Du er her: Artikler

Barn i siste liten

gravid kvinne
Hvordan er det med fruktbarheten etter 40 år, og hva betyr et svangerskap i godt voksen alder for mor og barns helse?

Over hele den vestlige verden øker andelen gravide over 40 år. 1 av 5 kvinner som føder barn i Norge er nå over 35 år ( 2006). Hvorfor det blir slik at man utsetter reproduksjonen til siste sving, skal vi la ligge her. Sikkert er imidlertid at det kan føles som en intens periode i en kvinnes liv, der mye skal falle på plass, hvis man ikke har fått barn før 40 år og ønsker seg det.

En kvinne er som kjent født med alle sine egganlegg. Disse forbrukes i løpet av den fruktbare perioden i livet som er ca 35 år hos de fleste ( fra 15-50 år). Hver cyklus går ca 1000 egg til grunne ved eggløsningen for hvert 1-(eller 2) som går i modning og kan befruktes. Vi gjennomgår 300-400 menstrusjonscykler, og har menstruasjon ca 7 år av våre liv, avbrutt av svangerskap og amming!

I prinsippet kan det skje en befruktning helt fram til overgangsalder når egglagrene er nesten tomme. I alle lærebøker står det at prevensjon er nødvendig fram til ett år etter siste mens. I realiteten skjer en gradvis reduksjon av ens evne til å graviditet fram til slutten av 30-årene, og deretter går det bratt nedover med fertiliteten.

Faktisk er det slik at man regner med at det er vanskelig å bli gravid de siste 10 år før overgangsalder- og det uavhengig av når dette skjer. Det er ikke slik at en regelmessig mens i 40-årene er et bevis på fruktbarhet, slik mange tror. 

Selv om befruktning finner sted, så er sjansen for spontanabort de første 3 månedene betydelig økt.

Still spørsmål til våre  eksperter her på www.overgang.no, eller gå til vår samarbeidspartner www.altformamma.no der det daglig er ekspertsvar med jordmor og andre eksperter.

Forekomsten av spontanabort i aldergruppen 40-45 år er ca 50 %, og over 45 år enda mer. Årsaken til så mange spontanaborter, er grunnleggende feil ved fosteret pga foreldete egg, dvs. kromosomfeil.

Det er også slik at den hormonelle aksen mellom hypothalamus i hjerne og eggstokkene som er nødvendig for et vellykket svangerskap, kan endres i negativ retning med årene.

Muligens reduseres også sædkvaliteten hos mannen med alder, men som kjent er menn og kvinner grunnleggende forskjellig når det gjelder produksjon avkjønnsceller. Mannen lager nye sædceller hele livet, mens kvinner er født med det tilmålte antall.

Heldigvis kjenner vi alle kvinner som er blitt gravide og har født friske barn langt opp i 40-årene. Du lurer kanskje på om det finnes noen tester som kan fortelle deg hvor mye tid du har på deg må tenke på graviditet?

Er du over 40 år, har du prinsipielt ingen tid å miste ut fra det som er skrevet tidligere.

Men vi kvinner er forskjellige- og det er forskjell på kronologisk alder og biologisk alder. Forhold som bestemmer tidspunkt for overgangsalder og endelig sterilitet er arvelighet, røyking, oppvekstfaktorer og antall barnefødsler.

Kanskje går det er skjæringspunkt et sted mellom 42 og 43 år for de fleste, der mulightene for å få barn på naturlig måte, er betydelig mindre..
 

Arven etter mor

Ett av dine beste kort, er å se på din mors svangerskap og fødsler og overgangslader. Fikk hun barn sent i livet, er det en stor sjanse for at du har arvet hennes gener og kan gjøre det samme.

Gikk hun i menopause 43 år gammel, kan der hende at du ikke kan regne med å bli gravid etter 40 år. Dette er ikke en dominat arvegang, dvs det er ikke 100%, men en pekepinn på at arv er viktig.

Det er også forskjell på om du tenker på graviditet første gang etter 40 år, eller om du har født barn før.

Røyking regner man med framskynder overgangsalder med ca 2 år.

Det finnes flere tester som kan si noe om ens evne til graviditet. Felles for de alle er at ingen er 100% gode.

