Du er her: Artikler

Overgangsalderen er eggstokksvikt

Åsle-Marit Ullern
Åsle-Marit Ullern
Overgangsalder er en tilstand alle kvinner etterhvert kommer i. Like sikkert som at den første menstruasjonen dukker opp en gang i ungdommen, like sikkert er det at blødningene forsvinner en gang mellom 45 og 55 år.

Til forskjell fra gutter, er jentebabyer født med alle de eggposene i eggstokkene de trenger når de kommer ut av mors liv. Eggstokkene er kvinnens kjønnskjertler som ligger helt nederst i bukhulen på hver side av livmoren, badet i tarmene.

Pubertet

Utover i barneårene vil en del av de umodne eggene gå til grunne som en del av en naturlig biologisk prosess. Når jenter når en viss høyde, en viss prosent av sin endelige høyde, vil hjernen sette i gang pubertet. På det tidspunktet kan det være så mye som rundt en halv million umodne egg i reserve i eggstokkene.  
Pubertet medfører at eggstokkene vil aktivere østrogenproduksjon, og etter hvert vil det slippes løs egg hver måned. Man har da eggløsninger og kan bli gravid.  
   

Eggløsning

Ved hver eggløsning aktiviseres opp til 1000 egg der de fleste tilbakedannes på veien. Til slutt blir det vanligvis bare ett modent egg tilbake som ved eggløsningen er klar til å bli befruktet av en sædcelle.
   

Overgangsalder

Overgangsalder eller menopause er per definisjon det tidspunkt i en kvinnes liv når det ikke er flere egg igjen, det vil si en eggstokksvikt. Som en følge av denne eggstokksvikten skjer et dropp i hormonproduksjonen i eggstokkene, som lager både testosteron, progsetron og østrogen. En del av de kroppslige følgetilstandene av menopause, skyldes nettopp disse hormonforandringene.

Overgangsalder er således ingen sykdom, men en aldring som skyldes en naturlig biologisk prosess over tid. Den markerer den definitive slutt på menstruasjonen og den fruktbare perioden i en kvinnes liv.

Overgangsalder er den siste av de store hormonelle krysningspunktene der man som kvinne merker at kroppen endres fysisk og psykisk i mer eller mindre grad.  
   

Østrogen styrer livsløpet

Det hele starter i en ungjentes liv med pubertet og østrogenets inntog. Senere fortsetter det med eventuelle svangerskap der østrogennivået økes 1000 ganger. Og så avsluttes det med menopause, der kroppen må innstille seg på en ny hormonell balanse med blant annet lavt østrogen.

Menopause naturlig eller pga sykdom

Overgangsalder er imidlertid mer enn en tilstand av østrogenmangel. Menopause kan enten skje spontant eller gjennom medisinsk påvirkning. Det kan være operasjoner der eggstokkene må fjernes på grunn av sykdom eller strålebehandling på nedre del av magen, eller cellegift. Resultatet kan da bli en bråere overgangsfase enn ved en spontan, normal menopause.
   

Gjennomsnittlig overgangsalder i den vestlige verden er 51,4 år. For de fleste starter overgangsfasen flere år før dette med endret blødningsmønster, etter hvert utsettende menstruasjoner og eventuelt nattesvette og hetetokter. Overgangsfasen varer i gjennomsnitt fire år. Det finnes ingen enkel biologisk markør som forteller hvor du er i forløpet og når du vil miste menstruasjonen for godt. Man kan måle hormoner i blodet og da spesielt hypofysehormonet FSH, men verdiene kan variere fra måned til måned i begynnelsen av overgangsfasen. Det er heller ingen bestemt verdi som representerer noe definitivt menopausetidspunkt. Det kan du først angi selv når du ser deg tilbake, og kan bekrefte at det har gått ett år siden siste mens.

Når kommer overgangsalderen? 

Så mange som 90% opplever at menopause inntrer mellom 45 og 55 år. Bare 5% har menstruasjon lenger enn 55 år, og 1 % har tidlig overgangsalder før 40 år. Menopausetidspunkt har ikke endret seg nevneverdig i vår del av verden de siste århundrer, selv om gjennomsnittlig levealder har økt og ernæring og helse generelt er bedret.
   

Det er viss arvelig faktor. Hadde din mor menstruasjon til langt opp i 50-årene, er det sannsynlig, men ikke absolutt at du vil oppleve det samme. Her er du definitivt din mors datter! Røyking er dessuten påvist at framskynder overgangsalder med ett til to år. Det avhenger av hvor lenge man har røykt og antall sigaretter. Forandringene er delvis opprettelige hvis man slutter å røyke. Årsaken er sannsynligvis at røyking framskynder aldring generelt.
   

Det er også sannsynlig at overgangsalder kommer litt tidligere hvis man av ulike årsaker må fjerne livmoren. Dette skyldes at blodforsyningen til eggstokkene da reduseres i noe grad.
   

P-piller og pubertet har mindre å si for menopausetidspunktet. Kvinner som har født mer enn ett barn og fedme kan være sannsynlige årsaker til sen overgangsalder.

Menopause er en unik erfaring som oppleves forskjellig fra kvinne til kvinne. For noen betyr overgangsalder ny frihet og nye muligheter med fravær av menstruasjonsplager og graviditetsangst. For andre er overgangsalder synonymt med det å bli gammel, grå og utdatert.
   

Livsstil

Overgangsalder er en gylden sjanse til sette fokus på helse, kosthold og livsstil. Det kan være anledningen til å se seg tilbake for å forstå hva slags helse man har hatt tidligere i livet og ta i betraktning de genene man bærer med seg. Det kan være viktig for å kunne ta de helsemessige grepene man selv kan kontrollere for å leve så godt som mulig så lenge som mulig. Vi kvinner lever i dag mer enn en tredjedel av våre liv uten menstruasjon. Andelen av befolkningen som har passert 50 år blir bare større og større. Det er ingen grunn til ikke å ta utfordringen!

Mandag 17. februar, 2020
Om overgangsalderen

Kommentarer

Forumtråd Svar Siste svar  
Ingen kommentarer
Tilbake