Du er her: Artikler

Lei av jobben, eller orker du rett og slett ikke mer?

omsorgsyrke_leiavjobb
Mange kvinner har jobb i omsorgsyrker. Sammen med ansvar for familie og barn, kan det bli for mye. Vi forsøker å peke på mulige løsninger ut av uføret.

De siste 25 årene har kvinner i stadig økende grad meldt seg på arbeidsmarkedet. I 2006 var 82 % av norske kvinner i arbeid. Bare Island har høyere yrkesdeltakelse enn Norge. I samme periode hadde kvinner høyere sykefravær enn menn. I overkant av en tredjedel har sin årsak i plager og sykdommer knyttet til svangerskap. Rundt 40% av kvinnene jobber deltid.

De fleste kvinner jobber i omsorgsyrker eller servicenæringen. Jobber som gir fysisk belastning på grunn av tunge løft eller ensidig arbeid. Muskel- og skjellettlidelser topper diagnosestatistikken for alt sykefravær. Som en god nummer to kommer psykiske lidelser.

Kvinner har generelt en høy terskel for å melde seg syke. De går på jobb nesten uansett. Resultatet kan bli at fraværet blir mer langvarig når de først kryper til korset.

Mistrivsel på jobb og en belastende hjemmesituasjon er en dårlig kombinasjon. Selv om det kan være vanskelig å identifisere hvor problemene ligger, må personen det gjelder ta ansvar for dette selv. I den forstand at han/hun må ta initiativ til å finne løsninger, eller søke hjelp.

Noen innfallsvinkler:

  • Snakk med arbeidsgiver. Kanskje er løsningen nærmere enn du tror. Ved å få andre arbeidsoppgaver eller hjelpemidler til å gjøre jobben lettere, kan situasjonen bedres. Kan arbeidstiden innrettes annerledes, øker fleksibiliteten i forhold til å takle både jobb og hjem.

  • Er stress en viktig årsak til at du mister oversikten over livet, kan redusert arbeidstid for en periode være løsningen. Dessuten kan det være at du har for mange arbeidsoppgaver. Du blir ikke stresset av å ha mye å gjøre. Det som hoper seg opp og forblir ugjort, kan imidlertid være stressfremkallende.

  • Snakk med partner. Fordeling av husarbeid og hjemmets andre oppgaver kan være nøkkelen til at alle i familien får det lettere. Har du ingen partner, kan kommunale tjenester være løsningen. I sær hvis du har store utfordringer i forhold til barn. Støttekontakt, avlastning, hjemmehjelp eller andre ordninger kan etableres. Byråkratiet er til for brukerne og ikke omvendt.

  • Venner og familie kan være gode hjelpere når nøden er stor. Tenk hva du ville ha gjort hvis andre var i din situasjon, og ba om hjelp. Slik du tenker, tenker de fleste.

  • Snakk med legen din. Kanskje er en sykemelding for en periode på sin plass? Gjerne kombinert med behandling hos spesialist, avhengig av situasjonen. Ingen er tjent med at du skal gå til grunne.

  • Sørg for å gjøre noe som du synes er morsomt innimellom. Kino, en sykkeltur eller en kveld ute med venner, er gull verdt.

  • Belastningslidelser skyldes at noen muskler, sener eller ledd blir overbelastet i forhold til resten av kroppen. Fysioterapeuter og leger anbefaler generell styrketrening for å bygge muskelmasse. Da tåler man belastningen bedre.

  • Mistrives du i jobben din, kan kontakt med et vikarbyrå være åpningen til en annen verden. De fleste starter i ny jobb som vikar. Ting kan utvikle seg, og vikariatet kan bli forlenget. Har du lang oppsigelsestid, snakk med arbeidsgiver om permisjon. Alle har godt av forandring av og til.

  • Er jobben rett og slett for belastende er det ingen grunn til å vente med å søke attføring til du har gått sykemeldt et år. Snakk med legen din og NAV. Mens du går på sykepenger kan du få hjelp til å finne en ny jobb gjennom NAV. Du taper ikke økonomisk på dette. Attføring betyr ikke alltid omskolering.

Har man problemer er det vanskelig å se løsningene med en gang. De finnes. Det gjelder bare å begynne å nøste i riktig ende.

Relaterte saker:
Inkluderende arbeidsliv for alle?


Tirsdag 26. juni, 2012
Økonomi og jobb | Nyheter

Kommentarer

Forumtråd Svar Siste svar  
Ingen kommentarer
Tilbake