Du er her: Artikler

Mammografi mest nyttig etter fyllte 50

brystkreft2
Hvorfor er mammografi mer nyttig hos kvinner over 50 år enn i aldersgruppen 40-49 år? Hva er tett kjertelvev?

Vanskeligere å finne svulster hos yngre kvinner

Amerikanske forskere ved Stanforduniversitetet har sett nærmere på hvorfor det er vanskeligere å oppdage svulster på mammografi hos kvinner i førti-årene enn hos eldre kvinner (The Journal of the National Cancer Institute, juli 2010). Mammografiscreeningresultater hos kvinner i førti-årene er dårligere enn hos eldre kvinner, målt ved svulststørrelse, oppnådd levetid og dødelighet. Årsaken er at svulster hos yngre kvinner har en tendens til å vokse raskere, slik at på det tidspunktet de er mulig å oppdage på mammografi, kan de allerede være mulig å oppdage ved å kjenne på brystet. Yngre kvinner har også tettere brystkjertelvev, noe som kan gjøre det vanskelig å se en svulst i kjertelvevet. Kjertelvevet ser hvitt ut på mammografi og en svulst er også hvit ut, slik at svulsten blir maskert av kjertelvevet.

Simulatorer for å estimere svulster
 
Forskerne har brukt en spesiell simulatormodell for å estimere den mediane (gjennomsnittlige) svulststørrelse hvor det er mulig å oppdage svulster på mammografi og den gjennomsnittlige veksthastigheten hos hhv kvinner over og under 50 år.
Resultatene fra simulatormodellen viste at 79% av årsaken til lavere mulighet for å oppdage svulster på mammografi hos kvinner under 50 år, skyldes nettopp vansker med å ”se” svulstene på mammogrammene, mens 21% skyldtes det at svulstene vokser raskere hos yngre kvinner. Resultatene var de samme uansett om mammografi ble gjort hvert år eller annethvert år. Det konkluderes derfor med at de aldersspesifikke forskjeller i mulighet for å oppdage svulster er den viktigste årsak til dårligere resultater av mammografiscreening hos kvinner under 50 år enn eldre.
 
Pilotprosjekt i Norge stoppet
 
I Norge hadde vi et pilotprosjekt i Oslo med mammografiscreeningtilbud for kvinner i alderen 45 til 49 år for ca. 10 år siden. Dette ble innstil etter noen år, hovedsakelig av økonomiske grunner. Screeningresultater fra andre land tyder på at det kan være mer lønnsomt å screene kvinner i alderen 69 til 75 år enn de yngre enn 50 år fordi det i den eldre aldersgruppen er mye lettere å oppdage svulster og forekomsten er høyere enn hos de yngre. Foreløpig er det ikke aktuelt å endre aldersgruppen for screening i Norge.
 
Tett kjertelvev en risiko i seg selv?
 
De senere årene har man også blitt mer opptatt av om spesielt tett kjertelvev er en risikofaktor i seg selv for å utvikle brystkreft. Kvinner med slikt spesielt tett kjertelvev, kan ha spesielle biologiske eller genetiske kjennetegn i kjertelvevet som gjør at vevet dels ser tett (veldig hvitt) ut og dels innehar egenskaper som gjør at de er mer disponert for brystkreft. Graden av hvor tett kjertelvev den enkelte kvinne har, kan måles radiologisk og må relateres til bl.a. alder og evt. barnefødsler/amming. Dersom det ved videre forskning påvises at det er en sammenheng mellom spesielt tett kjertelvev og utvikling av brystkreft, så må disse kvinner få et spesielt tilpasset screeningtilbud.
 
Østrogentilskudd gir tettere kjertelvev
 
Det må her nevnes at kvinner som bruker østrogen i overgangsalderen også får tettere kjertelvev. Mange kvinner registrerer selv at brystene blir mer faste og spenstige av østrogenbruk. Østrogen kan være til god nytte for mange kvinner, men alle som bruker slik medikasjon bør være oppmerksomme på at muligheten for å oppdage svulster på mammografi blir noe redusert fordi kjertelvevet blir tettere. Det er foreløpig omdiskutert om disse kvinnene kan ha nytte av hyppigere mammografi, evt. supplement av ultralyd av brystene.
Mandag 19. desember, 2011
Sykdom | Nyheter

Kommentarer

Forumtråd Svar Siste svar  
Ingen kommentarer
Tilbake