Du er her: Artikler

Tror banksparing er best

norske kroner
Høyrentekonto i banken er den spareformen nordmenn har mest tro på, viser en ny undersøkelse.

Troen på banksparing er firedoblet på to år. Aksjefond er det svært få som vil ha.

– 46 prosent av de spurte mener nå at plassering på høyrentekonto er smartest. Høsten 2006 svarte bare 11 prosent det samme, sier informasjonssjef Hanne Gudding i Storebrand.

Troen på de aller fleste andre spareformer er betydelig redusert.

Undersøkelsen er foretatt av analysebyrået Makrosikt for Storebrand. Den rangerer troen på ulike plasseringsalternativer når tidshorisonten er 12 måneder.

Tror ikke på boligen

– En tilsvarende måling i 2006 viste at halvparten av befolkningen regnet boligen som det beste spareobjektet. Nå er andelen nede i 22 prosent. Andelen som mener fritidsbolig er smartest sparing har falt fra ni til to prosent, sier Gudding.

Hun tror den reduserte tilliten til eiendom henger sammen med fallende boligpriser.

Også troen på aksjesparing er fallende. Gruppen som sverger til aksjefond er redusert fra 15 til 11 prosent, mens tilhengerne av sparing i enkeltaksjer har falt fra ni til seks prosent.

– Det er naturlig at nordmenn blir skremt av det kraftige børsfallet vi har vært vitne til. Historien viser imidlertid at det er når det ser som mørkest ut at man skal kjøpe aksjer og aksjefond. Det er et tankekors at ingen vil kjøpe aksjer når de er på sitt billigste mens alle vil kjøpe når de er dyre, sier Hanne Gudding.

Hun anbefaler folk å tegne en månedlig spareavtale i aksjefond.

Kvinner mest skeptiske

Holdningene til sparing varierer med kjønn og alder.

– Det er særlig folk over 50 år som mener høyrentekonto er smartest plassering. Man blir mer trygghetssøkende med alderen og mer opptatt av å sikre seg mot store verdisvingninger, sier daglig leder Hans Petter Skogstad i Makrosikt, som er faglig ansvarlig for undersøkelsen.

Resultatene viser at kvinner er enda mer skeptiske til aksjer og aksjefond enn menn. Derimot har de mer tro på bolig som spareform enn menn.

Onsdag 19. november, 2008
Økonomi og jobb | Nyheter

Kommentarer

Forumtråd Svar Siste svar  
Ingen kommentarer
Tilbake