Du er her: Artikler

Stort alkoholforbruk skadelig

alkohol
Kvinner som har et høyt alkoholbruk risikerer å få forstørret hjerte. Det kan igjen kan føre til hjerteinfarkt og slag. Alkohol i større mengder virker i større grad som gift på det kvinnelige hjertet enn det gjør på det mannlige hjertet.

Kvinner som drikker mer enn 14 enheter alkohol i uka har stor risiko for å utvikle hjerteproblemer. Det er særlig hjerte og blodårer som er utsatt hos kvinner. Mens menn som drikker mer enn 21 enheter alkohol i uka er i faresonen når det gjelder å få høyt blodtrykk, harde blodårer og stiv hjertemuskel.

Dr Azra Mamud ved St. James Hospital i Dublin har ledet et forskerteam som gjennomføret en studie av 200 menn og kvinner med en gjennomsnittsalder på 46 år.

Studien ble presentert på et møte i the American Society of Hypertension i New Orleans. Hun påpeker at et høyt alkoholforbruk ser ut til å være spesielt skadelig for kvinner. – Kvinner tolererer alkohol svært dårlig. Alkohol har en giftig effekt, som går rett til hjertet og skader det, påpeker hun. Når et hjerte er blitt forstørret, er det et tegn på overbelastning – og det er en tilstand som er vanskelig å reversere. Mahmud sier at tidligere studier har vist at mennesker med et forstørret hjerte har fem til seks ganger større risiko for å få hjerteinfarkt.

Andre studier viser et moderat alkoholforbruk er bra for hjertet. Mens et meget stort alkoholforbruk reduserer de gode helsefordelene, og gir store helseskader.

I denne studien så forskerne spesielt på om et stort alkoholinntak kunne føre til en strukturendring i hjertet og blodårene hos mennesker som allerede var i faresonen for å få høyt blodtrykk. Deltakerne i denne studien var pasienter med høyt blodtrykk. De hadde ikke blitt behandlet for dette, men var henvist til klinikken for nærmere undersøkelse.
Det var én gruppe som ikke drakk alkohol, én hadde et såkalte moderate alkoholforbruk mens den tredje hadde et meget høyt alkoholforbruk. Det vil si at de drakk mer enn 21 enheter alkohol per uke, mens kvinnene i denne gruppa drakk mer enn 14 enheter per uke.
Cirka 20 prosent av de kvinnelige deltakerne var i gruppa som drakk mer enn 14 enheter alkohol per uke. Mens nesten 40 prosent av mennene var i gruppa som hadde et meget høyt forbruk per uke.
Forskerne målte størrelsen på hjertemuskelen og hardheten i blodårene. De målte i tillegg blodtrykket på innsiden av hovedpulsåren.
Resultatet av målingene viste at menn med det høyeste alkoholinntaket per uke også hadde et høyt blodtrykk, hardere blodårer og stiv hjertemuskel. Mens kvinnene i gruppa som drakk mer enn 14 enheter alkohol per uke hadde et forstørret hjerte. Dr Mahmud sier en kommentar at et stort alkoholforbruk ser ut for å øke risikoen hos menn for å få utvikle høyt blodtrykk. Men hos kvinner ser alkohol ut for å ha en nesten direkte giftig effekt på hjertevevet.

Hjertesykdom er den viktigste årsaken til at mennesker dør. Ifølge Verdens Helseorganisasjon tok hjertesykdom livet av 17,5 millioner mennesker i 2005. I 2015 har dette tallet antakelig økt til 20 millioner. (Kilde: Msnbc.com)

Torsdag 15. desember, 2011
Sykdom | Helse og kosthold | Nyheter

Kommentarer

Forumtråd Svar Siste svar  
Ingen kommentarer
Tilbake