Du er her: Artikler

Det er høytid for flått

 
Skogflåtten har mange ulike navn, men som oftest kalles den bare flått eller skogflått. Den suger blod av fugl og pattedyr, inkludert mennesker, og har i den forbindelse potensial til å overføre en del sykdommer. Her er noen tips å ta med i sekken:

Borreliose (Lymes sykdom, flåttsykdom) skyldes bakterien Borrelia burgdorferi som overføres ved flåttbitt. Starten av sykdomsforløpet kjennetegnes gjerne av et ringformet utslett rundt bittstedet. Sykdommen oppstår etter ca 2% av alle flåttbitt. Det er derfor viktig å fjerne flått så raskt som mulig og følge nøye med på bittstedet.

Flått (hantikk, skaubjørn) trives best i blandingsskog, krattskog og områder med høyt gress. Den venter i lav vegetasjon på forbipasserende dyr eller mennesker som den kan huke seg fast i. I Norge finner man flått hovedsakelig i det milde kystbeltet fra svenskegrensen til og med Nord-Trøndelag. Flåtten er aktiv i sommerhalvåret, fra ca april til november. I enkelte områder kan så mange som 25% av all flått være bærer av Borrelia bakterien. Likevel er det kun 2% av alle flåttbitt som fører til sykdom. Allerede få timer etter bittet kan smitteoverføringen starte, men vanligvis tar det mer enn 24 timer før dette skjer. Dersom man fjerner flåtten raskt, kan man altså unngå smitte.

Forekomst

I 2002 ble det rapportert om 111 tilfeller av borreliose i Norge. I 2007 hadde tallet økt til 328 tilfeller.

Symptomer og sykdomsforløp

Symptomene på borreliose varierer alt etter hvor i sykdomsforløpet en er:

2-30 dager etter et bitt med smitteoverføring vil 60-80% få et karakteristisk utslett. Dette utslettet må ikke forveksles med den lokale reaksjonen/betennelsen i huden som man ser på selve bittstedet. Utslettet ved borreliose ses oftest som en rødlig, rund ring i huden som etter hvert blir mer avbleket i midten. Størrelsen kan variere, men er vanligvis 5 cm i diameter eller mer. I denne tidlige fasen (stadium 1) får man som regel også andre symptomer som slapphet, feber, hodepine og muskelsmerter.

Noen uker til måneder etter bittet kan flere organer bli påvirket (stadium 2). Symptomer kan være muskel- og leddsmerter, påvirkning på hjertemuskelen og hjerteposen, hjernehinnebetennelse, smerter og lammelser (særlig i ansiktet).

Stadium 3 av sykdommen kan komme etter måneder eller år og gir seg utslag i betennelser i ledd, hudforandringer, tretthet, depresjon, manglende koordinering av bevegelser og lammelser.

Når bør du kontakte lege?

Hvis det etter 1-4 uker etter flåttbitt kommer til syne et rødt ringformet utslett rundt bittstedet. Ved feber, hovne lymfekjertler eller generell sykdomsfølelse etter (mulig) flåttbitt.

Forebyggende råd

Bruk insektmidler på klær (spesielt benklær) og på bare hudområder. Dette reduserer antall flått som fester seg. Les mer under Flåttbitt .

Dekk til bar hud med klær og egnet skotøy. Gå med f.eks gummistøvler eller langbukser dyttet ned i sokkene, og langermet skjorte.

Hver kveld bør du:

Undersøke huden for flåttbitt/flått spesielt hos barn. Gjerne ta en dusj for å skylle vekk flått som ikke har festet seg. Undersøke og evt fjerne flått fra klær.

Fjerning av flått:

Flåtten bør fjernes raskest mulig. Sjansen for overføring av borrelia er liten før 24 timer og øker kraftig etter 48 timer.

Smøring med fett, sprit el for å få flåtten til å slippe taket selv anbefales ikke.

Ta med en flåttfjerner, pinsett eller fingrene rundt flåttens hode så nær huden som mulig. Du kan vri eller dra flåtten rett ut. Hvis litt av munnen til flåtten sitter igjen etter at den er fjernet, er dette ikke farlig. Den delen av flåtten bærer ikke smitte, og vil avstøtes av huden. Prøv likevel å fjerne så mye av flåtten som mulig.

For å unngå en betennelse i selve bittet, kan du gjerne desinfisere bittstedet med sårvask og påføre antibiotikaholdig sårsalve etterpå. Har du ikke dette tilgjengelig kan du bruke såpevann. Desinfisering er særlig viktig dersom noe av flåtten sitter igjen i huden.

Det finnes ingen tilgjengelige vaksiner mot flått i Norge. Vaksine mot annen flåttbåren sykdom finnes og anbefales for noen ved reiser til utlandet. I Norge er det ikke vanlig å gi antibiotika forebyggende ved flåttbitt. I og med at bare 2% utvikler sykdommen, ville svært mange bli unødig behandlet.

Behandling

Dersom sykdommen oppdages tidlig (stadium 1) behandles man med antibiotika vanligvis i 10-14 dager. Dersom man oppdager og behandler sykdommen i dette stadiet vil sykdommen stanse opp og helbredes. Har sykdommen utviklet seg videre kan dette føre til alvorlig sykdom. I slike tilfeller er sykehusinnleggelse ofte nødvendig. Behandles sykdommen riktig er utsiktene gode.

Les mer

Kilder: Folkehelseinstituttet, Norsk elektronisk legehåndbok, Pasienthåndboka, Statens Helsetilsyn, Norsk Legemiddelhåndbok,

(Pressemelding fra www.apotek1.no)

 
Onsdag 18. juni, 2008
Sykdom | Nyheter

Kommentarer

Forumtråd Svar Siste svar  
Ingen kommentarer
Tilbake