Du er her: Artikler

Besteforeldre i 40 år

besteforeldre
I dag kan man regne med å være besteforeldre store deler av livet. Man blir det som regel i 50- årsalderen, og er det gjerne i 40 år. Hva vil det si å være besteforeldre, og hva kan man bidra med i denne fasen?

Å bli besteforeldre er for de fleste en positivt opplevelse.

- Etter å ha realisert sin egen barndom, — som forhåpentligvis var god, — er det sterkt å oppleve at livet går videre. Samtidig kommer man inn i en ny livssituasjon. Det å erkjenne at man er blant en eldre generasjon, kan være tøft, sier Oddbjørn Evenshaug, redaktør av Besteforeldre.no.

Han har utgitt en rekke bøker innen oppdragelsesteori, familiepedagogikk og barne- og ungdomspsykologi.

Kan bidra med mye 

En viktig oppgave for besteforeldrene kan være å avlaste foreldrene en helg i blant. Søsken kan ha godt av å  komme bort fra familien innimellom, og få være alene og slappe av i besteforeldrehjemmet. - Barn oppfører seg gjerne annerledes ovenfor besteforeldre enn de gjør hjemme. Det ligger i sakens natur, at de er greiere å ha med å gjøre når de kommer på besøk, mener Evenshaug.

Noen er kanskje usikre på hva de skal finne på sammen med barnebarna, — men det skal ikke alltid så mye til.

- Jeg er ikke så sikker på at det er så om å gjøre å reise, eller gå på McDonald`s og alt det der.

- Bestemor og bestefar kan la barnebarnet ta del i det daglige liv. Skal du male hytta, — så ta dem med og gi dem en kost, råder Evenshaug, og minnes sitt yngste barnebarns stolthet over å få holde litt i vannslangen når bestefar vasket bilen.

Barn og unge liker gjentakelse, — det å se, og å gjøre det samme, — er ikke nødvendigvis ensbetydende med monotont og kjedelig.

- Selv var jeg hos bestefar på morssiden en gang i året, og hvert år gjorde vi det samme. Jeg fulgte med ham i det han drev med. Jeg var der kun om sommeren, likevel ble han en av de viktigste personene i mitt liv, minnes Evenshaug, som i dag er pensjonist.

Myter står for fall

Selv om bestefedre i større grad engasjerer seg i dag, er det bestemødre som i er flinkest til å holde forholdet ved like. I første rekke mormor. - Det tradisjonelle bildet av den gamle, hvithårete bestemoren i en gyngestol, som vrikker seg over gulvet og servere saft, er virkelighetsfjern. I dag er gjerne bestemor på toppen av sin yrkeskarriere og på vei fra aerobic.

Besteforeldreskapet oppstår som regel etter fylte 50, mens andre blir 60 og 70 før familieforøkelse finner sted. Kvinner i begynnelsen av 40-årene føler seg sjeldent komfortable med bestemortittelen, men de behøver ikke bekymre seg, da de fleste førstegangsforeldre i dag er over 30 år.

For 15 – 20 år siden ble besteforeldreskapet oppfatte som en del av den private sfære, og dermed ignorert av forskernes granskende blikk. Nå er interessen økende både offentlig og blant folk.

Det antas at antall besteforeldre har økt fra omkring 100 000 på 30-tallet, til ca en million i dag. Samtidig som nordmenns levealder har steget, er det flere kvinner enn noen gang som vil ha barn. I kjølvannet av eldrebølgen vil de fleste små barn også oppleve å ha olderforeldre i live, — og jo yngre deres foreldre er, — desto lenger.

Har mer kontakt nå

Forskerne avviser også myten om at generasjonene har mindre kontakt som følge av økt urbanisering og ulike samlivsformer.

– Besteforeldre er mye mer på banen nå enn før. Da min bestemor giftet seg, flyttet hun 30 mil bort fra barndomshjemmet og først etter før etter syv år så hun sine foreldrene igjen. I dag reiser foreldre mye, og man har mobiltelefon, e-post og jeg vet ikke hva, sier Evenshaug.

