Du er her: Artikler

Trafikkfarlige 50-åringer

trafikk
Allerede fra 50-årsalderen svekkes synet så mye at du er mer utsatt for ulykker i trafikken, viser en undersøkelse.

Bilister som ser dårlig, har tre til fem ganger større risiko for å havne i trafikkulykker.

Det er spesialist i øyesykdommer Knud Erik Alsbirk som står bak undersøkelsen, som er den største i sitt slag som er gjennomført i Norden. Alsbirk driver Sotra øyeklinikk ved Bergen.

Tester 45-åringer

– Mange bilister er ikke klar over at de har et syn som er dårligere enn det loven krever for å kjøre bil. Synet svekkes gradvis og ofte uten at vi legger merke til det. Spesielt etter fylte 50 år kan synet bli dårligere, sier han.

Norske bilister over 70 år må til synstest hvert år for å fornye sertifikatet. Alsbirk tar til orde for at det blir en helsepolitisk vurdering om man bør teste bilistenes syn oftere, og når de er yngre.

– I Finland testes bilister når de er 45 og 70 år, og det er en ordning også Norge kunne innføre. Da vil vi bedre kunne fange opp de som ser dårlig, sier han.

– Har du dårlig syn, er det vanskeligere å oppdage for eksempel glatte flekker i veibanen i mørketiden. Reaksjonstiden blir lengre, og du kan få problemer med å stoppe for en liten ball som triller ut i veien, ikke sjeldent etterfulgt av et barn som springer ut etter den, sier Alsbirk.

Synstest på åstedet

Han mener politiet burde ta i bruk en synstest på relevante ulykkesåsteder for å fastslå om dårlig syn kan være en medvirkende årsak til ulykken.

– I England har de brukt ’’the number plate test ’’ i flere år, en test der et bilskilt blir holdt foran bilføreren på 26 meters avstand. Klarer han ikke lese skiltet, er synet for dårlig.

En annen dansk øyenlegeekspert, dr. med. Carsten Edmund ved Rikshospitalet i København, anbefaler opplysningskampanjer om syn og trafikk, for å gjøre folk oppmerksom på at de kan ha for dårlig syn til å kjøre bil.

– Det handler ikke om å ta sertifikatet fra folk, men å hjelpe dem til å få bedret synet slik at de blir tryggere bilister. Det viktigste er å unngå at det skjer trafikkulykker fordi sjåføren ser for dårlig, sier Alsbirk.

Ifølge Knud Erik Alsbirk kan de aller fleste få godt nok syn til å ferdes i trafikken ved å bruke briller eller kontaktlinser.

Flere eldre

I undersøkelsen har Alsbirk vurdert synet til bilister som var involvert i 359 alvorlige trafikkulykker med personskade. Undersøkelsen ble gjennomført i Danmark på midten av 1980-tallet.

– Det er god grunn til å tro at forholdene i Norge er sammenlignbare med de danske, i og med at lovgivningen på dette feltet er den samme i de to landene og befolkningssammensetningen er nokså lik, med langt flere eldre bilister på veiene i dag, sier Alsbirk.

Les mer om undersøkelsen HER.

(Kilde: newswire.no)

Opprinnelig publisert i 2008

Tirsdag 25. august, 2015
Nyheter

Kommentarer

Forumtråd Svar Siste svar  
Ingen kommentarer
Tilbake