Du er her: Artikler

Lykkeligst av å gi bort penger

penger
Å bruke penger på seg selv gir kun kortvarlig lykke. Den gode og langvarige lykkefølelsen får man derimot ved å bruke penger på andre.

Den som tror at lykke ikke kan kjøpes for penger, har vært i feil butikk, hevder kynikerne. Og nå har de på sett og vis fått delvis rett av forskere som hevder at shopping faktisk fører til at man føler seg lykkeligere.

Men den gode følelsen varer ikke lenge, og så må man kjøpe seg noe nytt igjen.

Forskere har vært klar over at inntekt har sammenheng med hvor fornøyd og lykkelig man føler seg. Det som ikke har vært like kjent er forbindelsen mellom hvordan man bruker pengene og lykkefølelse.

Mer givende

Professsor og psykolog Elisabeth Dunn ved University of British Columbia i Canada har ledet en større studie i samarbeid med Harvard Business School i USA. Resultatet er nå er publisert i tidsskriftet Science.

De plukket ut 630 amerikanere som representerte ulik inntekt, alder, og hvor kjønnsfordelingen var omtrent lik. Deltakerne krysset av for hvor lykkelig de vanligvis følte seg, hvor mye de tjente i året, hvor mye de brukte per måned, hvor store utgifter de hadde, hva de kjøpte til seg selv og andre. Og hva de ga til frivillige organisasjoner.

Statistiske analyser av svarene viser at de som brukte penger på andre og som ga til frivillige organisasjoner, straks følte seg lykkeligere.

- Mens deltakere som brukte mest penger på seg selv, ikke følte seg lykkeligere.

Større lykkefølelse

Dunn påpeker at deltakernes inntekt ikke hadde noe å si for resultatet. Samme hvor mye eller lite de tjente, rapporterte de som brukte pengene på andre om større lykkefølelse enn de som brukte mesteparten av pengene på seg selv.

I en separat studie deltok 13 ansatte i et stort firma i Boston. Forskerne målte hvor lykkelig de følte seg før og etter de fikk en bonusutbetaling på mellom tre og åtte tusen dollar. Det viste seg at de som ga en større del av sin bonus til andre, rapporterte om en mye større lykkefølelse enn kolleger som brukte hele beløpet på seg selv.

Dunn sier en kommentar til tidsskriftet Science at deltakernes lykkefølelse ikke var spesielt avhengig av størrelsen på bonusen de fikk, men hvordan de brukte pengene.

Lite beløp

I et annet eksperiment fikk noen studenter fem dollar hver mens en annen gruppe fikk 20 dollar hver. Så ble studentene bedt om å bruke pengene innen klokka 17 samme dag.

Men – halvparten av studentene ble imidlertid bedt om å bruke pengene på seg selv mens den andre halvparten fikk beskjed om å bruke beløpet på andre.

Studentene som ble bedt om å bruke pengene på andre, kjøpte bl.a. leker til søsken og spiste ute sammen med venner.

Denne gruppa rapporterte om en større lykkefølelse da dagen var over, sammenlignet med studentene som brukte alle pengene på seg selv.

Forskerne ble overrasket over at et lite beløp som fem dollar brukt på andre, kunne fremkalle en så stor lykkefølelse.

Kortvarig lykke

I en annen studie hvor over 100 studenter deltok, fant forskerne ut at deltakerne trodde at de ville bli lykkeligere av å bruke penger på seg selv enn på andre.

Forskerne forklarer funnene med at folk flest faktisk er overbevist om at det å kjøpe ting til seg selv, gjør at de vil føle seg lykkeligere. Det stemmer også, men den gode og varme lykkefølelsen viser seg å være kortvarig.

Varer lenger

Det ser imidlertid ut til at det finnes flere grunner til at det å bruke penger på andre gir økt lykkefølelse – og ikke minst at den varer lenger.

Når det gjelder folk som gir penger til frivillige organisasjoner, tror Dunn og forskerteamet at det kan ha flere forklaringer.

Å støtte slike organisasjoner gjør at giveren får en umiddelbar følelse av å gjøre noe godt for andre. Og styrker dermed sin egen selvfølelse.

En annen forklaring er at disse personene ønsker å skape seg en spesiell identitet. Og den kan de oppnå ved bl.a. å gi penger til frivillige organisasjoner.

Men å bruke penger på andre fører også til at sosiale relasjoner styrkes. Eller det kan skyldes at man faktisk tilbringer tid sammen med andre mennesker, som igjen gjør at man blir lykkeligere.

Mening og innhold

Men ifølge forskerne bruker de fleste først og fremst mye penger i et forsøk på å gjøre livet sitt meningsfullt, viktig og for å gi det innhold.

Forsker Aaron Ahuvia ved University of Michigan-Dearborn sier i en kommentar til undersøkelsene at når folk gir bort penger, er det også en form for ’innkjøp’, men bare mer effektivt.

– Men stort sett prøver de fleste bare å kjøpe seg en mening i livet. Å gi bort penger til et spesielt formål du tror på er bare en raskere måte å handle på enn f eks å kjøpe en t-skjorte hvor det står "Redd en hval", hevder han.

(Kilde: LiveScience.com)

 

 

 

Mandag 28. mai, 2012
Økonomi og jobb | Nyheter

Kommentarer

Forumtråd Svar Siste svar  
Ingen kommentarer
Tilbake