Du er her: Artikler

#GivingTuesday Norge

IMG_0873 (2)
Vær med og støtte #GivingTuesday Norge som er nytt i år!!! Vi er 63 youtubere som går sammen om å støtte 11 organisasjoner, jeg har valgt Nasjonalforeningen for folkehelsen og deres satsning på aktivitesvenner for demente.

Giving Tuesday er nytt konsept her i Norge #givingtuesdaynorge -dette er første året, så det er en ære å få være med. Her ser du facebookgruppen til Givingtuesday Norge og vidoer og innlegg fra de forskjellige youtuberne som allerede har lagt ut fra den organisajsonen de støtter. Jeg har valgt å støtte Nasjonalforeningenl for folkhelsen, som er en interesseorganisasjon for personer med demens og pårørende, og deres tilbud Aktivitetsvenn. 

Vil du være med å støtte økonomisk kan du sende en SMS til 26606 og kodeord "demens" som er mitt givernummer og kodeord. 

Litt om demens
Du tenker kanskje at det bare er gamle mennesker som får demens, men det stemmer ikke. Av dem som får demens, er 4000 er under 65 år. 

Demens er en sykdom i hjernen og det finnes flere forskjellige typer, Alzheimers er den vanligste typen. Her kan du lese om de forskjellige typene demens Vi vet lite om hva som gir demens, man har kommet frem til medisiner som kan dempe symptomene. Det finnes ikke noe som kan kurere demens ennå. Nasjonalforeningen for folkehelsen bidrar til forskning rundt demens. 

Det er mer enn 77 000  mennesker i Norge i dag med demens, og antallet vil bli fordoblet fram mot 2040. Det forskes på demens i stor skala: årsaker og måter man kan stagge eller allerhelst, på sikt, helbrede demens. Det forskes på mulige arvelige faktorer eller andre årsaker som kan utløse demens. For å komme ennå lenger trengs det mer penger. 

Her på GivingTuesday Norge på facebook kan du se 63 Norske Youtubere og skapere i sosiale medier være med å gi sitt bidrag for å samle penger til 11 ideelle organisasjoner. Jeg har valgt Nasjonalforeningen for folkehelsen, Nasjonalforeningen.no fordi jeg mener det er en viktig sak å støtte. Nasjonalforeningen lærer opp Aktivitetsvenner.

Selv har jeg nær familie som har vært demente de siste årene før de døde og jeg har også nå en venninne som er like gammel som meg selv, 56 år, som har fått diagnosen dement. Dette bringer det tettere på livet mitt hvordan det er å leve med demens. Jeg ser at en dement fortsatt er seg selv, men at man kan trenge hjelp til å gjennomføre noen av aktivitetene som de har kunnet gjøre selv tidligere. Det er her en Aktivitetsvenn kan være til stor hjelp. Kan jeg være med på å flere til å melde seg som Aktivitetsvenner og også utdanne de som har lyst til å bli det, blir jeg lykkelig! Du kan være med på å gjøre en forskjell du også, enten med penger nå, eller også ved å melde deg som Aktivitetsvenn, da gir du av tiden din. 

Hva er en Aktivitetsvenn?

Det er en person som hjelper en med demensdiagnose til å gjøre en aktivitet som de har pleid å gjøre, men som nå er vanskelig å få til. Gjennom å hjelpe en som har demens som Aktivitetsvenn er du med på å skape en trygghet og mestringsfølelse hos den som er dement gjennom at de kan opprettholde noe av sin gamle funksjonalitet. Det tar ikke mye tid og gir noe tilbake til deg også. 
Ønsker du å bli aktivitetsvenn får du opplæring, det er dette pengene som blir samlet inn går til nå. Man får ikke noen lønn eller annen kompensasjon økonomisk, men du blir litt glad hver uke da:) 

Det er en person som bruker en time av sin tid pr uke sammen med en som har fått diagnosen demens. 

Nasjonalforeningen for folkehelsen

  • Nasjonalforeningen for folkehelsen er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende.
  •  Vi arbeider for bedre helse- og omsorgstjenester, et mer demensvennlig samfunn, aktivitetsvenn-tilbudet og vi finansierer forskning som kan løse demensgåten.

Information in other languages both written and as soundtracks

Mandag 13. november, 2017
Nyheter

Kommentarer

Forumtråd Svar Siste svar  
Ingen kommentarer
Tilbake