Du er her: Artikler

Sittestillingen påvirker risikoen for whiplash

bilkjøring
Kvinner sitter annerledes enn menn i bil. Det gjør at de har tre ganger høyere risiko for å pådra seg alvorlige skader ved påkjørsel bakfra.

En avhandling fra universitetet i Umeå viser at kvinner og menn har svært ulik sittestilling i bil. Det fører til at kvinner er mer utsatt for å få invalidiserende skader i nakken hvis de blir påkjørt bakfra.

Større avstand

Menn har større avstand mellom bakhodet og nakkestøtten sammenlignet med kvinner – både når bilen står stille og under selve kjøringen. Hvis sjåføren holder hendene på rattets øvre del, øker til og med avstanden til nakkestøtten sammenlignet med stillingen til den som sitter i passasjersetet.

Kvinner justerer førersetet annerledes enn menn; de sitter høyere og nærmere rattet og med ryggstøtten i en mer rett posisjon.

Skader

Sitter man i en mer nedsunken stilling i bil, øker avstanden til nakkestøtten, og minsker derfor nakkens frie bevegelse bakover. Det er når denne overskrides at nakkeskadene antakelig oppstår.

For menn

Også når såkalte testdokker for stoler og nakkestøtter i bil skal prøves ut, er disse tilpasset menn av normal størrelse – og ikke kvinner. Heller ikke testmetodikken tar hensyn til at menn og kvinner er ulike, spesielt når det gjelder høyde. Og de ser heller ikke på ulikheten i sittestillingen når det gjelder førersetet og passasjersetet foran i bilen.

Mer forskning

Bertil Lund jobber ved Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, og er ansvarlig for avhandlingen. Han påpeker at det må forskes mer på ulikheten i sittestilling og skaderisiko. Ikke minst mener han at testmetodene må utvikles videre ved at man lager to ulike testdokker – én for menn og én for kvinner – som testes for påkjøring bakfra.

I dag er nakkeskader hos bilister som blir påkjørt bakfra et stort problem, og det er også dyrt for samfunnet – og forsikringsselskapene.

(Kilde: Umeå Universitet; Interaction between Humans and Car Seats)

Mandag 9. juni, 2008
Mannens hjørne | Nyheter | Reise og fritid

Kommentarer

Forumtråd Svar Siste svar  
Ingen kommentarer
Tilbake