Du er her: Artikler

Menn tyr til alkohol under stress

menn drikker alkohol
Mens kvinner gir uttrykk for at de er deprimert og ikke har det bra, føler menn en større trang til alkohol når verden går dem imot, viser et nytt studie.

Kvinner og menn ser ut for å ha ulike måter å takle stress og psykiske problemer på. Mens kvinner ofte lider av depresjon og angst, har menn i større grad problemer relatert til alkoholbruk.

Forskerne bak en større studie utført ved Yale University School of Medicine sier at de var klar over at kvinner og menn har ulik måte å takle følelsesmessig stress på. De ønsket derfor å se nærmere på denne ulikheten. Studien er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Alcoholism: Clinical & Experimental Research.

Mer åpne

Kvinner er mer åpne, og har lettere for å fortelle andre om at de føler seg trist og at de har ulike problemer. Forskerne mener at det igjen kan føre til at kvinner har en større risiko for å utvikle depresjoner og ulike former for angst.

Drikker mer

Andre studier viser at menn etter stressfulle perioder, har større trang til alkohol. Ifølge forskerne kan en slik atferd raskt bli et mønster som fører til at menn lettere utvikler et alkoholproblem.

Tre historier

Som en del av forskningsprosjektet ble 54 voksne, friske menn og kvinner uten alkoholproblemer plukket ut til et forsøk. 27 kvinner og 27 menn ble presentert for tre ulike typer av historier, som alle var oppdiktet. Det var én historie som dreide mye stress, én som var alkoholrelatert og én historie som var mer nøytral og avslappende.

Deltakerne ble presentert for de ulike historiene separat, på ulike dager og i tilfeldig rekkefølge.

Målte endringer

Forskerne målte den enkelte deltakers subjektive følelser, oppførsel- og kroppslige respons som økning i hjertefrekvens og blodtrykk. De noterte også om noen av deltakerne selv sa at de følte trang til alkohol.

Følelsesmessig stress

Etter at deltakerne hadde lyttet til historien som omhandlet mye stress, rapporterte kvinnene om mer tristhetsfølelse og angst enn mennene. Mennene følte derimot en sterk trang til alkohol etter å ha lyttet til den samme stressfylte historien.

Forskerne mener derfor at menn – sammenlignet med kvinner – kjenner en trang til å drikke alkohol når de blir utsatt for følelsesmessig stress.

Drikker mer

Tara M. Chaplin som ledet denne undersøkelsen, påpeker at forskerne ikke vet hvorfor menn ser ut til å ty til alkohol når verden går dem imot. Generelt drikker menn fortsatt mer enn kvinner, og det var også tilfelle blant deltakerne i denne studien.

Alkoholproblemer

Hun sier at de kan være en såkalt lært oppførsel, eller det kan dreie seg om at det finnes en slags kjemisk ulikhet i menn og kvinners hjerne. Og at denne tendensen kan føre til at menn har en større risiko enn kvinner for å utvikle alkoholproblemer. – Men det er også en større sosial aksept i samfunnet for at kvinner har større følelsesmessige problemer enn menn. Spesielt når det gjelder tristhet og angst, påpeker Chaplin.

Negative følelser

Kvinner har lettere for å fokusere på negative og følelsesmessige konsekvenser av stress enn menn. Det ser ut for at de har vanskeligere for å gi slipp på negative opplevelser og til stadighet dveler ved sin egen tristhetsfølelse.

Distanserer seg

Mens menn i sammenligning ser ut for å ha en sterkere tendens til å distansere seg fra negative følelser, og velger å ikke tenke så mye på disse. Mennene i denne undersøkelsen fikk et økt blodtrykk som respons på stress.

Likevel rapporterte de ikke at de følte seg mer trist eller hadde mer angst. Det tror forskerne kommer av at menn stort sett heller forsøker å distansere seg fra følelsesmessige påkjenninger. Og det gjør de antakelig ved bruk av alkohol.

(Kilde: Sciencedaily.com)

Les også: Stort alkoholforbruk skadelig for hjerte og blodårer

Torsdag 12. juni, 2008
Sykdom | Mannens hjørne | Nyheter

Kommentarer

Forumtråd Svar Siste svar  
Ingen kommentarer
Tilbake