Du er her: Artikler

Overgangsalder-ta bølgen når den kommer

kidnummer
Hva er overgangsalder? Overgangalder er når eggreservene i eggstokkene tar slutt. Eggstokkene produserer derved mindre hormoner. Menstruasjonen blir borte og man kan ikke lenger bli gravid. For mange er dette en lettelse.

Vi er født med de eggene vi har

Til forskjell fra menn er kvinner født med alle de eggene vi skal nyttiggjøre oss av- det lages ingen nye etter fosterlivet. Hver menstrausjonssyklus forbruker vi omlag 1000 egg, der ett kommer fram til mål som er eggløsning.

De siste 8-10 årene før overgangsalder, begynner dette systemet å skrante- Gjennomsnittelig overgangsalder i Norge er ca 51 år. Eggene er gamle og det kan være vanskelig å bli gravid hvis man ønsker det. Oftere ender graviditeter i spontanabort.

Det skjer en endring i hormonene som lages i eggstokkene- progesteron, østrogen og også testosteron.

Hormonet progesteron faller først. Det medfører at mentsrusjonscyklusene blir kortere og etterhvert uregelmessige. Når østrogenet synker etterhvert, kommer mange av de typiske overgansaldersymptomene som nattesvette og hetetokter.

Testosteron faller gradvis gjennom livet fra 25 år, og har ingen brå dipp midt i livet. Men det kan bli en relativ testosteronovervekt i forhold til øtrogen og progesteron.

Hvordan kan jeg vite at jeg er kommet i overgangsalder?

Det er ingen enkel test som tilsier når du kommer i overgangsalder eller om du er der. Men man kan ha hjelp av hormonprøver og ultralyd. Det sikreste tegnet på at du er kommet i menopause, er selvfølgelig at du ikke har hatt mens på ett år!

Når det gjelder hormonprøver, så er disse svært variable, spesielt i starten av overgangsfasen. Det som vanligvis måles, er de såkalte gonadotropinene. Dette er hormoner som produseres i hypofysen og som øker når østrogen og progesteronproduksjonen i eggstokkene faller.

Et nytt hormon som også måles, spesielt hvis det er snakk om barneønske eller for tidlig overgangsalder, er det såkalte anti-Mullerske hormon (AMH). Ellers kan det på ultralyd også sees at eggstokkene inneholder mindre umodne egg. De blir visuelt mindre og tettere. Den praktiske nytten av ekstra tester og undersøkelser, er størst hvis det er snakk om graviditetsønske, eller man bruker hormonbehandling som maskerer overgangsalder- f.eks hormonspiral.

Ellers er det i stor grad hvordan du har det i forhold til hvor gammel du er- som er avgjørende for råd om tiltak og behandling. Men det er nok slik mange opplever det som en bekreftelse på kroppslige endringer, at hormonprøvene viser overgangalder. Det kan være en lettelse og et bra utgangspunkt  for hvordan man skal forhold seg videre. 

Hvordan oppleves overgangsalder for de fleste?
De aller fleste kvinner har kroppslige fornemmelser knyttet til fallet i hormoner. Det er da østrogen som er viktigst. Ca 25% opplever det som svært plagsomt. Mest problematisk å takle er stor grad av nattesvette og hetetokter, og derved dårlig søvn. Det er svært individuelt hvor lenge plagene varer- alt fra måneder til år. Hetetokter og nattesvette vil variere, og ikke være like sterke hele tiden. Etterhvert vil temperatursenteret i hjernen ha vent seg til en endret østrogenproduksjon og varmebølgene vil brenne ut.
Ca 10% angir å ha hetetokter hele livet.

Menstruasjonen
Hvis menstruasjonen blir et problem, med enten for kraftige, for langvarige eller for uregelmessige blødninger, så er det god hjelp å få- enten ved hormonell behandling eller kirurgi.

Kroppslige endringer
Det er mange kvinner som føler på at kroppen endres disse årene før menstruasjonsslutt. Fettet legger seg rundt magen, og er vanskelig å bli kvitt. Det er i det hele tatt vanskelig å slanke seg hvis man prøver på det. Dette skyldes at hormonenes forhold endres, det blir en relativt androgenovervekt med et fettfordeling som likner mer på det vi ser hos det motsatte kjønn. Vektoppgangen på ofte et par kilo- uansett- er mest i den premenopausale fasen- altså før mensen blir borte for godt. Ellers er det viktig å ikke glemme at inaktivitet er det viktigste årsaken til vektøkning.

Mange blir umerkelig mer rolig med årene. Ganske mange kvinner kjenner på at humøret psyken endres rundt overgangsalder. Det ytrer seg på ulike vis.

Psyken
Noen merker en depresjonstendens- kanskje lik den man hadde etter en barnefødsel. Noen føler en nyoppstått angst som ikke kan forklares på annet vis enn menopause. Og svært mange klager over humørsvigninger som går ut over familie og jobb- kort lunte, raseri, og mer sårbar der man tar lettere til tårer enn før.