- Noen protester mot dette og sier at barnas besteforeldre ikke er interessert, og er ikke der. Men geografisk avstand betyr ikke nødvendigvis at man ikke har kontakt, like lite som nærhet betyr at man har det. Det finnes de som bor rett borti gata og nesten ikke ser hverandre, mens folk fra hver sin kant av landet er i daglig kontakt. Blant besteforeldre har du alt fra de som ikke engasjerer seg, til de som er overengasjert og invaderer barnefamiliers liv.
Samfunnet trenger besteforeldre

Tradisjonelt er besteforeldrerollen knyttet opp mot omsorgsverdier. - Et hvert samfunn trenger en eldre generasjon som tenker omsorg for den yngre, ellers er det et fattig samfunn, mener Evenshaug, som i dag ser tendenser til at man tenker på sitt eget, fremfor å ta vare på hverandre.

- Forholdet til barnebarna er avhengig av besteforeldres holdninger. Deres omsorgsevne går langt utover det å gi penger og materielle goder. I dag betaler ofte besteforeldre sportsutstyret, sier han, som selv har åtte barnebarn og et stebarnebarn.

- Den eldre generasjonen har ofte en støttende funksjon ovenfor de yngre. Gjerne rent psykologisk, om man ikke kan bidra fysisk. Det er heller ikke sikkert at barnebarn har behov for fysisk hjelp. Det er bare å spørre dem: «Hva gjør du nå?» og «hvordan har du det?». Besteforeldre oppnår ofte god kontakt med tenåringer, og kan oppfattes som lyttende mens foreldrene er opptatt. Det motsatte kan også skje. Når barnebarna blir tenåringer kan de tenke: «De er ikke interessert i meg». 

Aksepter foreldrenes oppdragelsesverdier

- Det er lett å idyllisere og gi inntrykk av at alle besteforeldre oppfører seg ordentlig. Foruten besteforeldre som invaderer barnefamiliens liv, har man kanskje besteforeldre som ikke oppfører seg bra ovenfor foreldrene.

- Noen glemmer å ha respekt for foreldrenes oppdragelsesverdier. Hvis man stadig sier «i min tid...», kan det fort oppstå vanskelige situasjoner. Man må ikke blande seg inn på en utidig måte, men respektere barnefamiliers verdier. Det tror jeg er hovdekilden til konflikter.

- Første bud er å vise respekt for foreldre. Ha en støttende holdning, og ros foreldrene for det de gjør. Det er veldig viktig at de får anerkjennelse av sine egne. Foreldreskapet betyr noe for foreldre. Vi ser av nettdebattene at foreldre kan bli så sinte fordi de blir så såret ”Mine barn er det beste jeg har i verden, og så stiller mine foreldre med en kritisk holdning”. Når foreldrene gjør noe du ikke liker, så lukk øyene, øre og munn.

- Man bør trå varsomt og være seg bevisst at det er foreldrene som har hovedansvaret for oppdragelsen, og komme til enighet om hvilken rolle besteforeldrene skal spille på dette følsomme område.

- På den andre siden kan besteforeldre komme i en vanskelig situasjon der de må vurdere om de skal gripe inn. Da må man spørre: «Kan vi se dette skje, uten å ta affære?. Hvordan skal vi alarmere?». Det er de som ser det, som er pliktige til å si ifra, og da må dere vurdere om dere skulle prøve å få hjelp, råder Evenshaug.

Individuelle grenser

- Mange besteforeldre vil si at foreldre dytter på og utnytter. Noen barnebarn og foreldre glemmer å akseptere at besteforeldre har sitt eget liv. I ferien deiser de ned uoppfordret og tror at besteforeldrene skal stelle og styre, selv om det ikke er noe de er blitt enig om. Mange  voksne blir som barn igjen når man kommer til egne foreldre. Da tar besteforeldre seg av middagen og så videre, mens man selv ligger på sofaen. I slike situasjoner må man snakke sammen og si: «Hallo, vi har også vårt liv, vi begynner å dra på årene og orker ikke så mye!».

