Du er her: Artikler

Egg i bank til senere bruk

Åsle-Marit Ullern på kontoret
I Norge er det strengt regulert dersom man ønsker å lagre ubefruktede egg og eggstokkvev, i Sverige er mulighetene litt større. Men er du i en slik livssituasjon at du kanskje må fjerne eggstokkvevet pga sykdom er det mulig å lagre det nå.

Man er nå ferd med å overkomme de tekniske problemene knyttet til å fryse ned umodne egg hos kvinner. Dette til forskjell fra sæd der man i lang tid har kunnet oppbevare frosset sæd til senere bruk.

Kreftrammede kvinner

I Norge har det vært et begrenset tilbud til kvinner som har kreft, å ta ut og oppbevare eggstokkvev i bank, for derved å bevare muligheten til å få egne biolgiske baren. (Aktuelt utdrag av bioteknologiloven ligger nederst i artikkelen her)

Tilbud i andre land

Ute i verden er det nå ferd med å etablere mange komersielle tilbud til kvinner som  av forskjellige grunner ønsker å utsette graviditet og barn til senere tidspunkt i livet. Måten man gjør det på er å stimulere eggstokkene til modning av mange egg over 2 eller 3 ganger. Eggene konserveres så ved ulike teknikker (såkalt slow-freezing eller vitrification), og oppbevares i tanker.
Umodne egg på denne måten er eksktemt sårbare, men det er født barn i verden på denne måten.

Nærmeste nordiske alternativ er Nordic Eggbank i Gøteborg. Denne type behandling omfattes ikke av norsk lov. I framtida er det kanskje andre muligheter som vil by seg.

Det er stor forskning og vyer knyttet til stamceller som kan utvikles til kjønnsceller. Man tenker seg også at umodne egg etterhvert kan oppbevares i frysetørret form. Tenk å ha ditt arvestoff i en kaffeboks på en hylle ett eller annet sted!

Utdrag av Bioteknologiloven sier:

Lagring av ubefruktede egg og eggstokkvev Bare virksomheter som er godkjent etter § 7-1 til å utføre assistert befruktning, kan etter godkjenning lagre ubefruktede egg og eggstokkvev.

Ubefruktede egg og eggstokkvev kan bare lagres når lovens vilkår for assistert befruktning er oppfylt, eller dersom en kvinne skal gjennomgå behandling som kan skade befruktningsdyktigheten.

Lagrede ubefruktede egg og lagret eggstokkvev kan bare oppbevares så lenge hensynet til kvinnen som har avgitt materialet, tilsier det og det kan anses medisinsk forsvarlig. Ved kvinnens død skal lagrede ubefruktede egg og lagret eggstokkvev destrueres.

Søndag 20. januar, 2013
Graviditet

Kommentarer

Forumtråd Svar Siste svar  
Ingen kommentarer
Tilbake