er, og man har ingen garanti, vi har medlemmer under 30 som har dårlig eggkvalitet og kvinner over 40 med bra eggkvalitet. Generelt gjelder at eggkvalitet reduseres med økende alder, og at for assistert befruktning med egne egg går sjansen for å lykkes ned når man blir eldre. Ved bruk av eggdonasjon benyttes egg fra unge friske kvinner med gode egg, og man har da betydelig høyere prosent sjanse for å lykkes, sier Brunborg Morton.

I det offentlige helsesystemet i Norge har man inntil tre forsøk, mens man i private kan man holde på til man selv setter strek. - Noen prøver veldig mange ganger. Det kan være en belastning for kropp, psyke og økonomi. Det er nyttig å tenke gjennom hvor lenge man skal holde på, for selv om noen lykkes etter mange forsøk er det dessverre ikke sånn at alle lykkes til slutt.

Store mørketall


I Norge kan kun par få hjelp, mens det i utlandet også finnes muligheter for enslige.
Det er ca 80 000 ufrivillig barnløse par i Norge, i tillegg til foreldre som ønsker seg flere barn. Medisinsk fødselsregister fører oversikt over hvor mange som har benyttet seg av assistert befruktning i Norge, men det foreligger ingen oversikt over hvor mange som har fått assistert befruktning med egne egg/sæd, anonym sæddonasjon, eggdonasjon og andre tilbud utenlands.  - Det er ingen registreringsplikt i forhold til graviditetsmetode når en føder, men vi vet at det fødes mange barn i Norge som er blitt til ved ulike former for assistert befruktning i utlandet.

Emnet er fremdeles tabubelagt og mange vegrer seg for å snakke om det, sier Brunborg Morton.
Omkring 15 000 norske barn er kommet til ved hjelp av assistert befruktning. I år vil ca 1000 barn bli født i Norge, det utgjør omtrent 2,5 prosent av alle barnefødsler.

Dyr og langvarig prosess

Det brukes mye penger på å frembringe et barn, både ved private forsøk her til lands og i utlandet. Prisen varierer fra person til person, blant annet er det stor variasjon i hvor høye doser man trenger, og for disse medisinene er dråpene dyre. Det blir i Norge fort over 100 000 kroner, avhengig av dosering av medisiner og antall forsøk man trenger. En del ting kan være billigere i utlandet, alt avhengig av hva slags behandling man trenger, men i tillegg kommer også reise og oppholdsutgifter.

Ventetiden ved offentlige sykehus kan være relativt lang, men for de private klinikkene i Norge er det vanligvis ikke lang ventetid. I utlandet vil dette variere avhengig av land og tilbud. Men selve behandlingen med hormonregulering, uttak av egg og innsetting av befruktet egg tar vanligvis minst 4 uker, mange vil trenge flere forsøk, og kroppen trenger også noe tid mellom hvert forsøk, så for de fleste er dette en langvarig prosess.

Mange tilbud


Det finnes i dag mange land man kan reise til, både i og utenfor Europa. - Dette er et stort og voksende marked. Vi har ikke mulighet til å ha oppdatert oversikt, og kan derfor ikke anbefale eller kvalitetssikre noen spesielle sykehus. Hva som er «det beste» eller hva som gir «mest for pengene», kan vi ikke si. Generelt sier vi at det er viktig å sette seg inn i hva det koster og hva man går inn i, sier Brunborg Morton.

Ønskebarns debattforum pågår en kontinuerlig diskusjon og uformell evaluering. Foreningen har ingen mulighet til å kvalitetssikre informasjonen brukerne utveksler.

Det finnes skrekkeksempler

- Vi hører om mange skrekkeksempler, så det kan lønne seg å undersøke nøye. Mange er interessert i å hjelpe deg, men de vil også tjene penger på din fortvilelse. Mange kvinner er så fortvilet at de går med på ting de ikke har oversikten over. Enkelte kan risikere både sine egen helse og økonomi og samtidig ha svært liten sjanse for å lykkes med å få barn. Statistikken klinikkene reklamerer med, må leses med forsiktighet. Om det står at klinikken har 50 % suksessrate, betyr ikke det at du har 50 prosent sjanse for å lykkes, det kommer igjen an på de individuelle forutsetningene, advarer Brunborg Morton.

Alternativer til egne barn

Mange velger adopsjon eller fosterbarn etter å ha forsøkt assistert befruktning og ikke lykkes. - De opplever det som en fin og likeverdig måte å bli foreldre på, og noen sier de skulle ønske de hadde gjort det før, siden det føles veldig riktig for dem. Men det er for tiden mangel på barn til adopsjon i godkjente samarbeidsland, og dette har ført til lange ventetider og stadig strengere krav til de som ønsker å adoptere. Mange opplever for eksempel å få avslag på å adoptere dersom de har en sykdomsdiagnose, selv om de er i full jobb.

- I tillegg til å bli fosterforeldre kan man være besøkshjem eller støttekontakt, og for noen blir det en meningsfylt måte å være sammen med barn på. For noen blir slik kontakt med andres barn ikke det rette, og velger da et liv der de mest mulig omgir seg med voksne og finner glede og mening i det.

Noen opplever at forhold går sundt av å prøve så sterkt å få barn uten å få det til. - Det er en sorg man må gjennom, og som med andre typer sorg er det vondt og det kan det være en tøff prosess, men livet går videre etterpå. Selv om det er vanskelig å tenke på mens det står på, så gjør det jo det, avslutter Brunborg Morton.

Mer informasjon og nyttige linker finner du på Ønskebarn.no

Tirsdag 4. juni, 2013
Sex og kjærlighet | Graviditet | Nyheter

Kommentarer

Forumtråd Svar Siste svar  
Ingen kommentarer
Tilbake