Man kan se med ultralyd på eggstokkene og telle antall umodne egg, eller man kan måle eggstokkenes volum. Det gjøres best i trenede hender og gir bare et omtrentelig bilde.

Hormonprøver brukes i den kliniske hverdag for å gi råd om fruktbarhet forut for behandlingstilbud. Man kan måle et hormon som heter follikelstimulerende hormon (FSH) på dag 3 i menstruasjonen. Får man forhøyede verdier, sier det noe om redusert eggreserve. Likeledes kan det taes et såkalt CC- test, der man måler hormonresponsen på et medikament som heter clomifencitrat. 

Nedfrysning av eggstokkvev 

Det har til nå vært teknisk vanskelig å fryse ned eggstokkvev til senere bruk på samme måte som man i lang tid har frosset ned sæd eller befruktede egg. Men det eksisterer en slik mulighet til de som kreftopereres i ung alder, og det har til nå blitt født noen få hundre barn totalt i verden på denne måten. Her vil sikkert ny forskning gi andre muligheter i framtida, men så langt et dette et begrenset tilbud til noen få. Det er også etablert et tilbud for dette i Norge på Rikshospitalet i Oslo.

Assistert befruktning (IVF) kan sjansen for å oppnå graviditet for de som har ønske og mulighet til det. Aldergrensen for dette i Norge er 45 år, og er et tilbud bare innenfor det private helsevesen etter 40 år. Eggdonasjon tilbyes ikke i Norge i tråd med norsk lovgivning som forbyr dette.

 

Den biologiske variasjonen er stor 

Her må man ikke se seg blind på absolutt alder. Utfallet av en graviditet etter 40 år avhenger av hvor frisk du er i utgangspunktet. Her er den biologiske variasjon stor.

  • Er du normalvektig og frisk, vil ikke et svangerskap være en for stor belastning for de aller fleste.
  • Er du overvektig og har sukkersyke, høyt blodtrykk eller andre sykdommer, bør du ikke bli gravid uten samråd med legen din.

Ved et svangerskap øker blodvolumet som pumpes rundt i kroppen med 30%- du bør derfor ha et hjerte som tåler den belastningen.

Sjansen for svangerskapssukkersyke øker også med økende alder. Har du hatt svangerskapssukkersyke, er risikoen for å utvikle type 2 diabetes senere i livet med 50%. Sukkersyke er igjen disponerende for hjerte-karsykdom. Svangerskapet er på den måten er slags "risikosport" for hva slags potensielle helsemessige utfordringer du kan forvente i senere alder. Disse utfordringene kan du tåle dårligere som 40 enn som 20-åring.

Nesten alle svangerskaps- og fødselskomplikasjoner øker med økende alder

Svangerskapsforgiftning og diabetes er allerede nevnt. Antall for tidlig fødsler øker, det samme gjør induksjoner for overtidige svangerskap. Det er flere små barn, og det er flere flerlinger. Keisersnittfrekvensen over 45 år er 40% i Norge, og det er også økt antall andre instrumentelle forløsninger.

Er man gravid i godt voksen alder, så vil dette bli tatt hensyn til og man blir fulgt ekstra godt opp i svangerskapsomsorgen og på fødeavdelingene. Resultatet av dette er at det er færre dødfødsler hos eldre fødende enn det det var for bare 10 år siden.

Faktaboks:

  • Alder for 1. barnefødsel har økt i overkant av 5 år i løpet av de siste 25 år.
  • I Norge er gjennomsnittsalder på førstegangsfødersker nå 28,2 år mot over 30 år i Oslo.
  • Kvinner har 300-400 menstruasjoner gjennom et liv, og blør i gjennomsnitt 7 år.
  • Det finnes ingen absolutte tester for å forutsi evnen til å bli gravid etter 40 år.
  • Assistert befruktning (IVF, eggdonasjon) kan forlenge den fertile periode.

Konklusjonen er at har man god helse og god økonomi er det mulig for å få barn langt opp i 40-årene, kanskje opp mot 50 år.

Revidert jan 2014

Tirsdag 10. april, 2012
Sykdom | Sex og kjærlighet | Graviditet | Nyheter

Kommentarer

Forumtråd Svar Siste svar  
Ingen kommentarer
Tilbake