- Hvor grensen går er veldig individuelt. Det finnes bestemødre som sier: «Det blir aldri nok», selv om de har hatt huset fylt i hele sommer. Andre sier: «Nå har jeg slitt i årevis, og i mange år sett frem til pensjonisttilværelsen, nå vil jeg…».

- Hvis det blir for mye er man nødt til å sette ned foten, og signalisere at man verken klarer, orker eller vil. Det grunnleggende for et godt forhold er å ha respekt for hverandre og hverandres liv, det handler om mellommenneskelige verdier, understreker Evenshaug.

Skillsmisse — en utfordring

Ved problemer i kjernefamilien kan besteforeldrene være en støtte for ungene og avlastning for foreldrene. Det kan være trygt for alle parter å vite at de er tilgjengelig. Forskning viser at kontakt med besteforeldre kan dempe belastningene overfor ungene under samlivsbrudd ved å tilby dem en trygg havn, når det stormer som verst.

Døtres barn står i tettere relasjon til besteforeldre, også etter samlivsbrudd. Besteforeldre.no får i blant e-post fra fortvilte besteforeldre som har mistet kontakten med barnebarn etter at far flyttet ut. - Hvis barnet vokser opp hos mor, som etablerer nye relasjoner med en ny mann, mister ofte farmor og farfar kontakten med barnebarnet. De har verken makt eller myndighet til å gjøre noe med det. Her mener jeg det er foreldrene som har et stort ansvar. Far som har kontakt med mor og barn, må sørge for samvær på sin side av barnets familie. Det kan være praktisk vanskelig hvis de har vanlig besøksordning med samvær en gang i uka og annenhver helg og lang avstand, mener Evenshaug.

Vet lite om unges omsorg ovenfor eldre

I hvilken grad barnebarn yter hjelp og omsorg ovenfor syke og pleietrengende besteforeldre, vet vi lite om. - Det går jo an å lære dem opp, humrer Evenshaug spøkefullt.  – Det har ikke vært noen aktuell problemstilling å se på hvordan omsorgen formidles den veien. Men jeg tror det foregår mye mer omsorg enn det som blir registrert. I Norge er man lite opptatt av den omsorg som foregår innen familiene, fokus er rettet mot det offentlige, der man ofte hører folk klage på manglende omsorg fra statens side på grunn av få sykehjemsplasser.

Barnebarn kan lære bort

På spørsmål om hva besteforeldre kan lære av sine barnebarn lyder svaret: - Da jeg var på folkebiblioteket forleden, så jeg en jente på ca 13 år som lærte en gammel mann hvordan man sendte e-post. Mens de unge tradisjonelt har lært av de eldre, er det i dag, — med den rivende teknologiske utviklingen, — tenåringene som lærer de eldre å bruke mobil og PC. Det er et utrolig interessant forskningsperspektiv, at de eldre kan lære av de yngste.

Besteforeldre er etterspurt

Besteforeldre.no får stadig henvendelser av folk som ønsker reservebesteforeldre til sine barn. I følge Evenshaug lar det seg vanskelig gjøre rent praktisk. - Det er ikke så lett å få eldre til å stille opp ovenfor fremmede, og mye ville avhenge av kjemi. Men Utdanningsdirektoratet forsøker nå ut et opplegg kalt Besteforeldre i skolen, der generasjonene får omgås i organiserte former.

Aktivitetstips for besteforeldre og barnebarn:

- Lage slektstre sammen
- Arrangere BB-leir (Barnebarn-leir)
- Reise
- Fjernadoptere et barn som man følger
- Lage et nettsted sammen
- Les for barnebarna
- Bibliotekbesøk
- Plant et tre til ære for barnebarnet. Sammen kan dere følge treets vekst og utvikling.
- La tenåringene lære deg noe om dagens teknologi

Kilde: Besteforeldre.no

Mer informasjon:

Mer om hva de vil si å være besteforeldre og ha barnebarn på besteforeldre.no

Mer om Oddbjørn Evenshaug på wikipedia.no

Mandag 18. august, 2008
Mannens hjørne | Nyheter | Reise og fritid

Kommentarer

Forumtråd Svar Siste svar  
Ingen kommentarer
Tilbake