Du er her: Artikler

Overgangsalderen ved Professor Genazzani

Man_Woman
Som art er mennesket den eneste der hunnene overlever overgangsalderen. I dette foredraget kan du lære mer om hva som faktisk skjer:)

Her kan du se professor dr med. Andrea Genazzanis foredrag om overgangsalder

Sammendrag av foredraget om overgangsalder av professor dr med Andrea Genazzani

Hormoner er fundamentale for vår eksistens. Hormonene er fortsatt viktige også i overgangsalderen, på tross av at opplevelsen er at de ble borte. Det er de ikke, men balansen i kroppen mellom dem har endret seg, for å være tilpasset at vi blir eldre. Genazzani forteller også om hva som kan være «førstehjelp» når man nærmer seg overgangsalderen. 

Tre viktige faser i kvinnelivet

Vi kan ikke leve uten hormoner og sammensetningen endrer seg gjennom hele livsløpet der tre perioder er særlig viktige; puberteten, fertil alder og overgangsalderen. Menn har også en overgangsalder, selv om de ikke merker det i like sterk grad som kvinner gjør. 

Livet går sin gang

Genazzani sier også at det er viktig at vi aksepterer alder, det er en del av livet at kroppene våre endrer seg, vi blir aldri 20 år igjen! Det kan være vanskelig å akseptere i en tid som vår at man blir eldre, fordi skjønnhetsidealene er at man skal være evig ung, rynkefri og klar for sex - nærmest til enhver tid.

De aller fleste kvinner kommer i overgangsalderen på grunn av de naturlige prosessene i kroppen som skyldes alder, bare en liten prosent kommer i overgangsalder på grunn av sykdom.

Mennesket er i den eneste arten som overlever overgangsalderen, de andre dyrene dør når de ikke lenger er reproduktive. Man er i overgangsalder når man ikke har hatt mensen etter 12 sammenhengende måneder. Men forandringene begynner nesten umerkelig flere år tidligere.

Hvordan endres vi?

Overgangsalderen endrer kvinnens biologi, reduserte mengder av østrogen og progesteron påvirker hele kroppen, ikke bare kjønnsorganene. Muskler, hjernen og de indre organer blir også påvirket. I tillegg til nedgangen i østrogen, er det også slik at østrogenreseptorene minker, noe som ytterligere forsterker nedgangen i opptaket av østrogen i kroppen.

Kosttilskudd eller hormoner mot overgangsplager?
Professor Genazzani foreslår at man først prøver ut DT56a, Femarelle, som kan være med på å forebygge plager i perioden før, under og etter overgangsalderen. Femarelle har vært forsket på i over 20 år nå, og man har etter hvert gode resultater når det gjelder en bedring av ubehag og plager. Grunnen til at man bør begynne med et kosttilskudd før man eventuelt tar hormoner, er at dette påvirker mer målrettet og er et lavterskeltilskudd. Noen vil trenge hormoner, men det er faktisk et fåtall. DT56a påvirker direkte der det skal og øker ikke faren for brystkreft eller andre kreftsykdommer, noe mange er bekymret for at østrogen kan gjøre.

Kjønnshormonet østrogen og nedsatt fertilitet

Østrogen er et viktig kjønnshormon som produseres i ovariene hos kvinner og testiklene hos menn.

I overgangsalderen har man 7-10 picogram østrogen i blodet, når man er gravid har man 40 000 picogram østrogen i blodet. I puberteten: 300-400 picogram. Hormonelt går altså kvinner gjennom store endringer i løpet av livet.

Menn på 60 år har 4 ganger så stor mengde østrogen som kvinner som er 60 år.

Når man er ferdig med overgangsalderen har kroppens egen produksjon av østrogen og progesteron gått kraftig ned slik at egg ikke lenger modnes i ovariene. De aller fleste av oss vet at når man ikke har mensen lenger, kan man heller ikke bli gravid. Men det er også slik at fertiliteten går kraftig ned hos de aller fleste allerede ca 7 år før man kommer i overgangsalderen. Det vil si at det allerede ved fylte 40 kan bli vanskelig å lage barn for flertallet av kvinner. Mange har fortsatt mensen, men har ikke regelmessig eggløsning lenger. I tillegg til dårligere eggkvalitet gjør dette at man år for år nå blir mindre fertil frem til mensen opphører helt.

Etter overgangsalderen, postmenopause

Kvinnen er en annen når hun er ferdig med overgangsalderen, sier Genazzani. Psykisk er det få av oss som ønsker å være 20 år igjen, men fysisk kunne det jo vært kjekt å ikke være så stiv i leddene og ha mindre bevegelighet. Det finnes kosttilskudd, som Femarelle, som kan lette dette. Professor Genazzani anbefaler at man bruker Femarelle i til sammen i 10 år rundt overgangsalderen, men også gjerne livet ut, om man vil opprettholde den beskyttelsen man får. Det vil gi sikkerhet og beskytte mot typiske aldersrelaterte ubehag, plager og benskjørhet i.

Onsdag 4. mars, 2020
Om overgangsalderen | Nyheter

Kommentarer

Forumtråd Svar Siste svar  
Ingen kommentarer
Tilbake