Du er her: Artikler

Knip igjen, damer!

lekkasje
Det er bare å konstatere: Vi lekker. Ikke alle, og ikke som siler, heldigvis. Men svært mange av oss lekker litt. Særlig når vi hoster, nyser, ler, hopper eller løper.

Av Journalist Ingeborg Wiese

For noen er problemet så stort at det må behandles medisinsk med blant annet operasjon. For de fleste av oss er det likevel ikke verre enn at vi langt på vei kan hjelpe oss selv gjennom daglig trening av bekkenbunnen. Det gjelder altså å knipe, damer!

- Daglig bekkenbunnstrening er det mest effektivt middelet mot urinlekkasje. Så å si alle blir bedre, og opptil seks av ti blir helt kvitt problemet, sier Siv Mørkved, fysioterapeut og forsker ved Institutt for samfunnsmedisin i Trondheim.

Daglige knip
Lekkasjene kan ha flere årsaker, men de vanligste er graviditet og fødsler. Mye tyder også på at jo flere fødsler jo mer lekkasje, men der har ikke forskningen gitt entydige svar. Gjennom blant annet to store studier av gravide og kvinner som nylig har født, har Siv Mørkved undersøkt effekten av riktig og jevnlig bekkenbunnstrening for å behandle og forebygge urinlekkasje. Svarene var entydige: De kvinnene som hadde deltatt på bekkenbunnstrening i gruppe og daglig trent hjemme hadde betydelig mindre lekkasjeproblemer enn kontrollgruppen.

- Urinlekkasje eller inkontinens er en kvinneplage hvor slagordet ”hjelp til selvhjelp” virkelig er på sin plass. Treningen må kvinnene gjøre selv, vår jobb som fysioterapeuter er først og fremst å lære dem riktig måte å trene på og å motivere dem til å trene denne muskulaturen hver dag, sier hun.

Bekkenbunnen trenes ved å knipe igjen alle de tre kroppsåpningene nedentil, det vil si skjede, endetarm og urinrør. Du kan sitte ligge eller stå, men det er viktig at bena er litt fra hverandre og at annen muskulatur i området er avslappet.

- Vi anbefaler tre økter daglig med ti kraftige sammentrekninger per økt. Hver sammentrekning skal vare i seks sekunder før man slapper av i noen sekunder og puster godt ut. I forhold til tyngdekraften er det bare en fordel å variere treningsstilling.

I følge Mørkved er det to gode måter å undersøke om du trener bekkenbunnsmuskulaturen riktig. Den ene er å plassere en finger ytterst i skjeden og kjenne om det blir strammere rundt fingeren ved sammentrekning. Den andre er å stanse strålen på slutten når du tisser. Fungerer disse to testene kan du være sikker på at du bruker de riktige musklene. Det kan også være nyttig å ta stikkprøver for å kjenne at lår- sete- og bukmuskulatur ikke er i helspenn når du trener bekkenbunnen. Da kan mye av effekten forsvinne.

Åpenhet om problemet
Fagfolk mener at rundt 30 prosent av norske kvinner lekker jevnlig, men opplevelsen av å ha et problem er svært individuell. De fleste får sine første lekkasjer når de er mellom 40 og 50 år. Urinlekkasje hos voksne har fortsatt noe tabu ved seg, selv om det i de siste årene har blitt betydelig større åpenhet om temaet. Mange treningssentra har bidratt til mer åpenhet, blant annet ved å innføre bekkenbunnsøvelser som en del av treningstilbudet.

- Det er positivt at bekkenbunnstrening er blitt en del av vanlig trening, men å styrke bekkenbunnen med en til to økter i uka er altfor lite for å oppnå bedring eller bli kvitt plagen. Det er den daglige treningen hjemme som gir størst effekt, sier Mørkved. Hun tror at de nye treningsformene som pilates, core og magedans også kan ha mye for seg, fordi denne type trening blant annet styrker kroppskontroll, muskelmasse og koordinasjon. Men bekkenbunnsmuskulaturen er så spesiell, blant annet fordi den ligger godt gjemt inne i kroppen, at den sannsynligvis må trenes helt spesifikt for å gi effekt.

