Du er her: Artikler

Fjerning av livmor kan gi inkontinens

ScanStockPhoto_image_23187
Risikoen for ufrivillig vannlating øker etter fjerning av livmoren, viser en stor svensk studie.
Kvinner som fjerner livmoren har dobbelt så stor risiko for å få problemer med ufrivillig vannlating etterpå. Det viser en studie fra Sverige som er publisert i det anerkjente tidsskriftet The Lancet.

Studien har gått over 30 år (1973-2003), og mer enn 165.000 svenske kvinner som har fjernet livmoren er undersøkt. Kontrollgruppen har bestått av 479.500 kvinner som ikke har hatt et slikt inngrep.


Nytt inngrep

Kvinner som fjerner livmoren, ser ut til å fordoble risikoen for en påfølgende ny operasjon fordi de har fått det som også kalles stressrelatert urinlekkasje. Dette skjedde uavhengig av hvilken type kirurgisk teknikk som ble brukt for å fjerne livmoren, viser resultatene fra studien. Funnene som de svenske forskerne har gjort, bestrider tidligere forskning. Men kommentarer fra andre eksperter på området, er at de har stor tillit til resultatene fra denne ferske studien.
 

 

Seriøst

– Disse forskerne har lang erfaring fra tidligere studier, og må tas seriøst. De har gode data fra sine registre i Sverige, og i tillegg de har hatt gode muligheter for å analysere disse på en helt unik måte, sier dr. Gil Levy. Han er direktør for gynekologi og urologi ved the Pelvic Floor Dysfunction and Reconstructive Surgery Center ved Maimonides Medical Center i New York City. Andre studier om hvorvidt fjerning av livmor kan påvirke selve urinrørets funksjon, har vært omdiskutert.


 

Anstrengelser

Urinlekkaksje hos kvinner er definert som noe som skjer under ulike former for anstrengelser som fører til trykk på  magemusklene, som f eks nysing, hosting o.l. Cirka 40 prosent av kvinner i de fleste industrialiserte land har slike problemer, som kan ha negativ effekt både seksuelt og psykisk.

Risikoen for å måtte ha en ny operasjon på grunn av slike plager, var 2,4 ganger høyere hos kvinner som hadde fått fjernet livmoren sammenlignet med kontrollgruppen. Hvilken operasjonsmetode som var brukt under inngrepet, ga ingen utslag.


 

Fem år

Den høyeste risikoen var de første fem årene etter at kvinnene hadde fjernet livmoren. Da lå den på 2,7 ganger, mens den laveste var etter 10 år. Da hadde den sunket til 2,1, sammenlignet med kontrollgruppen. Den mest logiske forklaringen, ifølge forskerne, er at dette skjer under selve operasjonen. Når livmor og livmorhals løsnes fra viktige støttevev og strukturer i bekkenet, endres de anatomiske forholdene, og kan føre til inkontinens.


 

Alvorlig

Flere andre forskere sier at de finner denne store svenske studien svært interessant. Men de påpeker at stressrelatert ufrivillig vannlating også kan ha andre årsaker enn fjerning av livmoren.

Alle er likevel enige om at å fjerne livmoren er en stor operasjon som må tas svært alvorlig.

– Ved alle kirurgiske inngrep er det fare for bivirkninger, og måten kroppens vev og nerver reagerer på kutt og sying, varierer fra pasient til pasient, sier dr. Jennifer Wu ved Lenox Hill Hospital i New York City.


 

Mer informasjon

Hun påpeker at funnene i denne studien må tas med når legen har samtaler med kvinner som vurderer om de skal fjerne livmoren på grunn av ulike, men godartete underlivsplager.

 – Vi kommer til å ha behov for slike operasjoner enten på grunn av kreft eller for store blødninger eller smerter. Men pasientene bør informeres om at selv om operasjonen kan fjerne noen problemer, er risikoen der for at den forårsaker andre. Det er derfor viktig at kvinnene diskuterer dette nøye med sin lege.

(Kilde: MedlinePlus)

Tirsdag 3. mars, 2015
Sykdom | Nyheter

Kommentarer

Forumtråd Svar Siste svar  
Ingen kommentarer
Tilbake