Du er her: Artikler

Innvandring reduserer pensjonsbyrden

norskepenger
I dag går 11 prosent av arbeidstakernes inntekter til å finansiere pensjonen til eldre. I 2050, med den nye pensjonsreformen, vil hele 17 prosent av arbeidsinntektene gå til det samme. Pensjonsbyrden kunne blitt enda høyere, hvis det ikke var for innvandringen.

- Pensjonsbyrden kunne blitt enda høyere for hver arbeidstaker dersom det ikke var for innvandringen. Det er fordi innvandringen øker arbeidsstyrken, og det blir flere å dele utgiftene på, sier forsker Nils Martin Stølen.

Sammen med Dennis Fredriksen og Trude Gunnes i Forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå, har han oppdatert beregninger av pensjonsreformens effekter på pensjonsutgifter, arbeidsstyrke og finansieringsbyrde.

Eldrebølgen øker pensjonsutgiftene

De nærmeste tiårene vil det bli relativt flere eldre i den norske befolkningen. Innen 2040 vil det være om lag dobbelt så mange personer som er 67 år og eldre sammenlignet med i dag.

Dersom dagens pensjonssystem ble videreført, ville statens utgifter til alderspensjon øke til mer enn det dobbelte over den samme perioden.

Les hele saken på Forskning.no

Les også:

Søndag 14. september, 2008
Økonomi og jobb | Nyheter

Kommentarer

Forumtråd Svar Siste svar  
Ingen kommentarer
Tilbake