Du er her: Artikler

Mye overtid fører til angst og depresjoner

gul overgangsdame ScanStockPhoto
Ansatte som jobber mye overtid har større risiko for å utvikle angst og depresjoner enn andre.

Tidligere studier har påpekt at det kan være en sammenheng mellom lange arbeidsdager og dårligere helse. Men da har man stort sett undersøkt personer som har skiftarbeid – og ikke sett hvordan mye overtidsarbeid påvirker helsa.

Nå har forskere ved Institutt for samfunnsmedisinske fag ved Universitetet i Bergen gjort en større studie som er publisert i "The Journal of Occupational and Environmental Medicine".

Cirka 18 000 personer fra Hordaland deltok i undersøkelsen, som foregikk fra 1997 til 1999. Disse var født mellom 1953 og 1957.

Først gjennomgikk de en helseundersøkelse og måtte deretter fylle ut et omfattende spørreskjema. Resultatene viser at både kvinner og menn som jobber mer enn 40 timer i uka har større risiko for å utvikle angst og depresjoner enn andre.

To grupper 

Mennene som jobbet overtid ble så delt i to grupper;

  • De som oppga at de jobbet mellom 41 og 48 timer per uke.
  • Og de som oppga at de jobbet mellom 49 og 100 timer per uke.

I gruppa som jobbet mer enn 49 timer per uke, var det langt flere som hadde manuelt arbeid og skiftarbeid. De som jobbet mest, hadde også lavere utdannelse sammenlignet med gruppa som hadde litt overtidsarbeid.

Menn som oppga at de jobbet mellom 41 og 48 timer per uke, hadde høyere utdanning og høyere inntekter sammenlignet med de som ikke jobbet overtid de som jobbet mye overtid.

Mer utbredt

Undersøkelsen viser at både menn og kvinner som jobbet overtid hadde mer angst og depresjoner. For menn som jobbet overtid steg risikoen fra 9 til 12,5 prosent for å utvikle depresjon, sammenlignet med menn som ikke hadde overtidsarbeid.

For kvinner steg risikoen for å utvikle depresjon fra 7 til 11 prosent sammenlignet med kvinner som ikke hadde overtidsarbeid.

De som jobbet mye overtid var mindre fysisk aktive i fritiden enn de andre. Kvinner som jobbet mye overtid veide også mer enn kontrollgruppa.

Disponert for angst

Professor Grete S. Tell påpeker at studien viser at menn som jobber mer mellom 49 og 100 timer hadde den høyeste risikoen for å utvikle angst og depresjoner.

Men selv moderat overtidsarbeid ser ut for å forsterke risikoen for mentale lidelser.

– Det virker som om personer som kan være disponert for angst og depresjoner har lettest for å ende opp med en jobb som krever lite utdannelse og erfaring, men hvor de f.eks må jobbe lange skift, sier hun.

Nytt EU-direktiv

EU-direktivet om arbeidstid begrenser dette i dag 48 timer per uke. Men hvis EU-landene bestemmer seg for at direktivet nå skal endres, kan arbeidsgivere kreve at ansatte må jobbe inntil 60 timer per uke.

Undersøkelsen fra UiB viser at jo mer man jobber, desto større er risikoen for å utvikle angst og depresjoner. Og Grete S. Tell mener at dette er et varsel om at lengre arbeidsuker ikke er veien å gå hvis man ønsker en friskere befolkning.

Forskerne fant heller ingen ulikheter i deltakernes livsstil som kunne forklare forskjellene i angst og depresjoner. En forklaring kan da være at de som jobber mye mosjonerer mindre og derfor veier mer.

Men nå ønsker forskerne at de får anledning til å følge opp studien om noen år.

– Det kan være aktuelt å se hvordan det har gått med deltakerne videre, sier hun.

(Kilde: MedicalSience.com/På Høyden/UiO)

Onsdag 1. august, 2012
Økonomi og jobb | Nyheter

Kommentarer

Forumtråd Svar Siste svar  
Ingen kommentarer
Tilbake