Du er her: Artikler

Kvinner og menn ønsker det samme

karriere
– Når det gjelder kjønn ser vi få forskjeller i hva kvinner og menn som tar samme utdannelse legger vekt på i yrkesvalget, sier sosiolog Marianne Dæhlen.

Dæhlen har i sin doktoravhandling "Seleksjon og tilpasning. Jobbverdier i studietid og yrkesliv", sett på hva studenter og utøvere innen en rekke sentrale yrker i den norske velferdsstaten ønsker seg av jobben.

Ifølge henne er verdiene de enkelte vektlegger, om det er høy inntekt, interessante arbeidsoppgaver eller å være til nytte for andre, bestemt før studentene velger utdanning.

– Generelt kan vi si at det er de første 20 årene i livet som er de viktigste for holdningene man har til arbeidslivet, og hva man ønsker seg av en jobb. Utdanning og tidlig arbeidserfaring betyr lite for hvilke verdier man vektlegger i jobben, sier Dæhlen.

Dette betyr ifølge forskeren at man ikke bør ha overdreven tro på at utdanningene kan lære studentene å like bestemte kjennetegn ved yrket de skal gå inn i.

Små forskjeller

– Når det gjelder kjønn ser vi at det få forskjeller i hva kvinner og menn som tar samme utdannelse legger vekt på i yrkesvalget.

Og selv om det finnes noen kjønnsforskjeller mellom svarene fra gutter og jenter på samme studie, så er disse små, forklarer Dæhlen.

– Det som er interessant er at de forskjellene vi finner, endrer seg i samme retning for begge kjønn. Det vil si at det er lite som tyder på at gutter og jenter utvikler seg forskjellig når de tar samme utdanning.

Les hele saken på forskning.no

Fredag 19. september, 2008
Økonomi og jobb | Nyheter

Kommentarer

Forumtråd Svar Siste svar  
Ingen kommentarer
Tilbake