Du er her: Artikler

Rutepapir – og andre papirer og forsikring

Blomst 3
Hun bøyde seg fram over bordet, så ham dypt inn i øynene, og sa: – I kveld har jeg tenkt å ta livet av deg, kjære. Hun la til: – Pluss meg selv.
Samme kveld hadde hun funnet fram rutepapiret. Og ganske mange andre papirer også.

Det er nok litt spesielt å sette seg ned en søndagskveld med kalkulator for å prate om og regne på sin samlevers og sin egen død.

Men de fleste av oss har tenkt altfor lite på konsekvensene for de gjenlevende om en selv eller ens partner dør - eller dersom en blir alvorlig og langvarig syk.

Vil vi ha råd til å beholde boligen? Hva med hytta? Hva med bil, ferie, fritidsaktiviteter, klær, utdanning?

Her er tiltak å tenke på:
 
1) Høyere livsforsikring på hovedforsørgeren?
Få fram tallene. Gir livsforsikringen nok til gjenlevende ved død? Det finnes kanskje gruppelivsforsikring i jobb, fagforening eller interesseorganisasjon? Hvis ikke, hva koster vanlig individuell livsforsikring?
 
2) Høyere livsforsikring på den andre?
Mange glemmer at det også kan bli dyrt for en hovedforsørger som blir enke(mann) å ordne med nødvendig stell av hus og hjem.
 
3) Bedre uføredekning? Ulykkeforsikring?
Er familien godt nok dekket hvis en av dere skulle bli arbeidsufør eller langvarig syk, komme ut for en ulykke ol?
 
4) Gjeldsforsikring av boliglånet?
Gjeldsforsikring går inn i boet og fordeles dermed også på eventuelle arvinger av avdøde, hvis ikke gjenlevende blir sittende i uskiftet bo. Dette er i motsetning til livsforsikring, som går ubeskåret til gjenlevende begunstiget partner. Det er viktig å være klar over denne forskjellen når man regner på hva som blir igjen.
 
5) Ajourført testament?
Ajourført testament er viktig. Gjenlevende ektefelle kan i testament arve alt hvis det ikke er livsarvinger (barn, barnebarn osv). Ektefelles minstearv er ellers kr 267.000 (4G) fra 1. mai 2007. Barn har rett på 2/3 av arven, men i større bo kan dette begrenses i testament til maks 1 mill på hver. Det er ellers mange muligheter - men også begrensninger - i hva et testament kan bestemme.
 
6) Særkullsbarn, fellesbarn, uskiftet bo?
Særkullsbarn vil ha krav på sin del av arven med en gang hvis det ikke kan gjøres annen (forhånds)avtale. Med fellesbarn kan en gjenlevende ektefelle - men ikke en gjenlevende samboer - fortsette i uskiftet bo. Er det særkullsbarn eller andre arvinger enn fellesbarn, er det helt nødvendig å finregne på hva som kan bli igjen til gjenlevende.
 
7) Ektepakt, særeie, sameie, andre økonomiske avtaler?
Er det spesielle økonomiske avtaler inne i bildet, kreves igjen nøye utregninger: Hva blir gjenlevendes status?
 
I våre dager, hvor den enes død i et parforhold kan medfører arverettigheter for barn fra ett, to og kanskje tre forskjellige kull, kan det være lurt å få faglig hjelp til en gjennomgang: Hva blir igjen av økonomiske midler?

Og hvis ikke det blir nok disponibelt: Hva nå? Skal vi kjøpe oss bedre forsikringsdekning i morgen? Og et viktig tilleggsspørsmål kommer opp: Har vi råd?
Uansett blir det et spørsmål om du og dere har råd til å la være ...
 
PS
Dere kan jo samtidig ta en gjennomgang av økonomien for den enkelte ved brudd og skilsmisse. Men det er vel kanskje enda verre å bli "skilt" på rutepapir enn det er å "ta livet av hverandre" på det samme papiret?
 
Tirsdag 10. desember, 2019
Sex og kjærlighet | Økonomi og jobb

Kommentarer

Forumtråd Svar Siste svar  
Ingen kommentarer
Tilbake