Du er her: Artikler

Amming investering i god helse senere i livet.

gravid3
Gravide kvinner bør informeres om at det er viktig å amme for å forebygge plager senere i livet, sier gynekolog Åsle-Marit Ullern.

En stor studie som er referert i mainummeret av tidskriftet Obstetrics & Gynecology viser at amming ikke bare er bra for barnets helse og mor-barnrelasjonen, men også gir redusert risiko for hjerte-kar sykdom i den postmenopausale alder.

En gruppe ved University of Pittsburg i Pennsylvania, USA, har fulgt 140 000 kvinner over en periode over 7,9 år, og gjort en såkalt observasjonsstudie der amming ble målt mot risikofaktorer for hjertekarsykdom etter overgangsalder. Risikofaktorene var overvekt, sukkersyke, hyperlipidemier og høyt blodtrykk. Median alder var 63 år, og det var i gjennomsnitt 35 år siden ammingen fant sted. Undersøkelsen var en delstudie under den mye omtalte WHI- studien som etter første publikasjon i 2002, medførte at mange sluttet med hormonell substitusjonbehandling i overgangsalder.

Resultatene viste 10-15% mindre risiko for å utvikle høyt blodtrykk, sukkersyke , hyperlipidemi og hjerte-karsykdom ved amming over 1 år. Risikoreduksjonen så man når man sammenliknet kvinner som hadde født barn og ammet dem, og kvinner som hadde født barn og ikke ammet dem. Forskjellen var liten når man sammenliknet kvinner som hadde født barn og ammet dem, med kvinner som aldri hadde født barn. Funnene var korrigert for BMI, da man kunne tenke seg at amming førte til en vektreduksjon som man så effekten av senere i livet. Men man tror altså at ammeeffekten skyldes mer enn vektreduksjon.

Den gode effekten av amming var avhengig av ammingens varighet- dess lengre, dess bedre. Den ble mindre uttalt dess eldre kvinnene ble, og i aldersgruppen 70-79 år var det ingen forskjell.

Forfatterne konkluderer med at anbefaling om amming til nybakte mødre også bør innbefatte informasjon om positiv effekt på egen helse senere i livet.

  
Kilde: American Journal og Obstetrics & Gynecology, vol. 113, NO 5, May 2009. Dr. Eleanor Bimla Schwarz et al: ” Duration of Lactation and Risk Factors for Maternal Cardiovascular Disease”
Tirsdag 5. mai, 2009
Helse og kosthold | Graviditet

Kommentarer

Forumtråd Svar Siste svar  
Ingen kommentarer
Tilbake