Du er her: Artikler

Mindre prostatakreft blant barnløse menn

1.77far m barn
Fedre har større risiko for å få prostatakreft sammenlignet med sine barnløse kamerater.


En helt ny dansk undersøkelse viser at barnløse menn har en lavere risiko for å utvikle prostatakreft enn menn med barn.
 

Data

Forskerne analyserte data fra alle danske menn født mellom 1935 og 1988. I løpet av denne perioden utviklet 3400 av disse prostatakreft.

Gjennom den 35 år lange oppfølgingsperioden, fant forskerne at barnløse menn hadde 16 prosent lavere risiko for å få prostatakreft sammenlignet med de som hadde blitt fedre.

Men samtidig fant forskerne at risikoen for å utvikle prostatakreft ble mindre desto flere barn mannen hadde.
 

Usikker

Analysen ga imidlertid ikke svar på hvilke faktorer som gjør at barnløse menn er mindre utsatt.

Kjente risikofaktorer for å utvikle prostatakreft i dag er etnisitet, genetikk og høy alder.

Men analysen viser tydelig at barnløse menn har en eller annen ukjent faktor som gjør at de er bedre beskyttet mot sykdommen.


Tidligere forskning har hevdet at menn med døtre hadde lavere risiko for å utvikle prostatakreft sammenlignet med de som hadde sønner.

Denne undersøkelsen ble ledet av Kristian Jørgensen ved Statens Serum Institutt i København. Han påpeker at de ikke fant noen forbindelse mellom barnets kjønn og risiko for prostatakreft.

Nå skal de forske videre for å prøve å finne ut om det kan være biologi, miljø eller sosiale årsaker som gjør at barnløse menn har lavere risiko for å utvikle denne typen kreft enn menn med barn.

Spesielt ønsker de å finne ut hvorfor menn med mange barn ser ut for å oppnå en beskyttelse mot prostatakreft – sammenlignet med de som har få barn.

(Kilde: ScienceDaily)

Fredag 25. april, 2008
Mannens hjørne | Nyheter

Kommentarer

Forumtråd Svar Siste svar  
Ingen kommentarer
Tilbake