Du er her: Artikler

Skilsmisse, en fantastisk mulighet til å ta tilbake ditt liv

Overgangshopp
Et samlivsbrudd er en av de vanskeligste krisene livet kan by på. Men er det slik at kvinner og menn reagerer forskjellig? Har et samlivsbrudd som skjer midtveis i livet andre årsaker enn i yngre alder?

Mange årsaker

Det kan være mange årsaker til at ektefolk og samboere skiller lag. Utroskap, gnisten som forsvant, livet som ble noe annet enn man tenkte seg, eller kjærligheten som tok slutt. Det er vanskelig å leve sammen og det er et stort press på å være lykkelig, få til mye og realisere seg, noe som setter et stort press på samlivet. Mange opplever at kjærlighet og tilknytning forsvinner underveis.

Før i tiden ble skilsmisse sett på som en skam, både for dem det gjaldt og resten av familien. Få kvinner hadde økonomi til å forsørge seg selv og barn i forhold til i dag. Velferdsstaten gir flere skilsmisser, og den store økningen i antall ekteskapsbrudd de siste ti-årene skyldes likestilling og sosial status, ifølge svenske forskere. Selv om det fremdeles henger igjen gamle fordommer, er det blitt mer sosialt akseptert å være skilt, noe som henger sammen med det faktum at nær halvparten av alle ekteskap går i oppløsning. Samlivsbrudd er noe de færreste av oss er spesialister innenfor, men som altså mange av oss opplever.

 

Et ufortjent dårlig rykte

Hvor du enn snur deg ser ligningen slik ut: ekteskap = lykke, skilsmisse = nederlag. Men i et globalt og historisk perspektiv burde vi kanskje ha feiret de høye skilsmissetallene.

 - For er det ikke også et tegn på at vi i dagens samfunn er relativt frie individer, og ikke lenger er underlagt en nåde fra kirke, stat eller ektemenn, sier forfatter og journalist Marta Breen i sin blogg. Hun mener skilsmissen kan ha et ufortjent dårlig rykte, og at en skilsmisse kan være en fantastisk mulighet dersom man er åpen for å se at livet forandrer seg.

 

En hyllest til skilsmissen

Det mener også Maria Sveland og Katarina Wennstam som har redigert antologien Happy, Happy, en bok om skilsmässa (Bokförlaget Atlas 2011). Her deler ti kjente kvinner sine personlige skilsmissehistorier, og felles for alle er at de mener livet ble bedre etter bruddet. Maria Sveland og Katarina Wennstam sitt mål er å nyansere og komplettere det helsvarte bildet gjennom å fortelle om gleden og styrken som også kan komme ut av et samlivsbrudd. Undersøkelser viser at kvinner blomstrer både fysisk og psykisk når de skiller seg.

 - Skilsmissen kan være det som redder deg tilbake til ditt liv, skriver Sveland og Wennstam i forordet og som hevder retten til skilsmisse, så vel som retten til å være glad over sin skilsmisse.

De peker også på paradokset ved at vi tviholder på den romantiske dyrkingen av kjernefamilien, samtidig som statistikken viser at nær halvparten av alle ekteskap går i oppløsning. Maria Sveland og Katarina Wennstam ble utsatt for til dels sterk kritikk der det ble vist til forskning om smitteffekt. Andre kritikere/anmeldere mente kvinnene virket selvopptatte og at de hadde skilt seg for å kunne feste mer, reise på charterferier og treffe en masse elskere.

 - Skilsmissen åpnet opp for nye verdener, muligheter og bekjentskaper, skriver Maria Sveland i Hapy, Happy.

