Du er her: Artikler

For tidlig overgangsalder

ScanStockPhoto_image_312229_small
Når høsten kommer for tidlig: En av 100 norske kvinner rammes av for tidlig overgangsalder. Da kan du ikke få barn og aldringsprosessen kommer tidligere. Illustrasjonsbilde: Scanstockphoto.
Omtrent 1% av kvinner opplever å gå i overgangsalder før fylte 40 år, og 0,1% før fylte 30 år. Det er dette som kalles prematur menoupause. For tidlig overgangsalder kan derfor for noen få også være årsaken til at de ikke får barn.

 Det vil si at mellom 30 og 40 år er det en av 100 som rammes, mens før 30 år er det en sjelden tilstand. Fysisk betyr prematur menopause at du ikke kan få barn og at kroppens aldringsprosess kommer tidligere. Kvinner er født med  et visst antall umodne egg i eggstokkene. I et samspill mellom eggstokker og hypothalamus/hypofysen i hjernen, forbrukes et visst antall egg hver måned. Dette resulterer i eggløsning og menstruasjon.

Det kan skje en hormonell svikt i eggstokkene med den følge at dette samspillet brytes, enten forbigående eller på permanent basis. Bakgrunnen for den hormonelle svikten kan være enten at antall umodne egg i er redusert, eller at det er en dysfunksjon i eggstokken. Dette kalles en primær ovariell svikt (POF) som når den består kalles en naturlig prematur menopause. Da har menstruasjonen uteblitt i 12 måneder.

Årsaken til dette er oftest ukjent, men i omtrent en tredjedel av tilfellene kan det relateres til annen sykdom. Det kan også være at eggstokkene er blitt operert på, eller blitt utsatt for cellegift eller strålebehandling. Det kan medføre en tidlig eggstokksvikt.

Symptomer

Symptomene på for tidlig overgangsalder er det samme som ellers ved overgangsalder. Det vil si hetetokter og nattesvette, humørsvingninger, tretthet, nedsatt seksuell lyst, tørre slimhinner og vannlatingsforstyrrelser. Det er ikke noe typisk menstruasjonsmønster som går forut for en tidlig eggstokksvikt og overgangsalder.

I starten kan man fremdeles ha menstruasjon som etter hvert blir uregelmessig eller borte. Av og til kan menstruasjonen komme tilbake en eller flere ganger spontant. Til forskjell fra ”vanlig” overgangsalder rundt 50 år, kan det ved prematur menopause også være gjenværende umodne egg i eggstokkene, som av og til og uforutsigbart kan medføre en eggløsning. Graviditet kan av og til derfor forekomme. 

Diagnose

Diagnosen er oftest klinisk og retrospektiv, dvs at det er ut fra kvinnens sykehistorie og helst i ettertid, at man kan være sikker på hva som skjer. Det er ikke mulig å teste i forkant hvem som vil gå fra midlertidig ovariell svikt til endelig for tidlig overgangsalder.

Diagnosen settes etter undersøkelse hos doktor med hormonprøver, gyn-sjekk eventuelt med ultralyd og generell helsekontroll. For å verifisere for tidlig overgangsalder, må det tas to sett med hormonprøver av hypofysehormonet FSH, med minst en måned mellomrom. FSH-verdien vil da ved gjentatt måling være forhøyet som ved menopause.

Man har også ulike verktøy som ingen er absolutt 100% for å teste ovarialfunksjonen i en overgangsfase, da helst med det formål for å se på ens evne til å bli gravid.

Disse inkluderer hormonene FSH og østrogen på 3. mensdag, og deretter på 10 .dag i cyklus etter hormonell stimulering med medikamentet clomifencitrat. Dette er den såkalte CC-testen.
 

Det kan i tillegg tas utvidete tester som måler Inhibin A og B som også lages i eggstokkene, foruten å gjøre vaginal ultralyd og måle eggstokkens volum og telle eggposer tidlig i cyklus. Det er også viktig å sjekkes for andre hormonelle forstyrrelser- i binyrer, hypofyse, skjoldbruskkjertel (thyroidea) og for diabetes. Noen ganger er eggstokksvikten en del av annen endokrinologisk svikt.

For tidlig overgangsalder er også assosiert med visse autoimmune sykdommer som lupus erytomatosus, leddgikt, thyroiditt  (Graves og Hashimoto), hypothyreose, Sjøgrens syndrom, inflammatorisk tarmsykdom og vitiligo.

Det er også en viss familiær opphopning, og altså noe grad av arvelighet. For tidlig overgangsalder sees også oftere sammen med kromosomavvik. Men som oftest forblir årsaken som nevnt overfor, et mysterium.

 

Konsekvenser og behandling

Det finnes ingen grunnleggende behandling for å gjenopprette eggstokkfunksjonen. Hvis eggstokksvikten skyldes annen sykdom og denne behandles, kan eggstokkene etter hvert fungere mer eller mindre normalt. Ellers er det ingen metode å stoppe eggstokksvikten på, og mekansimenen bak vet man også  heller lite om.

For tidlig overgangsalder har som oftest  konsekvenser for din fruktbarhet (fertilitet).
Det kan være for sent å få egne barn, og eneste alternativ vil være eggdonasjon. Dette tilbyes fortsatt ikke i Norge, men er tilgjengelig andre steder i Europa for egen regning og initiativ.


Økt fare for hjerte-karsykdom

De viktigste helsemessige konsekvensene på lang sikt, bortsett fra fertilitet, er økt risiko for hjerte-kar sykdom og benskjørhet.

Ved for tidlig overgangsalder vil kroppen utsettes for lavere nivå av østrogen enn normalt over flere år. Det betyr at aldringsprosessen i benvev og kar vil inntre på et tidligere tidspunkt i livet enn vanlig. Man mener at den relative risikoen for f. eks hjerteinfarkt, øker med en faktor på 2,8 ved menopause for 35 år.

Riktig kosthold, trening og sunn livsstil er derfor viktig. Styrketrening, aerob trening, inntak av nok kalk og D-vitamin bør fremheves som spesielt viktig. Man mener også at østrogentilskudd i hvert fall fram til vanlig overgangsalder, er å anbefale, ut fra dette helseperspektivet.

Du kan da velge enten p-piller som inneholder syntetisk østrogen, hvis det er ønskelig å være helt sikker på at uønsket graviditet ikke skjer. Eller du kan velge østrogensubstitusjon som ved overgangsalderplager ellers.

Det bør taes benmassemålinger for å følge skjelettutviklingen. Benskjørhet behandles i henhold til retningslinjer der østrogen ikke trenger være førstehåndspreparat.

For tidlig overgangsalder har nok også ofte konsekvenser for ditt mentale velbefinnende.
Det kan være en utfordring å erkjenne at  evnen til graviditet er borte før du visste ord av det, og kanskje i verste fall før man rakk å få barn. Seksuallivet kan også være i endring, både følelsesmessig og rent fysisk med tørre slimhinner.

Mer informasjon:  The International Premature Ovarian Failure Association

Lørdag 26. januar, 2013
Om overgangsalderen | Helse og kosthold

Kommentarer

Forumtråd Svar Siste svar  
Ingen kommentarer
Tilbake