Du er her: Artikler

20 minutter er alt du trenger!

20 minutters hageativitet hjelper både humør og helse
En rask rengjøring i kjøkkenet eller ute i hagen i så lite som 20 minutter per uke ser ut til å gjøre underverker for humør og helse.

To helt nye studier bekrefter at så lite som 20 minutters fysisk aktivitet per uke fører til at stressnivået synker og at man blir i bedre humør. De som sørger for å få litt mosjon mer enn én gang i uka, høster enda flere fordeler når det gjelder å bedre sin psykiske helse.

Mer viten

At fysisk aktivitet fører til bedre psykisk helse er ikke nytt. Men forskere ved University College London ønsket imidlertid å finne ut mer om hvor lenge man bør trene og hva slags trening som er best. Så de spurte 19.842 menn og kvinner om å delta i undersøkelsen ’the Scottish Health Survey.’

Stress

Deltakerne ble også spurt om hvordan de følte seg, og 3.200 ( 16 prosent) svarte at de var stresset eller følte seg litt urolig. Resultatet av studien viser at enhver form for daglig fysisk aktivitet reduserte stressfølelsen – selv når faktorer som alder og langvarige helseproblemer er tatt med.

Bedre humør

Studien viser tydelig at fysisk aktiviteter som husarbeid, hagearbeid, turgåing og å drive med sport, fører til at humøret blir bedre. Sportslige aktiviteter minst én gang per uke fører til at risikoen for plager reduseres med 33 prosent. Men selv en rask spasertur, hus- eller hagearbeid viste seg å redusere plager med opp til 20 prosent.

Mange fordeler

Forskerne fant også ut at de som brukte kun 20 minutter per uke til fysisk aktivitet, hadde redusert risiko for å utvikle hjerteproblemer, kreft, depresjon og hukommelsessvikt.Studiene er publisert i the British Journal of Sports Medicine. Foryngelse I den andre studien publisert i det vitenskapelige tidsskriftet, viser resultatet at de som er i fysisk aktivitet, kan redusere sin egen såkalte biologiske alder med 10 til 12 år.

De som fortsetter å trene selv etter at de har blitt eldre, kan regne med å holde seg friske selv i høy alder – som gjør at de kan leve mer selvstendige liv uten å trenge så mye hjelp fra andre.

Livskvalitet

For mer enn 20 år siden mente forskere ved the University of Toronto i Canada at en av de viktigste faktorene for å ha en god alderdom, var god fysisk helse.Denne nye studien bekrefter at å holde seg i god fysisk form hele livet gir bedre livskvalitet. De eldre kan da klare å bo hjemme lenger.

Forskerne hevder at eldre som holder seg i god fysisk form kan være i stand til å bo utenfor institusjon i 10-12 lengre enn de som ikke har like god fysisk helse.

(Kilde: timesonline.co.uk)

Tirsdag 8. august, 2017
Helse og kosthold | Stil og velvære | Reise og fritid

Kommentarer

Forumtråd Svar Siste svar  
Ingen kommentarer
Tilbake