 

Seiglivet myte

I 2011 ble det inngått 23100 ekteskap. 10200 ektepar ble skilt og det samme antallet separerte. (Tallene har vært de samme de siste fem år.) Ekteskapene til de som ble skilt i 2011 hadde i gjennomsnitt vart i 13 år. Skilsmisseraten var høyest i aldersgruppen 45-49 år for menn og 40-44 for kvinner. Tidligere var det relativt flest skilsmisser blant de enda yngre, men denne utviklingen må sees på bakgrunn av den stigende giftemålsalderen blant førstegangsgifte (etter 1970) og at langt flere gifter seg om igjen nå enn før, og at mange velger samboerskap tidlig i samlivet.

Livet er en engangsreise i et landskap som stadig forandres. Det å skilles i dag er en ganske vanlig måte å omorganisere familielivet på. Men en av verdens mest seiglivede myter må være at vi kjemper for lite og gir for lett opp. Sannheten er snarere det motsatte.

Frode Thuen, proffesor i psykologi ved Universitetet i Bergen, mener at de fleste samlivsbrudd er veloverveid, og at beslutningsprosessen har gått over lang tid.

 - Terskelen for å gå ut av et ekteskap eller samboerskap er høy. De fleste føler det veldig trist og avgjørelsen sitter langt inne. Men dersom forholdet er helt forvitret, er man villig til å ta  belastningen, sier Frode Thuen. Han har i mange år forsket på på skilsmisse og livskvalitet.

 

Hormoner i ubalanse

Årsakene til samlivsbrudd kan være komplekse, og om det har andre årsaker midtveis i livet enn tidligere i livet er vanskelig å bevise da det ikke finnes noen statistikker og lite forskning på dette.

 - Kanskje, svarer Frode Thuen på dette spørsmålet.

 - I denne alderen er barna større og man har mindre felles utfordringer i forhold til dem. I denne tiden er det andre utfordringer, for eksempel selvrealisering. Man har mer tid til seg selv, men også til forholdet, det å kjenne etter om forholdet har det jeg trenger. En del har kjent på dette lenge. Et faktum er også at forhold har en tendens til blekne over tid. Man tar hverandre litt for gitt, det blir mindre nærhet og sex. Resultatet er slitasje over tid. Om kvinners overgangsalder kan spille inn svarer Thuen slik;

 - Hormoner i ubalanse skaper forandringer. Alle forandringer som gjør at man kommer inn i et nytt kapittel eller ny fase i livet, gjør at man åpner opp for å spørre seg selv; skal jeg fortsette eller gjøre noe annet. Andre årsaker til samlivsbrudd kan være en akutt krise som utroskap, men det er ikke noe som tyder på at det er mer utroskap midtveis i livet enn ellers.

 - Sex er en av faktorene som kan spille inn i forhold til skilsmisser midt i livet. Mange kvinner i overgangsfasen opplever manglende lyst på sex, men det skyldes nok ikke bare hormoner, sier gynokolog Åsle-Marit Ullern.

 - Det er en fase der mange er trøtte og har mer enn nok med å takle hverdagens små og store utfordringer i forhold til dårlig nattesøvn, hetetokter og eventuelle humørsvingninger. Ingen liker å kjenne på at man eldes. Og mange menn vet kanskje ikke nok om kvinners utfordringer i disse årene, og viser ikke nok kjærlighet og omsorg. Men jeg hører også om blomstrende seksualliv der paret vet å sette sex på dagordenen, forteller Åsle-marit Ullern.

 

Et komplekst område

Også Inger Helene Hognestad, psykolog og daglig leder ved Hamar Familiesenter synes det er vanskelig å si noe entydig om årsak, og om menn og kvinner takler samlivsbrudd annerledes midt i livet enn ellers.

 - Slik vi opplever det er det ofte like årsaker for menn og kvinner. Man har over tid funnet ut at man ikke passer sammen, men det er oftest kvinner som tar initiativet til bruddet. De finner ut at slik kan de ikke leve lenger. At barna flytter ut kan være en utløsende faktor i en vanskelig overgangsperiode. Ungene har vært limet i samlivet. Mange oppsøker oss for å få hjelp til å finne veien videre. Det er underkommunisert hvor tøff en skilsmisse er. Ektremt tøfft kan det være dersom mannen finner ut at han vil gå nesten uten forvarsel. Menn kan noen ganger miste hodet og bli hodestups forelsket. Et samlivsbrudd er kanskje enda tøffere når man er eldre og har hatt flere år sammen med partneren, ellers er det mer personavhengig hvordan man tar det, mener Inger Helene Hognestad.