Positivt for seksuallivet
Noe som derimot ser ut til å gi en hyggelig plusseffekt fra bekkenbunnstreningen, er seksuallivet. Siv Mørkved har fått mange tilbakemeldinger fra kvinner som melder at de nyter sex mer når skjedemuskulaturen er blitt strammere.

- Bekkenbunnen er på en måte ”gulvet” i kroppen, og har nesten ikke noe feste til bevegelige deler av skjelettet, forklarer hun.

Hun har godt belegg for å tro at trening av bekkenbunnen også er med på å støtte andre organer i underlivet, og på den måten forebygge alderdommen. Det er stor sannsynlighet for at blant annet nedfallen livmor kan unngås gjennom sterk bekkenbunnsmuskulatur.

- Enten vi liker det eller ei, alt tyder på at jo eldre vi blir, jo mer skvetter vi. Det er all grunn til å knipe igjen. Det er aldri for sent å begynne, oppfordrer Siv Mørkved.

To typer urinlekkasje
Av de rundt 200 000 norske kvinnene som jevnlig opplever urinlekkasje, er bortimot ti prosent så plaget at de trenger medisinsk hjelp.

- Urinlekkasje er fortsatt en skjult plage, til tross for økende åpenhet de siste årene. De eldre, som ofte er mest plaget, er de som har vanskeligst for å søke hjelp. Mange tror det er normalt å lekke og bruker inkontinensbind i stedet for å søke hjelp, sier seksjonsoverlege og urogynekolog Ellen Borstad ved Kvinnesenteret, Ullevål universitetssykehus.

Man skiller mellom to typer lekkasje. Den vanligste er anstrengelseslekkasje eller stressinkontinens, som den også kalles. Den andre typen kalles urge inkontinens, som vil si en overaktiv blære.

- Anstrengelseslekkasje oppstår når trykket i bukhulen øker, for eksempel når du løper, hoster eller ler. Vi lekker når urinrøret ikke klarer å holde imot fordi den reflektoriske sammentrekningen ikke fungerer godt nok. Hos de fleste kvinner som har født er festet for urinrøret blitt tøyd. Vevet er blitt løsere og ”pakningen i kranen” dårligere. Antall barn og varigheten av fødslene kan også spille inn. Kvinner som har tatt keisersnitt har noe fastere vev enn kvinner som har født, men forskjellen er ikke veldig stor. I tillegg til fødsler er alder det som i størst grad øker forekomsten av lekkasjeproblemer, sier Eller Borstad.

Andre årsaker til anstrengelseslekkasje kan være langvarig tungt, fysisk arbeid, for eksempel innen omsorgsyrkene. Kronisk forstoppelse, gjerne fra barndommen av, kronisk hoste og ekstrem fedme kan også gi lekkasjeproblemer med årene. Røyking står også på listen, men det er først og fremst når den forårsaker mye hosting.

Rammer selvfølelsen vår
Også overaktiv blære kan være et stort helsemessig og sosialt problem, særlig for eldre, både kvinner og menn.

- De har gjerne svært kort tid på seg fra de kjenner at de må tisse til urinen kommer. De klarer ikke å utsette vannlatingen, og rekker ofte ikke fram til toalettet. Blæren trekker seg sammen uten at de selv har noen innflytelse over den. Vi kan alle kjenne oss igjen i det å være tissetrengt, men vi klarer å undertrykke trangen til vi når et toalett.

Ellen Borstad understreker at urinlekkasje i seg selv bare er et symptom, og at utredning er nødvendig for å finne ut årsaken til lekkasjen.

- Vi sender alltid ut et skjema som pasientene skal svare på før de kommer til oss. Det skal hjelpe oss å finne ut hva slags urinlekkasje pasienten har. På skjemaet skal de blant annet føre logg i løpet av 24 timer. Hvor ofte tisser de, hvor mye lekker de og liknende. Vi ser at kvinner spesielt har svært ulik aksept for hva de tolererer rundt lekkasje. Den største gruppen vi har til behandling er inaktive eldre. Inkontinens kan lett føre til inaktivitet, overvekt og isolasjon. Det kan gå hardt utover selvfølelsen å miste kontroll over naturlige kroppsfunksjoner. Noen blir også fortvilte fordi de føler seg altfor unge til å få en plage de tradisjonelt trodde bare rammet eldre, sier overlegen.

