Du er her: Artikler

Er du i overgangsalderen?

Åsle-Marit Ullern
Åsle-Marit Ullern
Når menstruasjonen endres, humøret svinger og søvnen endrer seg, kan du lure på om dette er forbigående forandringer eller om det skyldes at du er kommet i overgangsalderen. Hvordan kan man egentlig vite sikkert at det er overgangsalder?

Subjektive symptomer- hvordan du føler det på kroppen selv.

    Se igjennom  «Ta testen» her på Overgang.no (se lenke nederst) der mange kroppslige fornemmelser knyttet til menopause er ramset opp. Det er ingen enkelt  score som gir deg svaret på at dette er overgangsalder, men alle symptomenene indikerer hormonelle endringer. Viktigst når det gjelder overgangsalder er nattesvette og hetetokter som avspeiler fallet i østrogenhormonet. Nattesvetten kommer gjerne først, og merkes ofte best like før mens i begynnelsen. Da ligger øtrogenet ellers nede i kjelleren.

    Varmebølgene som er selve krontegnet på overgangsalder, kan også skyldes annen sykdom (men overgangsalder er ingen sykdom!). Det kan være forstyrrelser i stoffskiftet, lavt blodsukker og enkelte ondartede lidelser som også kan gi hetetokter. Dette gjør det av og til litt vanskelig, men heldigvis er dette sjelden. Vanligvis sier vi at menopause er en « klinisk» diagnose, dvs at har man hetetokter, uregelmessig mens og alderen inne- så skal det overgangsalder inntil det motsatte er bevist!
 

Sikre tester på overgangsalder-

    I enkelte situasjoner er det ønskelig å få bekreftet at man er i overgansalder, og ikke minst å vite hvor lang tid det er igjen til menopause.

     Inntil nå har det ikke vært en enkel test som vil kunne forutsi menopause, dvs slutt på den fertile perioden i livet. Her forskes det stadig mye, og i dag er det målinger av det såkalte AMH (antimullersk) hormonet som er mest i skuddet. Konsentrasjonen i blodet avspeiler eggreservene i eggstokkene. Etterhvert som man får mer erfaring, vil man kunne ut fra grafer og gjentatte målinger  over tid, kunne gi et sannsynlig  tidspunkt på overgangsalder. Man vil også kunne si når ens fertile periode vil ta slutt.

   Det vanlige er imidlertid å måle kjønnshormonene  i hjernen- de såkalte gonadotropinene- som styrer hormonproduksjonen i eggestokkene. Ulempen ved disse testene , er at de i begynnelsen er svært ustabile  og usikre i å fastslå overgangsfasen. Hos noen vil de slå ut mange år før endelig mensslutt, hos andre være ganske normale inntil like før. Det kan derfor være liten praktisk nytte av disse målingene. Det samme gjelder målinger av østrogen.

   Noe som også gir en pekepinn på overgangslader, er ultralydbilde av eggstokkene. Man kan se og eventuelt telle umodne egg, og derved si noe om eggreservene. Dette brukes mest for å si noe om graviditetsmuligheter, men gir også inntrykk av om overgangsalderen nærmer seg.

Torsdag 18. september, 2014
Om overgangsalderen

Kommentarer

Forumtråd Svar Siste svar  
Ingen kommentarer
Tilbake