Du er her: Artikler

Pod om brystkreft og behandling

brystkreft2
9 av 10 som får brystkreft overlever 5 år. Behandlingsmetodene har også blitt mye bedre enn tidligere, sier Solveig Hofvind fra Kreftregisteret og leder av mammografiprogrammet.

I denne podden forteller Solveig Hovfvind om brystkreft, hva det er og hvordan man behandler det i Norge i dag. 

Det er flere årsaker til at brystkreft oppstår, og man vet ikke hva det er som gjør at noen celler blir til kreftceller. Det forskes enormt på dette og man finner stadig frem til flere og bedre måter å behandle kreft. Noen er også genetisk disponerte for å få brystkreft, men det er ikke dermed sagt at de vil utvikle brystkreft. Disse vil imidlertid få et tilbud om å bli fulgt opp tettere i forhold til når nære familiemedlemmer har fått kreft. 

Hvilken behandling man får avhenger av typen kreft man har og hvor langt den har kommet. I noen tilfeller vil man benytte seg av kirurgi, men stadig vanligere er det å prøve å krympe kreften før man opererer. Noen ganger må man få stråling etterpå og andre ganger er det annen behandling som må til. Her kan du lese mer om Nasjonal handlingsplan for brystkreft. Gjennom en nasjonal handlingsplan sikrer man at alle får et likere tilbud om behandling og behandling innen en gitt tid. 

Ca 30% av de drøyt 3000 som får brystkreft hvert år blir oppdaget gjennom mammografiprogrammet. Det er et gratis tilbud til alle kvinner over 50 år og man blir automatisk innkalt. Det koster kun en liten egenandel for å få tatt bildene. Fordelen med mammografiprogrammet er at man oppdager kreften tidligere og kan sette inn behandling tidligere og gjennom dette også øke overlevelsesgraden. 

Her finner du podcasten med Solveig Hofvind om brystkreft og behandling

Kreftregisteret har samlet informasjon om alle krefttilfeller i Norge siden tidlig på 50-tallet. For flere av de største kreftformene har det i de senere årene også blitt etablert såkalte kvalitetsregistre, der enda mer detaljert informasjon blir samlet inn, blant annet om behandling. Kvalitetsregisteret for brystkreft fikk nasjonal status i 2013, men har samlet data siden 2009. 

Kreftregisteret om brystkreft
Kreftregisteret og brystkreftregisteret

Mandag 5. april, 2021
Helse og kosthold

Kommentarer

Forumtråd Svar Siste svar  
Ingen kommentarer
Tilbake