Du er her: Artikler

Helt ok hvis man ikke vil snakke om det!

prate
Stikk i strid med hva alle mener er normalt og best for helsa, kan det være helt i orden hvis man ikke vil snakke om en traumatisk hendelse.

Utgangspunktet var deltakernes reaksjon på terroraksjonen i New York 11. september 2001. Deltakerne ble fulgt opp i to år med spørreskjemaer som de svarte på via internett.

Forskere fra University at Buffalo studerte de mentale og fysiske konsekvensene til 3000 personer som hadde blitt utsatt for en tragedie, men som ikke mistet et familiemedlem eller en nær venn.

Ikke fortelle

Til tross for at alle populære oppfatninger om hva som er best og mest normalt, fant forskerne at det kan være like bra for helsa hvis man velger å ikke snakke om sine følelser og tanker etter en svært traumatisk hendelse.

Studien ble ledet av professor i psykologi Mark Seery. Han forteller at de ble svært overrasket over resultatene. Disse viser at personene som valgte å ikke fortelle om hva de følte og tenkte etter en slik traumatisk hendelse, klarte seg bedre enn de som gjorde det motsatte.

Konsekvenser

Funnene får viktige konsekvenser når det gjelder forventningene om hvordan mennesker bør oppføre seg når de blir utsatt for store ulykker som påvirker alle i lokalsamfunnet eller hele nasjonen. Men professor Seery påpeker at resultatene fra studien ikke betyr at det er helsefarlig å snakke om hvilke tanker og følelser man har etter en traumatisk hendelse.

- Hvis noen ønsker å snakke om sine følelser, bør de absolutt gjøre det, sier han. Seery mener at det er svært viktig å huske at folk forholder seg ulikt til store ulykker. Men han ønsker å understreke at det er helt i orden og ikke slett ikke helsefarlig hvis noen ikke ønsker å dele sine egne følelser og tanker med andre.

Overraskende

Forskerne i Buffalo ble ganske overrasket da de fant at folk som ikke snakket om sine følelser og tanker, faktisk klarte seg bedre sammenlignet med de som gjorde det motsatte. De trodde at denne gruppa ville ha flere negative mentale og fysiske symptomer enn de som uttrykte sine følelser. Men resultatet ble altså helt motsatt. Studien er publisert i the Journal of Consulting and Clinical Psychology.

Generaliserer

Professor Stephen Joseph er spesialist i traumer som følge av katastrofer. Han sier en i en kommentar til studien at det er veldig viktig at man ikke generaliserer om hva som er ’riktig’ reaksjon for pasienter. Joseph viser til andre studier som har vist at for folk flest har det å snakke mye om det som har skjedd vært viktig – i tillegg til samtaler med psykolog. Men han tror at de som ønsket å snakke mest om det som skjedde rett etter 11. september var de som ble mest berørt av tragedien. Og at disse personene fortsatt kan ha traumer flere år etterpå.

(Kilde: newswise.com)

Fredag 20. juni, 2008
Sex og kjærlighet | Mannens hjørne

Kommentarer

Forumtråd Svar Siste svar  
Ingen kommentarer
Tilbake