Du er her: Artikler

”Ingen undergang, bare en overgang”

Kvinne på gresset
Overgangsalderen fører med seg en del endrede kroppslige sensasjoner som kan oppleves som plagsomme. Rundt 25 prosent av kvinnene angir ingen plager i forbindelse med overgangsalder, mens like mange oppgir at de er svært plaget.

Resten lever seg gjennom denne livsfasen med sine problemer. Noen av plagene kan relateres til østrogenmangel, sånn som hetetokter og nattesvette. Andre forhold kan muligens skyldes psykologi fordi man går gjennom en forandring der man definitivt avslutter sin evne til å bli gravid.

Det hyppigste tegnet på overgangsalder er blødningsforstyrrelser. Andre vanlige fenomener er hetetokter, nattesvette, hjertebank, urinlekkasje, tretthet og dårlig nattesøvn. Hetetokter, nattesvette og redusert søvnkvalitet er de gjengse årsakene til at kvinner søker behandling for sin plager.

Noen av plagene knyttet til overgangsalder kan være tegn på andre tilstander som skyldes sykdommer. Tretthet som ofte kommer i disse årene, kan for eksempel også skyldes for lavt stoffskifte. Sykdommer i muskulatur og skjelett inntreffer også oftest rundt menopause, og er viktig å utelukke før man ”bare” skylder på overgangsalder.

Når det gjelder psykiske forandringer som depresjon og angst, kan man ikke med sikkerhet direkte relatere dette til kun en hormonmangel. Forskningen har imidlertid svingt når det gjelder synet på dette. Det kan være mange andre forhold som fører til at angst og depresjon er hyppig i denne aldersgruppen. Nedsatt hukommelse og konsentrasjonvansker har man ikke sikkert kunne bevise at skyldes overgangsalder. Evnen til ”verbal fluency”, det vil si å finne riktig ord i farten, er imidlertid påvirket.

Det er som gynekologen sa til sin pasient: ”Husk frue, det er ingen undergang, bare en overgang.” Det kan være en trøst å vite at de aller fleste kvinner vil komme ut av overgangsfasen til en ny og endret balanse, uten store kroppslige plager.

Tirsdag 18. september, 2007
Om overgangsalderen | Sykdom

Kommentarer

Forumtråd Svar Siste svar  
Ingen kommentarer
Tilbake