Du er her: Artikler

Rent østrogen gir en mindre økning av brystkreft

oste
Hormonbehandling og brystkretft- ny norsk studie viser tredobling av risisko ved de vanligst brukte preparater.

Marta Roman og medarbeidere fra Norsk Kompetansesenter for Kvinnehelse/Kreftregistreret publiserer nå resultatene fra en såkalt registerstudie i det anerkjente tidsskriftet  International Journal of Cancer  (on line version). Det har lenge vært kjent at bruk av hormonterapi medfører økt brystkreftrisiko, men mange spørsmål er fortsatt ubesvart.

Formålet med studien var å sammenlikne ulike prepareter, styrke, administrasjonsmåte (plaster eller tablett)og  sekvensiell eller kontinuelig bruk, når det gjaldt brystkreft.

Prinsippet ved all hormonbehandling for overgangsalderplager, er at det gies et østrogen som biokjemisk er det samme som kroppens eget. I tillegg må det gies et kunstig progesteron (progestin), for å beskytte den negative effekten av østrogenet på livmorslimhinnen, for å unngå livmorkreft.

Har man fjernet livmoren, kan rent østrgen gies

Av kunstig progesteron finnes det  mange ulike typer med litt forskjellige egenskaper. I Norge foreskrives det nesten bare norethisteronacetat, og preparater som Trisekvens, Novofem, Activelle, Eviana, Sequidot og Estalis, står for ca 80% av all HT som selges i Norge.

Tibolon er et annet tilgjengelig preparat som foreskrives i noe omfang i Norge, det inneholder tre komponenter av synteikse hormoner, med andre biokjemiske egenskaper enn de overfornevnte. 

700 000 kvinner med i undersøkelsen

Studien inkluderte ca 700 000 kvinner mellom 45 og 79 år som i gjennomsnitt ble fulgt i 4,8 år. Studien koblet informasjon fra Reseptregisteret om foreskriving av de akuelle preparater, opp mot data for brystkreft fra Kreftregisteret.

I denne perioden var det 7910 registrert invasive brystkrefttilfeller i Norge. Andelen av ikke brukere av HT var 11 promille, bare østrogenbrukere 8 promille, Tibolon 22,2 promille, østradiol-NETA 22,2 promille.

Nåværende brukere generelt, doblet sin risiko for for brystkreft. Men gledelig nok, ingen økt risko hos tidligere  HT brukere. Det var ingen stor forskjell mellom kontinuerlig og sekvensiell bruk, men redusert risko ved bruk av plaster.

Kombinasjonen østradiol-NETA kom dårligere ut i forhold til brystkreft enn Tibolon, men overraskende nok var det liten forskjell på de ulike preparatene som inneholder NETA.

Østradiol-NETA tredobler risikoen for brystkreft

Konklusjonen på studien er at størst risiko for brystkreft ble funnet hos de kvinner som brukte østradiol-NETA, i størrelsesorden en tredobling. I rene tall vil det si en ekstra invasiv cancer for hver 259 kvinne som bruker østradiol-Neta i 1 år. Til sammenlikning var talene for Tibolon 475.

Rent østrogen gir en mindre økning.

Torsdag 17. september, 2015
Helse og kosthold | Nyheter

Kommentarer

Forumtråd Svar Siste svar  
Ingen kommentarer
Tilbake