Du er her: Artikler

Katter er bra for hjertet

16x9Katt
Å ha en katt i huset ser ut for å redusere risikoen for hjerteinfarkt med 30 prosent. Men hvorfor det skjer, er man ikke helt sikker på.

Resultatene fra denne amerikansk studien ble presentert på the American Stroke Association’s International Stroke Conference i New Orleans i februar i år.

Over 4000 amerikanere deltok i studien som har pågått i 10 år i regi av forskere fra the University of Minnesota’s Stroke Institute.
 

Hjerteinfarkt

Lederen av studien, dr Adnan Qureshi sier at man har vært klar over at psykologisk stress og angst kan føre til hjerteproblemer – og da spesielt hjerteinfarkt.

Resultatet av denne studien viser at risikoen for å få hjerteinfarkt er redusert med nesten en tredjedel for katteeierne.

Dr Qureshi hevder at kjæledyr ser ut for å redusere stressnivået hos eieren. Men i denne studien var det ikke mange nok hundeeiere til at forskerne kunne konkludere med at hunder hadde samme gode effekt som katter.

Også andre studier har vist at kjæledyr har god effekt når det gjelder forebygging av hjerteproblemer.

Katter er bra

Forskerne samlet inn data fra 4.435 amerikanere som var i alderen 30 til 75 år. Av disse var 2.435 nåværende eller tidligere katteiere, mens 2000 aldri hadde eid en katt.

Ut fra disse dataene, vurderte forskerne hva deltakerne døde av, inkludert slag eller andre hjerteproblemer.

Etter 10 års oppfølging, fant forskerne at katteeierne i studien hadde 30 prosent lavere risiko for å dø av hjerteinfarkt sammenlignet med de som aldri hadde eid en katt.

Dr Qureshi, som selv har katt, sier at de forventet en positiv effekt på grunn av tidligere studier, men ikke at den ble så stor.

Men allerede i 2005 ble resultatene fra en undersøkelse om hundehold presentert for the American Heart Association. Den viste at kontakt med hund forbedret hjerte- og lungekapasiteten hos hjertepasienter.
 

Beroligende effekt

Men mange pasienter med hjerteproblemer bor slik at det ikke er mulig for dem å ha kjæledyr. Forskerne bak disse studiene mener det er en uheldig situasjon siden også andre studier har vist at kjæledyr er risikofritt – samtidig som de gir eierne mange gode helseeffekter.

Men andre forskere er uenig med dr Qureshi. De mener at denne undersøkelsen ikke beviser at katter gir eieren lavere risiko for hjerteproblemer; bare at det kanskje finnes en slags forbindelse mellom de to.

Dr Qureshi sier i en kommentar at de ikke kan bevise hvorvidt de positive funnene skyldes personligheten til katteeiere og måten de allerede lever på – eller at de har en katt i huset.

Lavt stressnivå

Forskerne tror at de positive funnene hos katteierne kan skyldes at de i utgangspunktet har et lavt stressnivå. Men i denne studien ble personligheten til katteeierne ikke analysert, og de vet derfor ikke om det spiller en rolle.

En studie fra 1995, viste at hundeeiere hadde en større sjanse for å overleve et hjerteinfarkt sammenlignet med katteeiere. Forskerne bak denne studien, mener at det kan skyldes at flere er allergisk mot katter enn hunder.

Veterinærer skeptisk

Men veterinærer ser ut for å ha en annen oppfatning enn legene.

Lederen av ARUP Laboratories i Salt Lake City, Lawrence McGill, sier i en kommentar til undersøkelsen at katter liker å bli strøket over pelsen. Det er derfor de ligger i fanget til eieren, som stryker og stryker den over ryggen.

Og det er denne strykende bevegelsen som gjør at stressnivået til eieren går ned. I mange tilfeller skjer det samme med hjerterytmen og blodtrykket.

McGill påpeker også at hunder trenger mer stell enn katter. Når hundeeieren kommer hjem, vil hunden ut, den må ha mat til faste tider – noe som igjen kan føre til at stressnivået hos eieren øker.

Mens katter er meget selvstendige dyr som i sammenligning med hunder stort sett klarer seg selv.

Veterinærforeningen anslår at det i dag finnes cirka 72 millioner hunder og 82 millioner katter som kjæledyr i USA.

(Kilde: MedicalNews Today) 

Søndag 5. juni, 2016
Sykdom | Helse og kosthold

Kommentarer

Forumtråd Svar Siste svar  
Ingen kommentarer
Tilbake