Du er her: Artikler

Forsinker aldringsprosessen?

ScanStockPhoto_image_246192_small
Mennesker med mange føflekker eldres senere enn de med få føflekker, viser ny og spennende forskning.
Mens forskere lenge har sett på føflekker kun som et mulig forstadium til hudkreft, har de nå funnet ut at de faktisk kan beskytte mot tidlig aldring.

En studie fra King’s College i London med over 1800 tvillinger, viser at mennesker med mange føflekker hadde lengre telomerer enn andre. Telomerer er navnet på enden av menneskets kromosomer.

 

Celledeling

Det er lengden på disse som bestemmer hvor lenge vi lever, og for hver celledeling blir de kortere og kortere. Eldre har derfor kortere telomerer  enn yngre mennesker. Studien har gått over 10 år, og resultatene ble presentert i tidsskriftet Cancer Epidemiology Biomarkers & Prevention.

 

Ukjent

Føflekker er vanlig hos barn, og de fleste forsvinner når barnet blir eldre. Men veldig mange føflekker kan også være en indikasjon på at man står i fare for å utvikle hudkreft.

Varierer

Antall føflekker er også veldig forskjellig fra person til person. I gjennomsnitt har en person med hvit hud 30 føflekker, mens andre kan ha opptil 400. Noen føflekker er 2 mm i diameter, mens andre kan være over 5 mm i diameter.

Fordeler

Forskerne vet ikke hvorfor dette skjer, og de kan heller ikke si noe om hvorfor enkelte har mange mens andre igjen har få føflekker. Men etter mange ulike studier tror de at siden føflekker er så vanlig hos mennesker, må de rett og slett også ha noen fordeler. 

Markør

Resultatene fra denne studien viser at personer med svært mange føflekker, faktisk hadde en forsinket aldring på grunn av lengden på  telomerene. Og de ser også ut for å beholde sine føflekker opp gjennom årene. Så sammenlignet man denne gruppa med personer som hadde kortere telomerer og færre føflekker. Føflekkene hos denne gruppa virket som de forsvant hurtigere etter som personen ble eldre.
    Forskerne mener derfor at telomerer kan fungere som en markør for aldringsprosessen i et menneske.

Arvelig betinget

The Twin Reserach Unit ved King’s College har gjennom tidligere studier med over 200 tvillingpar, kommet til at føflekker antakelig er arvelig. Men siden føflekker har en tendens til å forsvinne når man blir eldre, ville forskningsteamet se på forbindelsen mellom antall føflekker og lengden på telomerene – som er en god indikasjon på hvor gammel man kan bli.

Alder

Telomerne kan sammenlignes med plasttuppen på skolisser. Den sørger for lissene holdes sammen, slik at de ikke splittes opp og kommer bort i hverandre. Når man måler lengden på de hvite cellene i telomerene kan det si noe om f eks hvor ’gammelt’ hjertet, musklene og blodårene er hos en person.


Lange telomerer

Forskerne sammenlignet lengden på telomerene i de hvite cellene med antall føflekker hos mer enn 1800 tvillinger. De som hadde flere enn 100 føflekker hadde lengre telomerer enn de med ganske få føflekker; det vil si færre enn 25.
 

Syv år

Forskjellen mellom to gruppene med henholdsvis få og mange føflekker, tilsvarte seks til syv års normal aldring. Dette hadde ingen ting å si for om de som deltok i undersøkelsen røkte, var overvektig eller hvor gamle de var.
 

Positivt

Leder av forskningstemaet ved King’s College, dr. Veronique Bataille påpeker at resultatene av denne studien er veldig spennende.
    – Dette er første gang man faktisk har kunne bevise at mennesker med mange føflekker, og som derfor har en større risiko for å utvikle hudkreft, har en positiv fordel som gjør at de eldres senere enn de med få føflekker.
 

Innflytelse

Nå skal forskerteamet studere genene som har en innflytelse på føflekker for å se om disse genene også er med på å forsinke aldringsprosessen generelt. Det skal se på aldring av hud, muskler og bein i ulike grupper etter hvor mange føflekker de har.

(Kilde: King’s College, London)

Tirsdag 20. november, 2007
Helse og kosthold | Stil og velvære

Kommentarer

Forumtråd Svar Siste svar  
Ingen kommentarer
Tilbake