Bente Barstad, psykologspesialist og leder ved Modum Bads Senter for familie og samliv synes også det er vanskelig si noe spesifikt om et samlivsbrudd har andre årsaker og oppleves annerledes for kvinner midt i livet enn ellers.

 - Men det er kanskje ekstra vanskelig og vondt å være singel fra 40-årene når de fleste bekjente er i et forhold eller ekteskap, sier Barstad.

 

Lettelse og lidelse

Hvem som har det verst, menn eller kvinner etter et samlivsbrudd er det uenighet om. Undersøkelser peker i forskjellig retninger. En undersøkelse utført av Frode Thuen og kollegaer ved Universitetet i Bergen viser et sammensatt bilde.

 - Langt flere kvinner enn menn rapporterte at de hadde følt behov for profesjonell hjelp etter samlivsbruddet, men like mange menn som kvinner hadde faktisk søkt hjelp, sier Thuen.

Samtidig fant de at langt flere kvinner enn menn hadde opplevd positive effekter av samlivsbruddet. De hadde fått bedre selvtillit og begynt å se lysere på livet. Dette er imidlertid ikke så rart, med tanke på at i to av tre tilfeller er det kvinner som tar initiativet til bruddet.

 - De helsemessige og psykososiale konsekvensene av et samvlivsbrudd kan være store, og som ellers i livet rammes noen verre enn andre. For noen kan bruddet være en lettelse, for det vil alltid være en som setter i gang skilsmisseprosessen, og som i lengre tid har følt og tenkt mye. Mens den ene parten lider kan den andre føle en enorm lettelse. I de tilfeller der den ene parten absolutt ikke ønsker skilsmisse, vil belastningen selvsagt være ekstra stor. Mange føler dessuten begge deler samtidig, både lettelse og lidelse, sier Thuen.

 

Personavhengig

Tidligere forskning har vist at ny kjærlighet/partner kanskje er den aller viktigste faktoren som påvirker hvordan man har det når et forhold oppløses. Imidlertid har Thuen og kollegene på UiB kommet til et mer nyansert bilde.

 - For kvinner utgjorde det lite for den psykiske helsen hvorvidt de fant seg en ny partner. For menn derimot hadde dette en sterk effekt.

Å ha en sterk følelse av sammenheng i tilværelsen har vist seg å være en viktig faktor for å ha det bra. Evnen til optimisme, at man forventer at det vil gå bra i framtiden og mestringsfølelse, at man tror man kan gjennomføre det man ønsker. Begge faktorer viste seg å å være viktige for hvordan man taklet skilsmisse, men særlig optimisme var av stor betydning.

 - Det vil si at personlige egenskaper er langt viktigere enn enn hvordan bruddet var og hva som skjer i livet etter at man har blitt alene, konkluderer Thuen. 

 

Kilder:

Frode Thuen, proffesor i psykologi ved Universitetet i Bergen

Inger Helene Hognestad, psykolog og daglig leder ved Hamar Familiesenter, Bufetat

May- Britt Skjelvik, Univisjon

Bente Barstad, psykologspesialist og leder ved Modum Bads senter for familie og samliv

Åsle-Marit Ullern, gynokolog hos overgang.no

Maria Sveland og Katarina Wennstam, Happy, Happy, en bok om skilsmässa

Marta Breens blogg

SSB

www.skilsmisse.net

 

Lørdag 13. april, 2013
Sex og kjærlighet

Kommentarer

Forumtråd Svar Siste svar  
Ingen kommentarer
Tilbake