Du er her: Artikler

Skandinaviske gynekologer positiv til østrogener

ScanStockPhoto_image_227767 169
Kjærlighet for mannlige svenske gynekologer er: Å gi kona østrogentilskudd i overgangsalderen. 68 prosent gjør det, viser en ny undersøkelse.
Selv etter flere år med diskusjoner om østrogener, er bruken blant skandinaviske gynekologer fortsatt høy.

Gynekologer fra Sverige, Danmark og Norge har fortsatt en positiv holdning til bruk av østrogener. Det viser en ny undersøkelse.

Spesielt mange kvinner gift med mannlige gynekologer bruker hormoner. Mens gynekologer i dag viser en større forsiktighet når det gjelder å skrive ut hormoner til sine pasienter, viser undersøkelsen at de foretrekker å bruke østrogener når de selv kommer i overgangsalderen.


 

Ny studie

Studien som nå er publisert i Acta Obstericia et Gynecologia er en oppfølgingsstudie. Den ble første gang utført blant skandinaviske gynekologer i 1995-1997. Resultatet ble publisert i 2001.

I 2002-2003 ble gynekologene igjen spurt om sine holdninger til hormonbruk.

Studien viser at mange gynekologer er blitt mer forsiktige når det gjelder å forskrive hormoner til sine pasienter sammenlignet med forrige undersøkelse.

 

Sluttet

I juli 2002 kom den amerikanske studien, Women’s Health Initiative (WHI), som viste at østrogenbruk over flere år kunne øke faren for brystkreft og slag.

Millioner av kvinner verden over sluttet øyeblikkelig å ta hormontilskudd.

Nå ønsket forskerne å se om bruken blant skandinaviske gynekologer nå hadde tatt seg opp – til tross for massiv negativ medieomtale da rapporten ble offentliggjort.

 

Mer forsiktig

I alt 1.519 gynekologer fra de tre skandinaviske landene har svart på spørreskjemaet. Av disse svarte 13 prosent at de mente at alle kvinner burde bli tilbudt hormontilskudd hvis de ikke hadde alvorlig sykdom.

86 prosent ga bare hormontilskudd etter å ha vurdert alle negative og positive sider ved den enkelte pasient. Men forskerne ønsket også å se på gynekologenes eget bruk av hormoner, og om dette hadde endret seg fra forrige studie.


 

Høyt forbruk

I 1996 viste en svensk studie at 88 prosent av alle kvinnelige gynekologer brukte hormoner når de selv kom i overgangsalderen. Mens ikke mindre enn 86 prosent av kvinner som var gift med mannlige gynekologer brukte hormoner.

Den nye studien viser at den personlige bruken av hormoner blant svenske kvinnelige gynekologer har gått ned til 71 prosent, mens bruken blant kvinner gift med en gynekolog var gått ned til 68 prosent.


 

Liten endring

I Norge viser en studie fra 2007 at bruken blant norske kvinnelige gynekologer bare hadde gått ned fra 78 prosent (i 1997 og 2002-studier) til 74 prosent. Men blant mannlige gynekologers koner var den nesten uendret; fra 77 prosent til 75 prosent.

Danske gynekologer ble ikke spurt om det samme i 1995, men 2003-undersøkelsen viste at 71 prosent av kvinnelige gynekologer brukte hormontilskudd. Mens tallet for kvinner gift med mannlige gynekologer var 72 prosent.


 

Positive

Konklusjonen i denne undersøkelsen er at de skandinaviske gynekologene fortsatt har et positivt forhold til bruk av hormontilskudd. Selv om antall kvinner som nå bruker østrogener har sunket dramatisk i de fleste land, ser man ikke den samme nedgangen når det gjelder kvinnelige leger og spesielt ikke blant kvinnelige gynekologer. 

Legene har imidlertid blitt mer restriktive når det gjelder forskrivning til sine pasienter. Men blant norske kvinnelige leger mellom 50 og 64 år er det en klar økning i bruk av hormoner. Men bare 20 prosent av svarer at de fortsetter å ta hormontilskudd etter de har fylt 70 år.

(Kilde: Acta Obstericia et Gynecologica. 2007)
 

Lørdag 29. mars, 2008
Om overgangsalderen | Sex og kjærlighet | Nyheter

Kommentarer

Forumtråd Svar Siste svar  
Ingen kommentarer
Tilbake