Du er her: Artikler

Norske allmennleger bruker mer østrogener enn sine pasienter

ScanStockPhoto_image_47461_small
Cirka en fjerdedel av norske kvinner i alderen 50-69 år oppgir at de bruker hormoner. Denne undersøkelsen viser at antall leger som velger å ta østrogener når de selv kommer i overgangsalderen, er betydelig høyere enn gjennomsnittet.
Samtidig som de er restriktive med å anbefale østrogener til egne pasienter, bruker norske allmennleger selv hormoner i mange år.


En større norsk undersøkelse blant allmennleger om deres syn på hormonbehandling, viser at mannlige og kvinnelig leger er godt oppdatert både når det gjelder dokumentert kunnskap om effekten og bivirkninger av østrogenbruk.


Bedre faglig

I 2004 fikk 400 allmennleger tilsendt et spørreskjema, og 289 av disse svarte på undersøkelsen. Studien viser at kvinnelige allmennleger på noen områder er bedre faglig oppdatert enn sine mannlige kolleger. Til tross for at de har god kjennskap til risikoen når det gjelder bruk av hormoner, har 14 av 17 leger selv brukt østrogener i eller etter menopausen.


Høyere forbruk

Cirka en fjerdedel av norske kvinner i alderen 50-69 år oppgir at de bruker hormoner. Denne undersøkelsen viser at antall leger som velger å ta østrogener når de selv kommer i overgangsalderen, er betydelig høyere enn gjennomsnittet. I tillegg tar legene hormontilskudd i flere år enn sine medsøstre.


Vurderer

10 av 17 allmennleger i eller etter menopausen oppga at de brukte hormoner i forbindelse med overgangsalderen. 4 av 17 sa at de hadde brukt det tidligere. Men 28 av de 69 yngre legene som deltok svarer at de kunne tenke seg å bruke hormoner under og etter menopausen. 23 prosent av legene er negative og 36 prosent svarer at de er usikre om de ville bruke østrogener. Gjennomsnittstid for nåværende brukere er 4,2 år. For tidligere brukere var den 6,5 år.


Restriktive

Sammenlignet med sine mannlige kolleger, oppgir kvinnelig allmennleger at de har en hovedregel for hvor lenge de vil skrive ut østrogener til sine pasienter. De mener også at de har blitt mer restriktive når det gjelder hormonbehandling de siste årene. Likevel ser det ikke ut for at denne regelen gjelder for dem selv, ifølge denne studien.


 

Liten risiko

Forskerne bak undersøkelsen tror at én grunn til denne skjevheten kan være at det er relativt få kvinnelige allmennleger som er i overgangsalderen i dag eller som er ferdig med den. Det er derfor få som har svart på akkurat disse spørsmålene.
    En annen forklaring kan være at leger har enkel tilgang til legemidler og er fortrolig med å bruke slike. Og at de for egen del bedømmer risikoen ved hormonbehandling som liten i forhold til nytten.


 

Ulike vurderinger

Den viktigste grunnen til at allmennlegene skriver ut østrogener, er behandling av hetetokter. Noen skriver også ut hormoner som behandling av benskjørhet, humørsvingninger og plager fra tørre slimhinner. De som ikke betrakter behandlingen som medikalisering, legger større vekt på humørsvingninger.
    Mannlige leger legger større vekt på ’plager fra slimhinnene’, mens kvinnelig leger legger større vekt på risiko som ’brystkreft i nær familie’ for ikke å skrive ut hormoner.


 

Bedre seksualliv

Et flertall av legene mener at hormonbehandling fører til et bedre seksualliv. Også flere andre studier støtter denne oppfatningen. Nesten halvparten mener at hormoner motvirker aldring av huden, og at dette sannsynligvis er en viktig faktor også for kvinnene selv. For mange kvinner er ytre tegn på aldring uønsket, og spesielt for dem er det viktig å unngå rynker og slapp hud. Legenes syn på effekten av behandlingen tyder likevel på at de er nøkterne og at de ikke anser hormonbehandling som noen generell foryngelseskur.


 

Myndighetenes råd

Funnene i undersøkelsen viser likevel at legene følger rådene fra Legemiddelverket, og at de tar hensyn til nyere forskning når det gjelder risiko for bivirkninger. Men den viser også at mange allmennleger ikke har noen hovedregel for hvor mange år de mener kvinner bør gis hormonbehandling.


 

Kortere tid

Mer enn halvparten ville fortsette behandlingen lenger enn de anbefalte  2-3 årene. Kvinnelige leger har oftere en regel for hvor lenge de ville skrive ut hormoner, og ser ut til å gi det i kortere tid enn sine mannlige kolleger.
    Svarene viser at flere av de mannlige legene fortsatt mener at hormoner kan forebygge hjerteinfarkt. Disse funnene indikerer at de kvinnelige legene på viktige områder er bedre oppdatert enn sine mannlige kolleger, mener forskerne bak undersøkelsen.

(Kilde: Tidsskrift for Legeforeningen; Allmennlegers syn på hormonbehandling i og etter overgangsalderen, 2007: Bjørn Gjelsvik, Elisabeth Swensen, Per Hjortdal.)

Søndag 25. november, 2007
Nyheter

Kommentarer

Forumtråd Svar Siste svar  
Ingen kommentarer
Tilbake