Enkelt inngrep
De fleste som ender opp på sykehus har som regel forsøkt andre behandlingsalternativ først. - For alvorlig stressinkontinens vil vi oftest foreslå operasjon, det helbreder best. Vi lager et lite snitt nederst i skjeden pluss to snitt over bekkenbenet. Deretter trer vi et bånd under urinrøret og bak bekkenbenet, som en slags hengekøye for å støtte urinrøret under fysisk aktivitet. Opptil 80-90 prosent blir helt bra med dette enkle inngrepet som bare krever lokalbedøvelse. Det er ønskelig at pasienten er ferdig med barnefødsler. Det er derfor sjelden at vi opererer noen under 30 år.

En annen, mindre vanlig behandling, er å injisere et stoff som gjør urinrøret trangere, forklarer Eller Borstad, og legger til at pasienter som plages av såkalt urgeblære behandles med medikamenter som skal dempe blæren, i tillegg til at de må venne blæren til å tåle mer. En slags ”pottetrening” for viderekomne!

- Men uansett operasjon eller medikamentell behandling: Trening av bekkenbunnen er alltid gunstig. Det er i det hele tatt alltid bra med en sterk bekkenbunn, både i forbindelse med fødsler og i årene etterpå.


Østrogen kan være gunstig
Det er aldri blitt bevist at østrogen hjelper mot urinlekkasje, men i følge urogynekolog Ellen Borstad er det logisk at det har en gunstig innvirkning fordi hormonet gjør at slimhinnene blir tykkere. Hun mener at østrogen på sikt forbedrer aldersforandringer og at det derfor kan ha en gunstig forebyggende virkning, også når det gjelder lekkasjeproblemer.

- Østrogen er blitt et belastet ord de siste årene, men jeg vil likevel hevde at svært mye taler for å bruke østrogen lokalt, som stikkpille i skjeden, etter overgangsalderen. Det er ingen påviste bivirkninger av slik bruk. Vi vet at lekkasjeproblemer kan øke med årene, og mener at østrogen kan bremse prosessen litt.

Litt høyere, litt høyere og litt til nå……
 
”Tenk dere en liten nøtt. Den skal dere skyve stadig høyere oppover mens dere strammer muskulaturen rundt alle de tre åpningene nedentil. Kom igjen, nå, bare litt høyere, jenter, før dere slapper av.” Det er sånn hun sier det, aerobicinstruktøren, der jeg allerede ligger nokså maltraktert etter dagens treningsøkt, for bare å måtte trene litt til. Nøtten min har det med å ville dette ned stadig vekk, men smittet av instruktørens entusiasme dytter jeg den iherdig opp igjen. Litt høyere, bare litt høyere.
 
”Alle de tre åpningene nedentil”. Det er den mest diskré varianten. Vi har også henne som ynder å fortelle hva disse tre åpningene heter, som om vi liksom skulle være usikre på hva instruktøren egentlig mener. Det har hendt at en mann eller to har forvillet seg inn til vår aerobictime, og jeg mistenker disse ”nøtteøvelsene” våre for å være hovedårsaken til at de sjelden kommer igjen. Har forresten menn bekkenbunn?
 
Dette er kvinnenes arena. Her snakkes det uten blygsel om hvilken ublid skjebne som vil ramme oss hvis vi ikke tar nøtten vår på alvor og kniper til alt det vi orker. Og vi orker. Vi kniper og kniper og jeg sjekker av gammel vane at baken riktig disser.
 
Det heter seg nemlig at med avslappet setemuskulatur er sannsynligheten stor for at øvelsene gjøres riktig. Å ligge der å dytte en innbilt nøtt oppover mine mest intime åpninger til ingen nytte, attpåtil sliten og svett, hadde vært veldig dumt. Virkelig veldig dumt. Og kanskje er den ublide skjebnen i ferd med å innhente meg, for jeg var uheldig da jeg nøs forleden dag og litt uheldig har jeg visst vært før også. Så opp med deg nøtt, bare litt høyere nå, og litt til og litt til…..
Søndag 4. oktober, 2020
Om overgangsalderen

Kommentarer

Forumtråd Svar Siste svar  
Ingen kommentarer
Tilbake