Du er her: Artikler

Færre dør av brystkreft

brystkreft
Vår brystkreftekspert Ellen Schlichting har skrevet denne artikkel om at flere overlever brystkreft fordi det oftere blir oppdaget tidligere og fordi behandlingen har blitt bedre. Det er ikke den samme nedgangen hos menn med brystkreft.

Helt ferske tall fra den amerikanske kreftforeningen (American Cancer Society) viser at risikoen for å dø av brystkreft fortsetter å falle og bare for inneværende år vil 15 000 brystkreftdødsfall unngås i USA som følge av stadig bedre prognoser ved brystkreft. Fra tidlig på 1990 tallet og til nå er det 130 000 flere bestemødre, mødre og døtre i live takket være denne reduksjonen i dødelighet. Det lever ca. 2,5 millioner brystkreftopererte kvinner i USA og dette tallet øker som følge av redusert dødelighet. Det ser ut til at kvinner under 50 år har bedret sin prognose aller mest. Afrikansk-amerikanske kvinner har imidlertid 38% høyere dødelighet enn hvite amerikanerinner. Afrikansk-amerikanske kvinner får oftere diagnostisert sin brystkreft på et senere tidspunkt og det ser ut til at deres brystkreft oftere har et annet genetisk uttrykk som innebærer større aggressivitet. I tillegg til at dødeligheten av denne kreftformen er redusert, så er det også færre som får brystkreft. Man antar at den viktigste årsaken til det er mindre bruk av østrogentilskudd i overgangsalder. Amerikanerne rådes til årlig mammografi og brystundersøkelse fra 40 års alder (ikke anbefalt i Norge før man er 50 år gammel) i tillegg til å unngå overvekt, 30-60 minutter daglig fysisk aktivitet og ikke mer enn en alkoholholdig drikk per dag. Kilde: Breast Cancer Facts & Figures 2009-2010.

 
I England ser man nå de laveste dødstallene for brystkreft siden registreringen av dette begynte i 1971. Det har vært en reduksjon på hele 36% fra 1989 da det ble registrert flest dødsfall av brystkreft hos kvinner (fra 41.6 døde per 100 000 i 1989 til 26.7 i 2007). Reduksjon i død ses i alle aldersgrupper og årsaken er tidligere diagnose og bedre behandling. Årlig får 300 menn brystkreft i England, men for menn har man ikke sett at færre får sykdommen eller at prognosen er bedret de siste 40 årene. Kilde: BMJ 2009;338:1710.
 
Også i Norge er prognosen ved brystkreft kraftig forbedret og 88% lever etter fem år. Er man frisk på det tidspunktet, har kvinnen mer enn 90% sannsynlighet for aldri mer å få brystkreft igjen. Kilde: Kreftregisteret.no
Mandag 8. oktober, 2012
Sykdom | Helse og kosthold

Kommentarer

Forumtråd Svar Siste svar  
Ingen kommentarer
Tilbake