Du er her: Artikler

Overvekt og brystkreft

Rosa sløyfe aksjon
Nyere forskning finner ut stadig mer om årsakene til brystkreft og gjennom det også hva som kan gjøres for å eventuelt forebygge brystkreft. Man ser også stadig nye sammenhenger som er viktige når det gjelder kreft og helse.

Overvekt er et økende problem i store deler av verden. På den siste store brystkreftkongressen i San Antonio, Texas, i desember 2010, var overvekt en gjenganger i mange av presentasjonene.

Flere epidemiologiske studier har vist at det er en økning i antall brystkreft-tilfelle og også at overlevelsen er dårligere hos brystkreftopererte med BMI over 30 (fedme).  Dette har man sett på i flere studier der kvinner med samme type brystkreftsvulst har fått samme behandling (ulike typer behandling er undersøkt) og resultatene viser at pasienter med BMI over 30 har kortere overlevelse.

Hos kvinner med BMI mellom 25 og 30 (overvekt) er det ikke sett noen sikker redusert overlevelse. Det vurderes om vektreduksjon bør være et behandlingstilbud på linje med cellegift, strålebehandling og evt. antiøstrogenbehandling i denne pasientgruppen. I

nsulinresistens, som forekommer hyppig hos overvektige, antas å bidra til disse uheldige bivirkningene. Insulinresistens påvirker bl.a. østrogennivået i kroppen og et høyt østrogennivå kan være uheldig for brystkreftopererte.

Mandag 10. januar, 2011
Sykdom | Helse og kosthold

Kommentarer

Forumtråd Svar Siste svar  
Ingen kommentarer
Tilbake