Du er her: Artikler

Vær optimistisk – og du lever lenger

optimist
Se alltid lyst på livet, synger Lillebjørn Nilsen. Klarer du det, har du stor sjanse for å få et bedre og lengre liv. Positiv psykologi har den siste tida fått stor oppmerksomhet. Fokuset er å finne ut og forstå de positive kreftene i mennesket og hvilke innflytelse det har på livet.

Lisa Vivoll Straume arbeider med en doktorgrad innenfor positiv psykologi ved Psykologisk institutt ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU. Hun driver også Senter for Positiv Psykologi. Lisa Vivoll Straume forklarer grunnen til den gryende interesse for positiv psykologi: 

- Tradisjonelt har psykologien vært sykdomsorientert hvor en tar utgangspunkt i problemer, diagnostiserer dem og behandler dem. Positiv psykologi derimot har til hensikt å gi oss kunnskap om hvordan vi kan videreutvikle livene til friske mennesker. Positiv psykologi forsker på for eksempel engasjement, positive emosjoner og langtidsfriske. Det gir kunnskap om hva som skal til for at folk skal fungere på sitt beste og hva som kjennetegner god helse. Positiv psykologi er ikke et alternativ til tradisjonell psykologi, men et tillegg.
 

- Hvordan bygger vi det gode liv?

- Positive følelser som optimisme, håp, ærlighet og tilstedeværelse gjør livet mer meningsfylt. Derfor er det viktig å ta vare på de positive opplevelsene livet gir. Tar en vare på disse, bygges en buffer mot både mental og fysisk sykdom. Positive mennesker sover bedre og produserer mindre stresshormoner og har et bedre immunforsvar. Undersøkelser som er gjort, viser at færre optimister blir smittet av forkjølelse og hvis de blir det, forteller de om færre symptomer og mindre smerter. Forskning viser at optimister gjør det bedre i arbeidslivet, skolen og i idrett, de lever rett og slett et bedre liv.


 

- Hvordan blir en positiv til livet?

- Positive mennesker tar aktivt kontroll over sitt eget liv i større grad enn andre. Det gir seg utslag i utdanning, helseatferd, trening og sosiale relasjoner. Optimister tror at de kan påvirke livet, mens en pessimist har lettere for å akseptere tingenes tilstand fordi han eller hun tror at de ikke kan endre på noe uansett. Jeg synes det blir for kategorisk å si at en er enten optimist eller pessimist. Det går an å være begge deler eller midt i mellom. Det gjelder å ta bevisste valg.- Kan en pessimist bli optimist?

- Det er vanskelig å endre sine tankemønstre, det krever mye innsats, motivasjon og utholdenhet. Men det er ikke umulig. Det er ca. 25 prosent av optimisme som kan forklares av arv. Det innebærer at de resterende 75 prosentene påvirkes av miljømessige faktorer som oppdragelse, erfaringer og sosiale relasjoner. Det er viktig å være bevisst sine typiske tankemønstre, altså hvilke forventninger en oftest har til framtidige hendelser og hvordan en oftest tolker og forklare det som har skjedd. Optimisme kjennetegnes ved at man som regel forventer at fremtidige hendelser vil være positive. En optimistisk person forklarer ofte negative hendelser med årsaker ved selve situasjonen, fremfor å skylle på manglende personlige egenskaper. Positive utfall forklarer de ofte som forårsaket av egne ferdigheter.

- Optimisten er også god på å fokusere på det du faktisk kan endre. For eksempel kan du som ansatt i en bedrift ikke endre på kravene fra kundene eller brukere av dine tjenester, men det ligger et stort endringspotensial i hvordan jobben utføres og hvordan kravene imøtekommes. Optimisten er også god på å handle der endringer mer sannsynlig kan skje. Dette er noe vi alle kan trene oss på.


- Det er kanskje enklere sagt enn gjort?

- Vi mennesker har makt over våre egne tanker og frihet til å bestemme hva vi vil forandre for å bli fornøyd med oss selv. Dersom noe ikke går helt din vei, har du skaffet deg ny læring som kan gjøre deg bedre rustet til å lykkes neste gang. Optimisme er ikke forbeholdt en liten gruppe heldige. Det er noe vi kan jobbe fram hos oss selv. En må lære seg å unngå å fokusere på negative opplevelser og hendelser. Vi lærer fire ganger raskere ved å fokusere på vår suksess som å fokusere på feilene vi gjør. Mennesker som har levd ei stund har gjort seg mange erfaringer i livet, og hvis en tar vare på de gode, positive opplevelsene og bruker disse bevisst, har en god ballast til å bli mer positiv.
 


 

- Lever positive mennesker lenger enn andre?

- Forskning tyder på det. Det finnes en studie av en gruppe nonner som viser at de som hadde uttrykt positive følelser og forventninger til livet, i gjennomsnitt levde elleve år lengre enn de andre. Forskerne gikk gjennom 180 notater fra nonnene i alderen 18 til 23 år, det fascinerende med denne studien, selv om den er fra 1930-tallet, er at disse kvinnene hadde de samme forutsetningene. De levde sammen og det er mye som tyder på at måten de tenkte på, påvirket levealderen. Det er gjort tilsvarende studier de siste årene som har de samme resultatene.

 

 - Er det ikke viktig å kjenne sin egen begrensning?

- Jeg tror heller det motsatte, at vi ikke er flinke nok til å utnytte den kapasiteten vi har i kroppen og hjernen. Og det er ingen som vet hvor langt en kan nå uten å ha prøvd. De fleste mennesker har et stort potensial som de ikke benytter seg av. Det er sjelden at de som lykkes har bedre forutsetninger enn andre, forskjellen er oftere at de har satset, våget å ta sjanser og investert mange år med hardt arbeid. Har du et ønske om å oppnå noe, skal en ikke slå seg til ro med at dette klarer jeg ikke, selv om en møter motgang. Dess flere sjanser en tør å ta, dess større er sjansen for at en vil lykkes. Optimisten spiller en rolle i dette for det er lite sannsynlig at en vil prøve å nå et mål, hvis en på forhånd vet med seg selv at en ikke klarer det.

Lisa Vivoll Straume
- Noen ganger i livet bør en vel være mer realist enn optimist?

- Står du ved kanten ved et stup, skal du bli redd. Negative tanker og følelser har en viktig funksjon hos alle mennesker. Den skal ha en plass i hverdagen. Forskning ser at det er et skille mellom optimister og realister. Optimister er mer urealistiske i sine vurderinger enn andre. De tror de har mer kontroll over resultatet enn de har. Og dette kan selvfølgelig være problem i situasjoner som krever kritisk sans, som for eksempel om du skal gjøre store økonomiske investeringer. Men livet består av mye mer enn kun store og tunge avgjørelser, som gjør det farlig å være optimist. Og det er langt fra slik at optimister er positive til enhver tid. Men husk på at det viktigste er ikke alltid å tenke positivt, men å ikke tenke negativt, understreker Lisa Vivoll Straume.

Les mer om Lisa Vivoll Straume her

Denne artikkelen er oppdatert april 2013

Søndag 28. april, 2013
Sykdom | Mannens hjørne | Reise og fritid

Kommentarer

Forumtråd Svar Siste svar  
Ingen kommentarer
Tilbake