Du er her: Artikler

Hjerteinfarkt hos kvinner

1.77Forsker
Kvinner er mer utsatt for hjerteinfarkt og hjertekrampe etter overgangsalderen enn tidligere i livet da hormonene var i behold. I tillegg er vi mer følsomme for risikofaktorer enn mennene. Les mer om dette og faresignalene.her.

Hjertet er som livmoren en viktig, ikke viljestyrt, muskel i en kvinnes kropp. Hjertet pumper blodet rundt til organene i kroppen slik at disse får tilførsel av næring og surstoff. Med alderen skjer imidlertid forandringer, som hos noen kan medføre sykdom og død. Overgangsalderen er i så måte en korsvei, idet kvinner da ikke lenger synes å være beskyttet mot hjertekrampe og hjerteinfarkt i like så stor grad som da de hadde sine hormoner i behold.

Les mer om kvinner og hjerte- karsykdom i denne artikkelen av Dr.med, kardiolog og indremedisiner Håkon Mundal   

                 
Hva er hjertekrampe og hjerteinfarkt?  
Hjertemuskelen har blodårer som forsyner hjertet med surstoff og næring som kalles kransarterier. Med alderen kan kransarteriene  tilstoppes mer eller  mindre pga åreforkalkning, blødninger, propper eller spasmer i karene. Dette fører til områder av hjertet ikke får tilstrekkelig oksygen og næring til å fungere, hvilket gir forbigående angina eller toltalblokk som gir hjerteinfakt. Da dør vevet i hjertet i det området som led av surstoff og næringsmangel, og det blir et arr i hjertet som kan forårsake at hjertet ikke fungerer optimalt.  Det kan medføre sviktende funksjon som hjertesvikt, rytmeforstyrrelser, og i verste fall medføre død. Hjertekrampe og hjerteinfarkt debuterer vanligvis ca 10 -15 år etter samme  sykdom som hos menn, men er like alvorlig. Over et livsløp, er det ingen forskjell i forekomsten av hjertekarsykdom hos kvinner og menn. Og hjertesykdom er dødsårsak nr 1 også hos kvinner.
                     
Hjertesykdom hos kvinner.
De siste års forskning har satt mer fokus på kvinner og hjertesykdom, og man har erkjent at det er forskjeller mellom kjønnene i symptomer og forløp. Vondt midt i brystet er hovedsymptomet på hjertekrampe og hjerteinfarkt, men smertene er hos kvinner kan være andereledes. Dette gjelder spesielt når blokkeringen i kransarteriene er forbigående som ved hjertekrampe, eller små hjerteinfarkt. Symptomene kan da være bare tungpustenhet eller smerter som hovedsakelig har en annen lokalisasjon enn hjertet- som rygg, kjeve, mage, armer. Mange kvinner har også muskelsmerter av annen årsak og diagnosen hjertesykdom kan derfor også være vanskelig å stille. Tretthet, svetting, kvalme, oppkast, smerter i nakke, armer og skuldre kan også komme på nattetid-  og kan avspeile hjertesykdom hos kvinner -altså  ikke nødvendivis anstregelsesutløste smerter.
  • Hos kvinner er det sjelden at hjerteinfarkt ikke forutgåes av hjertekrampe, derfor er det viktig å ta kvinnens symptomer på alvor.
     
  • Et større hjerteinfarkt debuterer imidlertid som oftest på samme måte som hos menn- med sentrale brystsmerter som vedvarer, foruten kaldsvetting og pustevansker.
     
  • I mange tilfeller fører kvinnens diffuse symptomer til at det tar lenger tid før kvinner med hjerteinfarkt blir innlagt på sykehus enn menn. Komplikasjonsgraden og dødeligheten er derfor noe større.
                  
Kvinner og risikofaktorer for hjertesykdom.
Kvinner er mer følsomme enn menn for alle risikofakterer forbundet med hjerte-karsykdom. Årsaken til dette er ukjent. Det gjelder overvekt, diabetes, uregelmessig hjerterytme, høyt kolesterolnivå, og  lite fysisk aktivitet og overvekt.
Arv er viktigere hos kvinner enn hos menn: det er vist at kvinner med to eller flere slektninger som har hatt hjerteinfarkt er mer enn ti ganger så utsatt for hjerte-karsykdom som menn med samme arvelige belastning.
Kvinner er mer sårbare for røyking som risikofaktor enn menn. Kvinner som kommer til utredning for hjerte-karsykdom og som røyker, er i gjennomsnitt 8 år yngre enn sine ikke-røykende søstre. Røyking opphever hele hormonbeskyttelsen en kvinne har før overgangsalder, og 4-10 dobbler rsiskoen for hjerteinfarkt.
Det er fortsatt uklart om østrogenebenadling  i overgangsalder gir en gevinst når det gjelder forebygging av hjerte-karsykdom, men det foregår store studier for å finne mer ut rundt dette. Den positive effekten av østrogen er best dokumentert når man kommer i tidlig overgangsalder, og ikke ved behandling etter 60 år.

 

 
Broken  heart syndrome
Broken heart syndrome er en forbigående tilstand  I hjertet som reaksjon på ekstremt stress, f.eks ved  død av livsledsager. Kroppen pøser ut store mengder stresshormoner som f.eks adrenalin. Dette medfører at hjertemusklene midlertidig forstørres og fungerer dårlig- en tilstand som kalles cardiomyopati. Broken heart syndrome kan for noen mennesker likne på akutt hjerteinfarkt med smerter midt I brystet. 9 av 10 tilfelle rammer kvinner, og oftest de som er over 50 år.
Broken heart syndrome går oftest over av seg selv i løpet av 1-2 uker, men kan i sjeldne tilfelle være dødelig. Skulle du komme i en slik situasjon der du opplever en stor psykisk belastning og får diffuse symptomer er det viktig at du kontakter lege snarest slik at man kan avklare hva som skjer med hjertet ditt.
Søndag 13. desember, 2015
Om overgangsalderen | Helse og kosthold

Kommentarer

Forumtråd Svar Siste svar  
Ingen kommentarer
Tilbake