Du er her: Artikler

Stabil skjørtestørrelse reduserer risiko for brystkreft

lege
En stor britisk studie som nylig er publisert i British Journal of Medicine, viser at risikoen for brystkreft økte med 33 prosent dersom skjørtestørrelsen gikk opp 1 størrelse hvert 10.år fra 25 års alder til etter overgangsalder (over 60 år).

Risikoen for brystkreft ble redusert hos de som reduserte sin livvidde

Dataene er framkommet fra informasjon fra 93.000 britiske kvinner som deltok i et eggstokk-kreftscreening program. Kvinnene opplyste om høyde og vekt, barnefødsler, bruk av P-piller og evt. bruk av østrogentilskudd i overgangsalder, alkoholbruk, røyking, sosioøkonomisk status og familiær risiko for brystkreft. I tillegg ble de bedt om å skrive ned skjørtestørrelsen ved 25 år og etter 60 år. Det er kjent at høy BMI postmenopausalt er en risikofaktor for utvikling av brystkreft. Det er også slik at det å legge på seg i voksen alder er uheldig med tanke på risiko for å få brystkreft. Det har vært noe usikkerhet rundt om magefett er farligere enn jevnere fettøkning ovr hele kroppen.

Kvinnene i denne studien hadde en gjennomsnittlig BMI på 25.6 (dvs. overvektige) da de besvarte spørreskjemaene i postmenopausal alder. Ved 25 års alder var gjennomsnittlig skjørtestørrelse 12. Ved 64 års alder var gjennomsnittlig skjørtestørrelse 14. Tre av fire kvinner rapporterte at de hadde behov for større livvidde ved 64 års alder enn som unge.

Skjørtestørrelsen en bedre indikasjon enn BMI

I denne studien har man oppfattet den økende skjørtestørrelsen som et uttrykk for økende mengde magefett. Dette er trolig en bedre prediktor for brystkreftrisiko enn BMI som bare baserer seg på høyde og vekt Det kan ikke utelukkes at klesfabrikanter har endret størrelsen på hvilken livvidde det er på for eksempel et skjørt størrelse 10 gjennom årene. Dette på bakgrunn av økende BMI i befolkningen. En skjørtestørrelse på 12 da disse kvinnene var 25 år tilsvarer trolig størrelse 10 nå. Det er også en usikkerhet i forhold til om kvinnene husket akkurat hvilken skjørtestørrelse de hadde da de var 25 år.  Trolig husker imidlertid kvinnene godt at de har endret skjørtestørrelse. Disse feilkildene vil trolig heller underestimere enn overestimere risikoen forbundet med økende magefett i denne studien.

Magefett farligere enn annet fett

Økende fettmengde i kroppen, og spesielt i mageregionen, øker mengden østrogen i kroppen. Østrogen er uheldig med tanke på brystkreftrisiko. I tillegg er det trolig slik at fettvev rundt magen er mer metabolsk aktivt enn fettvev andre steder på kroppen. Mye magefett kan påvirke insulinresistensen negativt og medvirke til en kronisk inflammasjon i kroppen. Mye magefett ser også ut til å øke risikoen for kreft i bukspyttkjertelen, livmor og eggstokker.

Referanse:

Fourkala EO et al. Association of skirt size and postmenopausal breast cancer risk in older women: a cohort study within the UK Collaborative trial of Ovarian cancer Screening. BMJ Open November 30, 2014.

Søndag 7. desember, 2014
Sykdom

Kommentarer

Forumtråd Svar Siste svar  
Ingen kommentarer
Tilbake