Du er her: Artikler

Lettere å arve seg til rikdom

norskepenger
Nye gaveregler og økt fribeløp for arv gjør det mulig å bygge opp en pen formue uten å betale skatt av pengene, mener ekspertene. Men det krever god planlegging.

– Summen av de økte beløpsgrensene for skattefrie gaver og den varslede hevingen av fribeløpet for arv, kan gi jackpot for folk flest, sier forbrukerøkonom Knut Dyre Haug i Storebrand.

Han mener avgiftsomlegningene er godt nytt for de aller fleste nordmenn.

– Nå kan store summer overføres fra én generasjon til de neste uten at staten stikker av med en eneste krone, sier Haug.

Gaver uten skatt

1. januar i år ble det lov å overføre inntil en halv G, drøye 35 000 kroner, til barn og barnebarn uten at beløpet rapporteres eller inngår i grunnlaget for senere arveavgift. Slik overføring kan gjøres hvert år.

Fra neste år blir også fribeløpet for arv fra foreldre og besteforeldre økt fra 250 000 kroner til minst 400 000, ifølge signaler fra regjeringen.

– Til sammen åpner endringene store muligheter for familier som planlegger formuesoverføringen godt, sier redaktør Carsten O. Five i Kommentar.no.

Fribeløpet for arv, arveforskudd og gaver gjelder fra hver giver. Med endringene som er ventet blir det dermed mulig for velhavne foreldre å overføre omtrent en million kroner til hvert barn skattefritt, samtidig som barnet kan fortsette å motta en halv G fra hver av foreldrene og besteforeldre årlig i mange år fremover.

– Slike gaveoverføringer er skattefrie allerede i år. Arv og arveforskudd kan det være lurt å vente med til 2009, sier Five.

Langsiktig sparing

Hvis vi får en mer klattvis overføring av midler kan det bli en utfordring for mottakerne å forvalte pengegavene smart, slik at de ikke blir borte i det store sluket, mener Knut Dyre Haug i Storebrand.

– Langsiktige spareavtaler i fond er en god løsning for å sluse ekstrapengene utenom det vanlige husholdningsbudsjettet, sier Haug.

I dag beskattes arv over 250 000 kroner med åtte prosent i den nærmeste familien. Alt over 550 000 kroner beskattes med 20 prosent.

I 2006 utgjorde avgiftspliktig arv 13,2 milliarder kroner, og avgiftspliktige gaver 6,7 milliarder. Utlignet avgift på arv og gaver utgjorde 1,9 milliarder.

(Kilde: NW)

Mandag 1. september, 2008
Økonomi og jobb | Nyheter

Kommentarer

Forumtråd Svar Siste svar  
Ingen kommentarer
Tilbake