Du er her: Artikler

Prevensjon for kvinner i 40-årsalderen

prevensjon
Kvinnekroppens evne til graviditet avtar gradvis utover i 40-årene, til lettelse for noen og til sorg for andre. For dem som ønsker seg barn ved passerte 40 år, kan det være vanskelig å lykkes.

Eggene i eggstokkene begynner å eldes, og kvaliteten forringes. Dersom man blir gravid, er sjansen for spontanabort noe større enn tidligere i livet.

De fleste har imidlertid lagt barneproduksjonen bak seg ved denne alderen. Men selv om fertiliteten er nedsatt ønsker kvinner sikker prevensjon, fordi man ikke tar sjansen på en eventuell uønsket graviditet med alle dets negative følger.

Det finnes dessverre ingen enkel test på hvor mange ”gode egg man har i banken”. Det er heller ikke enkelt å fastslå når eggreservene i eggstokken er slutt, slik at man ut fra dette kan velge riktig prevensjonmiddel.

I lærebøkene anbefales det prevensjon inntil ett år etter siste mens. Ved menopausetidspunkt mener man at det enda er ca. 1000 umodne eggceller i eggstokken, som i alle fall teoretisk kan forårsake graviditet.

I virkeligheten er evnen til å få levende barn sterkt redusert fra 42-43 årsalder.


P-piller eller spiral?

Ingen av dagens prevensjonsmidler er uegnet eller helseskadelige å bruke for kvinner over 40 år, men man skal være sikker på at man ikke tilhører noen risikogruppe.

Vanlige p-piller (kombinasjonspiller) som inneholder både østrogen og gestagen er trygg og sikker prevensjon som godt kan benyttes inntil menopause. Tidligere var man mer skeptisk til dette, men så lenge man gir det til friske, normalvektige, ikke-røykende kvinner uten familiære sykdomsdisposisjoner, er dette i dag greit.

  • Man skal ikke bruke p-piller i 40-årene hvis man har migrene, spesielt med aura.
  • Man skal ikke bruke p-piller hvis man har sukkersyke.
  • Man skal ikke bruke p-piller hvis man røyker.
  • Man skal ikke bruke p-piller hvis man har hatt blodpropp, eller hvis der foreligger en familiær blodpropptendens.
  • Man skal ikke bruke p-piller hvis man har aktiv leversykdom.
  • Man skal ikke bruke p-piller hvis man har hjerte-karsykdom.
  • Man skal ikke bruke p-piller ved ondartet sykdom i bryst eller livmor.

Det er verdt å merke seg at p-piller kan virke gunstig også av ikke preventive årsaker når man er i 40-årene: Menstruasjonen blir regelmessig, ofte med mindre smerter og mindre blødningsmengde. P-pillene vil maskere tegn på menopause som nattesvette og hetetokter, og vil opprettholde bentettheten i noen grad.

P-piller inneholder syntetisk østrogen til forskjell fra hormonbehandling i klimakteriet som inneholder ”naturlig” østrogen, det vil si et østrogen som er kjemisk helt likt kroppens eget.

Det er ikke en eller flere p-piller som er mer egnet for kvinner i 40-årene enn andre, men de nyeste og lavest doserte i østrogen brukes gjerne av yngre kvinner.

Hormonbehandling for hetetokter er ikke et prevensjonsmiddel.

For vaginalring og p-plaster gjelder de samme overveielser som p-piller i tablettform. Kombinasjon av østrogen og gestagen er det samme, dog er østrogenmengden redusert i vaginalringen.

Mini-piller er også greie å bruke som prevensjon fra 40+. De inneholder kun det ene hormonet gestagen, og ikke østrogen. Minipiller taes hver dag. Tidligere fantes kun minipiller som bare hadde et 3 timers slingringsmonn på tidspunkt for inntak daglig, men det er nå kommet et nytt og mer praktisk alternativ der man kan ta piller innenfor 12 timer.

Gestagen finnes også i p-sprøyte som settes i i muskulaturene i baken hver tredje måned. Etter noen sprøyter blir mange helt kvitt menstruasjonen som en forventet effekt. Hvis man ønsker å bli gravid, er det viktig å være klar over at det kan ta opptil et og et halvt år før normal menstruasjonscyklus er reetablert. Lang tidsbruk av p-sprøyte kan også føre til noe redusert benmasse, men dette er en forbigående effekt.

P-stav er også et brukbart alternativ for dem som ønsker prevensjon som man ikke trenger å tenke på. Det er en liten ”fyrstikk” som ved et enkelt inngrep føres inn under huden på innsiden av underarmen, og varer i 3 år.

Spiral fortsatt mye brukt

Spiral, enten vanlig kobberspiral eller hormonspiral, foretrekkes av mange etter fylte 40 år. Det er praktisk, sikkert og greit.

Kobberspiral er verdens mest vanlige prevensjonsmiddel. Den er kun et fremmedlegeme som settes inn i livmoren uten at hormonmønsteret påvirkes. Det er sikkert, billig og enkelt. Bivirkningene kan være kraftigere menstruasjon med mer smerter, men ikke nødvendigvis. Det er også noe økt risiko for infeksjoner. Spiralen kan sitte i minst fem år, men ofte lengre også hvis man likevel nærmer seg menopause og ikke har noen plager.

Hormonspiralen er etter hvert blitt veldig populær. Den ser ut som den vanlige spiralen, men inneholder i tillegg et gestagen som avgis litt hver dag de fem årene produsentene garanterer for. Den brukes både som et befruktningshindrende middel og en måte å behandle kraftige og langvarige menstruasjoner på. Hormonspiral er også gunstig for kvinner som har endometriose. Den kan også brukes av kvinner som ikke har født.

De første tre månedene medfører hormonspiralen oftest hyppige småblødninger, som etter hvert blir sparsommere og sjeldnere. Rundt 20 prosent mister mensen helt i en periode. Når spiralen fjernes, kommer man raskt inn i sin vanlige cyklus igjen. Hormonspiralen kan kombineres med østrogenplaster eller -tabletter for overgangsalderplager når den tid kommer.

Klassiske prevensjonsmidler som pessar og kondom kan selvsagt benyttes de siste ti årene før overgangsalder.

Pessar er etter hvert blitt mindre populært enn det var tidligere, mens mange kvinner i 40-årene stoler nok på kondomet etter mange år med prevensjonsansvar.

Angrepiller er det heller ingenting i veien for å benytte, så sant sant man tåler østrogendelen.

Søndag 12. juni, 2016
Sex og kjærlighet | Graviditet

Kommentarer

Forumtråd Svar Siste svar  
Ingen kommentarer
Tilbake