Etter menopause vil hormoenen igjen være stabile. Så  de psykiske endringene som skyldes hormonendringer vil være forbigående. Men dette bildet er svært mangefassetert.

Vannlating
For mange kvinner vil også vannlatningsmønsteret endres i løpet av årene rundt overgangsalder. Hyppig vannlatning med tregninger kan knyttes til østrogenfallet.

Sexlivet
Endret seksuallyst er et område mange kvinner tar opp som tema midt i livet. Det går ikke på evnen, men at fantasiene og intiativet til sex endres. Man bruker lenger tid på å komme igang, og lenger til på å oppnå tilfreddstillelse. Forandringene i slimhinner som blir skjørere og tørrere, kommer oftest noen år etter siste mens.

Stivhet i ledd og muskler
Muskel og leddsmerter, og stivhet kan være en del av overgangsalderen. Noen reumatiske sykdommer dukker på rundt menopause, så det er viktig å bli utredet ordentlig for å utelukke andre diagnoser. Det er også mange andre kroppslige endringer som skjer, og som du kan lese mer om i andre artikler her på overgang.no

Hva betyr det for meg at jeg er kommet i overgangsalder?
Det betyr at du ikke er fertil- dvs at du ikke lenger kan få barn. Det betyr også at aldringsprosessen på mange måter skyter fart.

Du må ta mer vare på helsa di. Viktigst er å være obs på om du er disponert for benskjørhet eller hjerte-karsykdom. Etter overgangsalder er vi ikke lenger beskytet av østrogenhormonet. Skjelettet avkalkes og åreforkalkningen øker. Det medfører økt risiko for høyt blodtrykk, hjerteinfarkt og slag. Hvordan kan jeg forberede meg best mulig på overgangsalder? Overgangsalder er en helsemessig korsvei. 

Din helse
Din fremtidige helse er avhengig av dine gener med eventuelle arvelige disposisjoner for sykdommer og det livet du har tidligere har ført.

  • Røyker du bør du slutte- det er aldri for sent.
  • Trener du ikke, bør du starte nå- det er ikke for sent.
  • Har du ikke et fornuftig kosthold, er det nå på tide å være mer nøye med maten- det er ikke for sent.
  • Lever du et stressende liv- er nå tid for å stresse ned. Alle de riktige tingene å gjøre, er viktigere nå enn før.
  • Hormonene beskytter deg ikke lenger.

Det kan også hjelpe deg å vite hva som er vanlige overgangsaldersymptomer, slik at du kan plassere utfordringene på riktig hylle, og at de ofte er forbigående. Mange kvinner er dessverre sykemeldt av forskjellige årsaker i denne perioden, og det er mange skilsmisser.

Søk hjelp og informasjon hvis du trenger det og der du trenger det. Overgangsalder er slett ikke bare en hormonell forandring der østrogen er svar på alt.

Det er en gylden anledning til å gjøre valg og endringer som gjør at du kan kan det så bra som mulig så lenge som mulig!

Hvordan skal jeg forholde meg til behandling av overgangsalderplager?
Overgangsalder er ingen sykdom- det er en naturlig prosess som kommer til alle kvinner. Noen velger å komme gjennom denne fasen uten noen form for behandling i visshet om at det blir bedre etterhvert. Andre forsøker en eller annen form for alternativ behandling, og har effekt av det. Retningslinjene for østrogenterapi i dag, er at det skal brukes på indikasjon- dvs at det skal være hetetokter, nattesvette, søvnvansker, depresjon, hjertebank som er av en slik grad at det oppleves som et problem. Ved østrogenterapi behandler man i hovedsak livskvalitet og ikke sykdom. Kravet til sikkerhet er derfor stort. Man velger lavest mulig effektive dose, i  kortere eller lengre periode.

Man regner at fordelene overgår risiskoen ved hormonbehandling gitt til friske kvinner mellom 50 og 60 år, dvs at det er trygt. Etter 60 år nystartes sjelden hormonbehandling med østrogen. Da kommer alderspåslaget i tillegg til økt risiko med brystkreft og hjerte-karsykdom med østrogener.

For lokale østrogener i skjeden er det ingen aldersgrense. Det er aldri påvist  skadelige langstidsbivirkninger ved vaginal bruk, og kan brukes av alle unntatt brystkreftoperert som går på aromatasehemmer. For de som kommer i tidlig overgangsalder før 45, er det medisisnsk riktig å gi østrogentilskudd ihvertfall fram til 50. Hvis man er arvelig disponert for benskjørhet, er det også gunstig med østrogenbehandling fra menopause.

Tirsdag 19. november, 2019
Om overgangsalderen

Kommentarer

Forumtråd Svar Siste svar  
Ingen kommentarer
Tilbake