Du er her: Artikler

Menn kan få brystkreft

depresjon
Brystkreft kan også ramme menn. Er de i nær familie med kvinner som har brystkreft, bør de ta en gentest. Menn kan være mer utsatt for prostata- og hud- og bukspyttkjertelkreft dersom de har arvelige former av brystkreft i familien.

Menn i nær i familie med kvinner som får brystkreft, er slett ikke klar over at de kan arve sykdommen. Er de bærere av et brystkreftgen, har de en større risiko for å utvikle kreft i bukspyttkjertelen, samt prostata- og hudkreft.

Ikke bare kvinner

Etter å ha oppdaget brystkreft hos flere mannlige pasienter, ønsket dr Mary Daly ved Fox Chase Cancer Center i Philadelphia å finne ut om menn kunne være bærere av brystkreftgen.

Hun forteller at de fleste tror at bryst- og eggstokkreft kun kan ramme kvinner. Sannheten er at menn er bærere av de samme genene, som de arver fra farssiden i familien.

Nå ønsker hun å overtale flere fedre, sønner og brødre av kvinner med brystkreft, til å la seg teste.

Men de fleste menn ønsker ikke å ta en slik test.

En som er bærer av BRCA-1 eller BRCA-2 genet, har en høy risiko for å utvikle brystkreft. Menn som er bærere av disse genene, har derfor en svært høy risiko for å få prostatakreft, kreft i bukspyttkjertelen og har sju ganger større risiko for å få brystkreft. Men også fedme, alkohol og inntak av kvinnelige kjønnshormoner kan forårsake brystkreft hos menn.

 

Risiko

Som en del av en større studie om genetisk risiko, undersøkte dr Daly hva som skjedde da 24 menn fikk vite at en kvinne de var i nær familie med hadde testet positivt for et brystkreftgen. Og at de selv kunne være bærere av det samme genet.

 

Forstod ikke

Resultatet viste at seks menn mente at de ikke kunne huske at de hadde fått vite om sykdommen, eller at de regelrett hadde glemt informasjonen. To påstod at de hadde fått beskjed om at resultatet av testen var negativt. Sju menn mente at resultatet av en slik test ikke ville si noe om hvorvidt de selv var i faresonen.

 

Bare fem av de 24 som deltok i undersøkelsen, forstod at de selv kunne være bærere av brystkreftgenet.

 

For barna

Av de seks som viste interesse for å la seg teste, sa tre at de ville gjøre det for barnas skyld. Dr Daly forteller at de forsøker å få mennene i slike familier til å teste seg, og da spesielt de som har små barn. Da får barna all nødvendig informasjon mens fedrene fortsatt lever, og da vet de også at de selv er i faresonen.

 

Må informere

– Kvinner som er bærere av BRCA-genene må fortelle menn de er i nær slekt med at de også bør la seg teste. Det er viktig at menn vet om arvelige genetiske sykdommer i familien slik at barn og barnebarn er klar over risikoen, sier dr Daly i en kommentar til funnene.

 

Sjelden

Ifølge Fox Chase Center er brystkreft hos menn meget sjelden, og skyldes i så fall en feil i BRCA2-genet. Menn med en slik genfeil har 14 prosent risiko for å få prostatakreft, og seks prosent risiko for å utvikle brystkreft.

 

Ifølge Kreftregisteret får cirka 13 menn i Norge denne diagnosen hvert år. Symptomer og behandling er omtrent som hos kvinner.

Her kan du lese mer om brystkreft hos menn, oppdaterte informasjoner fra Danmark

 

Resultatene fra testen ble presentert på en konferanse i Texas rett før jul i 2007.

(Kilde: msnbc.com)

Artikkelen er opprinnelig publisert i 2008

Tirsdag 22. september, 2015
Sykdom | Mannens hjørne

Kommentarer

Forumtråd Svar Siste svar  
Ingen kommentarer
Tilbake