Du er her: Artikler

En god krangel forlenger livet

ScanStockPhoto_image_321711
En skikkelig god krangel renser ikke bare luften; den forlenger bokstavlig talt livet til de involverte, viser ny forskning.
Par som tør å krangle med hverandre, lever lenger enn de som lider i taushet. En skikkelig god krangel renser ikke bare luften; den forlenger bokstavlig talt livet til de involverte. Og kanskje burde leger gi par beskjed om å sørge for å ha en skikkelig krangel i blant – i stedet for å skrive ut en resept på beroligende midler?

Resultater fra en amerikansk undersøkelse som har pågått i 17 år og hvor 192 gifte par deltok, viser at de som ikke viser sinne overfor hverandre, dør tidligere enn par som ikke holder slike følelser tilbake.

Professor Ernest Harburg ved University of Michigan School of Public Health and Psychology Department, mener at de fleste par ikke behersker teknikken som gjør dem i stand til å bli venner igjen etter en konflikt.

– Noen er heldige og har hatt foreldre som har lært barna hvordan man forholder seg til og løser konflikter. Men stort sett er de fleste voksne helt uten kompetanse på dette feltet. Dermed går de inn i et mønster hvor konflikter ikke løses, noe som får uheldige konsekvenser påpeker han.


Trøbbel

I et parforhold oppstår det konflikter, og da er det viktig å vite hvordan man løser disse. Professor Harburg mener at par som ikke gjør noe med disse konfliktene, men holder de negative følelsene for seg selv, etter hvert får store helseproblemer.

Forskerne påpeker at det derfor er svært viktig å si fra om at man faktisk er sint og hvorfor man er det. En studie viser at sinte mennesker faktisk ofte tar bedre avgjørelser. Det skjer fordi sinnet gjør at hjernen ignorerer irrelevant informasjon og bare fokuserer på det som er viktig i den aktuelle situasjonen.

Personer som uttrykker sinne, opplever ofte at de får både bedre kontroll og optimisme i en gitt situasjon, viser en annen studie.

De som holder alle slike negative følelser for seg selv, blir mer stresset – og det forkorter livet, ifølge artikkelen som er publisert i januarutgaven av the Journal of Family Communication.


Dårlig problemløsere

Forskerne bak denne studien mener at det er en kombinasjon av faktorer som gjør at par som ikke gir uttrykk for sine negative følelser, dør tidligere.

Begge har ’inngått’ en slags felles enighet om at de ikke skal vise sinne overfor hverandre. De kommuniserer dårlig med hverandre, og snakker aldri om følelser eller andre ting som de vet kan utløse irritasjon hos den andre.

Ved å leve på denne måten, blir de heller ikke i stand til å løse problemer – noe som er igjen fører til uheldige helsemessige konsekvenser.


Fire kategorier

Parene som deltok i undersøkelsen var i alderen 35 til 69 år, med fokus på aggressiv oppførsel.

Harburg delte parene inn i fire ulike kategorier – alt etter hvordan de forholdt seg til sinne ut fra hypotetiske situasjoner.

I kategori én plasserte han par hvor begge viste sinne.
I kategori to plasserte han par hvor kvinnen uttrykte sinne.
I kategori tre plasserte han par hvor mannen kommuniserte sinne mens den andre holdt sinne tilbake.
I kategori fire plasserte han par hvor begge furtet og ikke ga uttrykk for sinne overfor hverandre.

26 par havnet i kategori fire hvor begge holdt tilbake sinne. 25 prosent i denne kategorien døde mens studien pågikk – sammenlignet med cirka 12 prosent for de andre parene.

Blant parene som hadde valgte å ikke fortelle hverandre at de var sinte, døde den  ene partneren mens studien pågikk (27 prosent). Og i 23 prosent av disse parene, døde begge to i løpet av studien.

Mens bare 19 prosent i de tre andre gruppene opplevde at partneren døde mens undersøkelsen pågikk.


Testet funn

Forskerne testet sine funn ved at de tok inn andre helsefaktorer som alder, røyking, vekt, høyt blodtrykk, problemer med bronkiene, pusteproblemer og risiko for hjerteproblemer. Men resultatet ble det samme.

Professor Harburg påpeker at resultatene fra studien ikke er helt ferdig ennå. Teamet samler nå inn data fra en 30-års oppfølgingsstudie. Han tror at disse vil vise en dobling av antall døde sammenlignet med resultatene fra den første undersøkelsen.

(Kilde: LiveScience)

Fredag 23. mars, 2012
Sex og kjærlighet | Mannens hjørne

Kommentarer

Forumtråd Svar Siste svar  
Ingen kommentarer
Tilbake