Du er her: Artikler

Kan jeg gjøre barna arveløse?

norskepenger
Det har vært sagt at vil du gjøre dine barn arveløse i Norge, må du bruke opp pengene mens du lever. Og det er du i din fulle rett til å gjøre.
Hvis du "bruker opp" pengene ved å gi dem til din ektefelle, din samboer eller noen helt andre, er det ditt valg.
 
Men ved arveoppgjør - altså etter din død - kan bare en tredel av dine resterende verdier holdes unna dine barn, siden barna har krav på to tredeler etter deg. Men barna har bare krav på opptil én million kroner på hver. Resten står fritt til disposisjon når testament skal settes opp. Men det gjelder der disse millionene finnes. En arving har ikke krav på én million når den ikke er der.
Det er ikke sjelden i dag at det er mange penger blant folk
Nye ekteskap inngås med andre enn de som er de biologiske foreldre. Det er svært vanlig at man løser ut livsarvingene med denne millionen, og da er faktisk resten opp til deg hva du vil gjøre med det du etterlater seg.
 
Ektepakt ved større gaver
Husk at gaver utover det vanlige til ektefellen må være i form av ektepakt.

Det har vært mange rettssaker der forsmådde barn har prøvd å omstøte disposisjoner foreldrene vil gjøre eller har gjort og som barna mener tar fra dem rettmessig arv. Det er heller ikke ukjent at barn har forsøkt å få sine foreldre gjort umyndige på grunn av uenighet om pengesaker. Det er altså ikke alltid problemfritt å gjøre sine barn arveløse.

Det er alltid noen som vil føle seg urettferdig behandlet. Dessuten er noen flinkere enn andre til å ta seg av sine foreldre. Dette honoreres på forskjellige måter.
 
Livsgave og dødsgave
I jussen snakkes det om "dødsgave" og "livsgave". Ble en gave utelukkende gitt for å unndra den fra giverens arvinger, ses den gjerne på som en dødsgave (som kommer inn under arvereglene og dermed inn i arveoppgjøret). Ble en gave gitt for å hindre at kreditorer beslaglegger den, eller fordi giveren ønsket en avlastning i vedlikehold og forvaltning av verdiene sine, eller for å styrke forholdet til samboeren/ektefellen, ses den gjerne på som livsgave (utenfor arvereglene).
 
Tosidig motiv
Ofte er motivet for en gave tosidig: Både holde verdier unna arvingene og skaffe seg fordeler i levende live. Da kan gaven like gjerne ses som en livsgave i stedet for en dødsgave.

Men det å gjøre sine barn arveløse - ved å gi bort arven til andre mens du lever - er ikke noe for amatører. Det er grunnleggende alvorlige handlinger.
 
Dine egne penger
Bruker du opp arven på Syden-turer og annet godt liv for deg selv, kan imidlertid ingen forsmådde arvinger klage. Du gjør med dine egne penger hva du selv vil.
 
 
 
Mandag 16. juni, 2008
Økonomi og jobb

Kommentarer

Forumtråd Svar Siste svar  
Ingen kommentarer
Tilbake