Du er her: Artikler

Kan brystproteser forårsake kreft?

Brystproteser brukes både ved kosmetiske operasjoner der kvinner ønsker større bryst og hos kvinner som må fjerne bryst pga brystkreft og vil ha en rekonstruksjon med protese.

Protesene som benyttes kan være fylt med silikon eller saltvann, men har oftest en silikonkapsel. Overflaten av protesene kan være helt glatte eller ru. Proteser med ru overflate bidrar til at protesene bedre vokser fast i vevet rundt og sikrer at protesene ikke forskyver seg eller snur seg. Det er spesielt viktig der protesen har en dråpeform slik som brystets naturlige form er.

I USA fikk 290 000 kvinner brystforstørrelse av kosmetiske grunner og 109 000 kvinner brystprotese etter at brystet var fjernet pga brystkreft i 2016. Det var en økning i antall kosmetiske brystforstørrelser på 37% i årene 2000-2016 og tilsvarende en økning på 39% etter brystkreftoperasjoner. Trolig har mer enn 10 millioner kvinner over hele verden brystimplantater. I Norge har det vært en økning i antall proteseoperasjoner i forbindelse med brystkreftoperasjoner der brystet må fjernes, fra 2012.  Fra det året ble det rutine å tilby primær rekonstruksjon med protese til pasienter som måtte fjerne brystet ved brystkreft. Trolig har det vært en tilsvarende økning i kosmetiske brystforstørrelser.

I noen år har man nå vært klar over at noen få pasienter som har fått brystprotese, uansett om årsaken er kreft eller kosmetisk, eller om det er saltvann eller silikon i protesen, har utviklet en helt spesiell kreftform i arrvevet rundt protesen. Denne kreftformen heter anaplastisk storcellet lymfom (anaplastic large cell lymphoma, ALCL) og er en sjelden variant av non-Hodgkin lymfom. Amerikanske ”The Food and Drug Administration” (FDA), rapporterte første gang om en mulig sammenheng mellom brystproteser og denne kreftformen i 2011. De ba leger over hele verden om å rapportere til dem dersom de kom over slike tilfelle. Til nå er det meldt inn 359 tilfelle, men det er nok en underrapportering. Bare 9 pasienter er rapportert døde av denne kreftformen i bryst. Det er usikkert hvor mange som vil få denne kreftformen som følge av proteser, men det er angitt at ca. 1 av 30.000 kan få sykdommen. I Australia har man gått ut med tall som 1 av 1000 eller 1 av 10000. Det er usikkert hvorfor det er så ulike tallangivelser.

Hva kan årsaken være?

Det ser ut til at proteser med en ru overflate oftere forårsaker denne kreftformen enn glatte proteser. Det er ingen sikker forklaring på årsaken, men noen tror at bakterier kan danne en slags biofilm rundt protesen som igjen kan forårsake en kronisk inflammasjon. Andre typer lymfom kan forårsakes av visse typer kronisk infeksjon, derfor denne mulige årsakssammenhengen.  En annen mulig forklaring er at den ru overflaten kan forårsake en immunreaksjon som igjen kan gi ALCL. Forskere studerer også om genetiske årsaker kan spille en rolle.

Symptomer

En smertefull hevelse av proteseområdet gjerne med væskedannelse rundt protesen er den vanligste grunnen til at diagnosen stilles. Noen ganger kan pasienten få en kul i brystet. Pasienter som har fått ALCL har gjerne fått det noen år etter at protesen ble innlagt, men variasjonen er stor; fra 2 til 28 år. Ved mistanke om at noe er galt med protesen, kan det være aktuelt med ultralyd, evt. mammografi eller MR. Videre kan det være nødvendig med en nålprøve for å analysere evt. væske eller kul nærmere. Dette vil bli sjekket med en tumormarkør, CD30, som kan være relatert til lymfom. Det må bemerkes her at den vanligste komplikasjonen til proteseoperasjon er arrdannelse rundt protesen, også kalt kapselkontraktur. Dette har ikke noe med ALCL å gjøre. Risiko for kapselkontraktur kan være så stor som 20-30% over lang tid. Mange pasienter som får kapselkontraktur, må gjerne skifte ut protesen eller bare fjerne den.

Behandling

Vanligvis holder det å fjerne protesen med omgivende arrvev. Det er sjelden nødvendig med cellegift eller strålebehandling. Langtidsprognosen er veldig god.

At brystproteser kan forårsake denne spesielle kreftformen, bør være kjent for alle som får en brystprotese. ALCL er dog svært sjelden forekommende og det bør ikke være noen grunn til å fraråde pasienter som av ulike årsaker ønsker en protese, å få gjennomført en slik operasjon.

 

Kilde: The New York Times : A Shocking Diagnosis: Breast Implants ”Gave Me Cancer”, May 14, 2017.

Mandag 4. september, 2017
Helse og kosthold | Nyheter

Kommentarer

Forumtråd Svar Siste svar  
Ingen kommentarer
Tilbake