Du er her: Artikler

Vitamin D- og kalsiumtilskudd reduserer kreftrisiko

16x9,fisk
Studier viser at et høyt innhold av vitamin D i blodet reduserer faren for kreft.


Forskere har gjort mange studier gjennom årene for å prøve å finne ut om tilskudd av vitamin D og kalsium har en positiv helsefordel.

Nå er en amerikansk studie publisert i det vitenskapelige tidsskriftet the American Journal of Clinical Nutrition.

For første gang har man nå bevis for at slike tilskudd faktisk reduserer risikoen for å utvikle kreft.

Intervensjonsstudie

Dette kalles intervensjonsstudier, og regnes som den høyeste standarden innen ernæringsforskning. Studien som nå er publisert i den anerkjente tidsskriftet er derfor den første i sitt slag.

Studien varte i fire år, og 1179 amerikanske kvinner deltok.

Kvinnene ble delt inn i tre grupper; den ene fikk tilskudd av både vitamin D og kalsium. Den andre fikk bare kalsiumtilskudd, mens den tredje gruppa kun fikk narremedisin (placebo).

Høyt innhold

Resultatene fra studien viser at kvinnene som fikk både vitamin D og kalsiumtilskudd hadde lavere risiko for å utvikle kreft – sammenlignet med de som ikke fikk noe tilskudd.

Forskerne fant at når innholdet av vitamin D i blodet økte, minsket risikoen for å utviklet kreft.

Vitamin D-tilskuddet som ble brukt i denne studien inneholdt 25 mikrogram vitamin D per dag. Det er en betydelig høyere dose enn det som er anbefalt per dag.

10 mikrogram er den anbefalte dosen for småbarn og eldre. Til sammenligning gir en teskje tran 10 mikrogram vitamin D.


Generelt god

Ifølge Helsedirektoratet er vitamin D-statusen hos den norske befolkningen generelt sett ganske god. Og bedre sammenlignet med land lengre sør i Europa.

Imidlertid mener Hdir at relativt store deler av Norges innbyggere et for lavt vitamin D-nivå. Det gjelder spesielt en rekke eldre som bor alene eller på institusjon, tenåringer og ikke-vestlige innvandrere. I tillegg er det viktig at gravide får tilstrekkelig vitamin D.

En arbeidsgruppe oppnevnt av Nasjonalt råd for ernæring foreslo derfor i 2006 å tilsette vitamin D i melk og matoljer, margarin og smør.

Forslaget ble godkjent av Mattilsynet. Nå tilsettes vitamin D i vanlig melk (0,4 mikrogram per 100 gram). Det er det samme nivå som allerede finnes i ekstra lett lettmelk.

Tilsetting av vitamin D til margarin og annet spisefett økes fra 8 til 10 mikrogram per 100 gram. Matoljer tilsettes vitamin D til samme nivå som margarin.

(Kilde: Matportalen/Hdir)

Søndag 20. november, 2016
Sykdom | Helse og kosthold | Mannens hjørne | Nyheter

Kommentarer

Forumtråd Svar Siste svar  
Ingen kommentarer
Tilbake